A Closer Look 2 - Unit 8 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 19, 20 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: A Closer Look 2 - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 19, 20 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 6 Unit 8.
ZIM Academy
30/08/2023
a closer look 2 unit 8 tieng anh 6 global success trang 19 20 tap 2

Grammar: The past simple

1. Choose the correct answer A, B, or C.

1. There ___an interesting match on TV last night.

 • Đáp án: C - was

 • Giải thích: Trong câu trên, chỗ trống đứng trước mạo từ “an” đã thể hiện được chủ thể chính được nhắc đến là ở ngôi thứ 3 số ít. Hơn nữa, ở cuối câu có cụm từ chỉ thì quá khứ là “last night”. Do đó, “was” sẽ là đáp án.

2. My dad ___ a lot of tennis some years ago.

 • Đáp án: B - played

 • Giải thích: Trong câu trên, ở cuối câu xuất hiện cụm từ “some years ago” chỉ thì quá khứ, thể hiện hành động được nhắc đến đã xảy ra từ nhiều năm trước. Do đó, “played” là động từ dạng quá khứ của “play” sẽ là đáp án.

3. I was at the gym last Sunday, but I ___ you there.

 • Đáp án: C - didn't see

 • Giải thích: Trong câu trên, cụm từ “last Sunday” xuất hiện để chỉ thì quá khứ. Do đó, chỗ trống cần được chia ở thì quá khứ đơn, “didn't see” sẽ là đáp án. 

4. The teacher ___ us about our homework this morning.

 • Đáp án: A - didn't ask

 • Giải thích: Trong câu trên, ở trong bối cảnh của câu, “this morning” là khoảng thời gian đã xảy ra. Do đó, chỗ trống cần được chia ở thì quá khứ đơn, “didn’t ask” sẽ là đáp án.

5. ___ sleep well last night?

 • Đáp án: B - Did you

 • Giải thích: Trong câu trên, “last night” là cụm từ chỉ quá khứ nên chỗ trống cần chia ở thì hiện tại đơn. Vì hành động ngủ đã được thực hiện nên sẽ sử dụng trợ động từ “Did”. Do đó, “Did you” sẽ là đáp án.

2. Write the correct form of the verbs to complete the conversation.

Đáp án:

1. “Went”

Giải thích: Trong đoạn hội thoại, Nick và Sonny đều trò chuyện về những hoạt động đã được diễn ra ở cuối tuần trước. Nên “go” cần được chia về thì quá khứ đơn thành “went”.

2. “Had”

Giải thích: Trong đoạn hội thoại, Nick và Sonny đều trò chuyện về những hoạt động đã được diễn ra ở cuối tuần trước. Nên “have” cần được chia về thì quá khứ đơn thành “had”.

3. “Did you do”

Giải thích: Trong đoạn hội thoại, Nick và Sonny đều trò chuyện về những hoạt động đã được diễn ra ở cuối tuần trước. Do đó, ở thì quá khứ đơn thì “do” sẽ cần được đổi thành “did” và động từ theo sau sẽ ở ở dạng nguyên thể là “do”.

4. “Visited"

Giải thích: Trong đoạn hội thoại, Nick và Sonny đều trò chuyện về những hoạt động đã được diễn ra ở cuối tuần trước. Nên “visit” cần được chia về thì quá khứ đơn thành “visited”.

5. “Ate"

Giải thích: Trong đoạn hội thoại, Nick và Sonny đều trò chuyện về những hoạt động đã được diễn ra ở cuối tuần trước. Nên “eat” cần được chia về thì quá khứ đơn thành “ate”.

6. “Scored"

Giải thích: Trong đoạn hội thoại, Nick và Sonny đều trò chuyện về những hoạt động đã được diễn ra ở cuối tuần trước. Nên “score” cần được chia về thì quá khứ đơn thành “scored”.

3. Work in groups. Ask and answer questions about your last weekend.

Ex:

 • I studied English this morning.

 • It was cloudy yesterday.

 • How did you get there?

Grammar: Imperatives

4. Look at each picture and choose the correct answer.

Đáp án:

1. Don’t park here

2. Close the window. It's windy outside.

3. Tidy up your room.

4. Don't use the lift when there is fire.

5. Try to get up early to do some exercise.

Giải thích:

Imperative là 1 dạng động từ để diễn tả mệnh lệnh hoặc yêu cầu. Imperative thường không có chủ ngữ và được sử dụng trong các câu đơn giản như “Please be quite”.

5. Tell your friends what to do and what not to do at the gym.

Gợi ý:

 • Change your clothes.

 • Don't speak loudly.

 • Follow the rules.

 • Pay attention.

 • Don't forget to warm up.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 8: A Closer Look 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Giải tiếng Anh 6 Unit 8: Sports and Games:

Tác giả: Lê Hoàng Nam


Tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 2 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

3.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833