A Closer Look 1 - Unit 8 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 18 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: A Closer Look 1 - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 18 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 6 Unit 8.
ZIM Academy
31/08/2023
a closer look 1 unit 8 tieng anh 6 global success trang 18 tap 2

Vocabulary

1. Write the right words under the pictures.

 1. Ball (noun) /bɑːl/: Quả bóng

 2. Sports shoes (noun) /spɔːts//ʃuz/ : Giày thể thao

 3. Boat (noun) /boʊt/ : Con thuyền

 4. Racket (noun)/ˈræk.ɪt/ : Cái vợt

 5. Goggles (noun) /ˈɡɑː.ɡəlz/: Kính bảo hộ

2. What sports are these things for? Match each thing in column A with a sport in column B.

Đáp án:

A

B

1. Bicycle

c. Cycling

2. Ball

d. Ball games

3. Boat

a. Boating

4. Goggles

b. Swimming

5. Racket

e. Badminton

Giải thích:

Boating (noun) /ˈbəʊ.tɪŋ/: Chèo thuyền

3. Fill each blank with one of the words from the box.

1. She won an international sports ___.

 • Đáp án: Competition

 • Giải thích: Ở đây, chỗ trống đứng đằng sau 1 cụm danh từ với mạo từ “an" đứng trước. Nên chỗ trống cần phải là 1 danh từ mang ý nghĩa 1 cuộc thi khi danh từ ở đây là “she" đã chiến thắng 1 cuộc thi được đề cập đến. Do đó, “an international sports competition" sẽ là đáp án. 

2. He became the world tennis ___ when he was young.

 • Đáp án: Champion

 • Giải thích: Ở đây, mạo từ xác định trong câu là “the" nên đằng sau sẽ phải là 1 danh từ.Nên chỗ trống sẽ là 1 danh từ đi cùng với “world tennis", và từ cần được chọn sẽ là “champion" là nhà vô địch. Do đó, “the world tennis champion" sẽ là đáp án.

3. “Can you send my ___ to the winner of the contest?”

 • Đáp án: Congratulations

 • Giải thích: Ở đây, chỗ trống đứng đằng sau 1 đại từ sở hữu “my", vậy nên chỗ trống cần phải là 1 danh từ. Dựa vào hành động “send” hay có nghĩa là gửi thì lời chúc mừng sẽ là từ được chọn. Do đó, “my congratulations” sẽ là đáp án.

4. My friend David is very ___. He does exercise every day.

 • Đáp án: Sporty

 • Giải thích: Ở đây, chỗ trống đứng đằng sau 1 trạng từ “very" để nhấn mạnh 1 mức độ của chủ thể được nhắc đến ở đây là David. Nên chỗ trống sẽ là 1 tính từ - “sporty" mang ý nghĩa rất thể thao. Do đó, “very sporty" sẽ là đáp án.

5. The first ___ took place in 1896.

 • Đáp án: Marathon

 • Giải thích: Ở đây, chỗ trống đứng đằng sau 1 tính từ “first" với ý nghĩa “đầu tiên" và 1 mạo từ xác định là “the" để bổ trợ cho danh từ sau đó. Nên hỗ trống sẽ là 1 danh từ - “marathon" (Chạy điền kinh). Do đó, “The first marathon" sẽ là đáp án.

Pronunciation

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds ​​​​​​​​​​/e/ and ​​/æ/.

Phụ âm ​​​​​​​​​​/e/ có trong các từ sau:

 • Chess: /tʃɛs/

 • Tennis: /ˈtɛnɪs/

 • Exercise: /ˈɛksərsaɪz/

 • Contest: /ˈkɒnˌtɛst/

Phụ âm ​​/æ/ có trong các từ sau:

 • Racket: /ˈrækɪt/

 • Match: /mætʃ/

 • Marathon: /ˈmærəθɒn/

 • Active: /ˈæktɪv/

5. Listen and repeat. Underline the words having the sounds ​​​​​​​​​​/e/ and ​​/æ/.

1. They cannot take part in this contest.

2. They began the match very late.

3. Please get the racket for me.

4. We play chess every Saturday.

5. My grandpa is old, but he’s active.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 8 A Closer Look 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Giải tiếng Anh 6 Unit 8: Sports and Games:

Tác giả: Lê Hoàng Nam


Tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 2 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833