Tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Our Tet Holiday - Đáp án và giải thích

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Our Tet Holiday - Tiếng Anh lớp 6 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 6.
ZIM Academy
10/08/2023
tieng anh lop 6 unit 6 our tet holiday dap an va giai thich

Unit 6 giới thiệu về Tết Cổ truyền của Việt Nam và những phong tục đón năm mới ở các nước khác, cùng những chủ điểm ngữ pháp và kỹ năng liên quan. Từ Unit này, học sinh sẽ biết được cách đọc hiểu, nghe và diễn đạt về chủ đề này bằng tiếng Anh. Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác và những câu trả lời tham khảo hợp lý nhất, kèm theo là giải thích chi tiết về từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và ngữ cảnh có trong các bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 6 (Global Success).

Getting Started

1. Listen and read.

2. What are Linda and Phong talking about?

3. Complete the sentences about Tet with the information from the conversation in 1.

4. Match the words/phrases in the box with the pictures.

5. Write two things or activities and share them with the class. The class listens and decides whether they are about or not about Tet.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 6: Getting started.

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Write the words/phrases in the box under the pictures.

2. Match the verbs with the nouns.

3. Complete the sentences with the words in the box.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words.

5. Listen and repeat the poem. Pay attention to the sounds /s/ and /ʃ/ in the underlined words.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 6: A Closer Look 1.

A Closer Look 2

Grammar: Should / shouldn’t for advice

1. Look at the signs at the library and complete the sentences with should or shouldn't.

2. Tick (V) the activities children should do at Tet and cross (X) the one they shouldn't.

3. Work in pairs. Look at the activities in 2. Take turns to say what you think children should / shouldn't do.

Grammar: Some / any for amount

4. Complete the sentences with some or any.

5. Work in pairs. Look at the fridge. Make sentences with the words / phrases provided, using some or any.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 6: A Closer Look 2.

Communication

Everyday English: Saying New Year’s wishes.

1. Listen and read the New Year's wish.

2. Practise saying New Year's wishes to your friends, using the suggestions below or creating your own.

New Year practices in the world.

3. Match the sentences with the pictures. Then match them with the countries.

4. Read how people in different countries celebrate their New Years. Then match the countries with the activities.

5. Work in groups. Each student chooses one activity from 4. Take turns to say them aloud. The group says which country he/ she is talking about.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 6: Communication.

Skills 1

Reading

1. Reading the passages and decide who says sentences 1-5.

2. Tick (✓) the things which appear in the passages and cross (✘) the ones which don't.

Speaking

3. Work in groups. These are some activities from the reading passages in 1. Tell your group if you do them during Tet.

4. Work in groups. Read the list and discuss what you should or shouldn't do at Tet.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 6: Skills 1.

Skills 2

Listening

1. Nguyen is writing to his penfriend Tom about how his family prepares for Tet. Listen and tick (✓) the things you hear.

2. Listen again and answer the questions in one or two words.

Writing

3. Work in groups. Discuss and make a list of four things that you think children should and shouldn't do at Tet.

4. Complete the email, using your ideas in 3.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 6: Skills 2.

Looking Back

Vocabulary

1. Match the verbs on the left with the nouns on the right.

2. Complete the sentences with the words / phrases in the box.

Grammar

3. Write full sentences using the cues given, and should or shouldn't.

4. Read the passage and fill the blanks with some or any.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 6: Looking Back.

Project

1. Each student gets a small piece of paper and writes his / her wishes on it.

2. He / She hangs it on a tree.

3. Other students take turns to come up, get a piece of paper and read aloud the wish.

4. The class quess whose wish it is.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 6: Project.

Với chủ đề “Lễ Tết của chúng ta”, Tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet holiday đem lại những kiến thức ngôn ngữ mới mẻ về một chủ đề vô cùng quen thuộc, kích thích sự tò mò và hứng thú của học sinh. Các bài tập và hoạt động cũng rất thú vị, hình thành tri thức và nuôi dưỡng kỹ năng cho học sinh lớp 6 về môn tiếng Anh. Bài viết đã cung cấp đáp án và giải thích chi tiết cho các bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 (Global Success), ở các phần: Từ vựng, Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking Backvà Project, nhằm giúp học sinh có định hướng và học tốt môn học này.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Review 2.

Tác giả: Trần Linh Giang


Tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 1 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity