Communication - Unit 8 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 21 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: Communication - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 21 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 6 Unit 8.
ZIM Academy
29/08/2023
communication unit 8 tieng anh 6 global success trang 21 tap 2

Everyday English

Expressing and responding to congratulations.

1. Listen and read the short conversation below, paying attention to the highlighted parts.

Duong: Last week, I played table tennis with Duy, and I won for the first time.

Mai: Congratulations!

Duong: Thank you, Mai.

Mai: So you're our class champion now.

Dịch nghĩa:

Duong: Tuần trước, tớ đã chơi bóng bàn với Duy, và lần đầu tiên giành chiến thắng.

Mai: Chúc mừng cậu!

Duong: Cảm ơn cậu, Mai.

Mai: Giờ cậu là nhà vô địch của lớp rồi.

2. Work in pairs. Student A has won a prize in the school's singing contest/ sports competition. Student B congratulates him/ her. Make a similar dialogue. Remember to use highlighted sentences in 1. Then change roles.

Student A: Last Sunday, I participated in a singing contest, and I won for the first time.

Student B: Congratulations!

Student A: Thank you, B.

Student B: So you are the champion now.

3. Work in pairs. Do the quiz.

1. How many players are there in a football match? 

→ Dịch: Có bao nhiêu cầu thủ trong 1 trận bóng đá?

Đáp án: There are usually 22 players (11 on each side). 

→ Dịch: Thường sẽ có 22 cầu thủ (11 cầu thủ mỗi bên).

2. How long does a football match last?

→ Dịch: 1 trận bóng đá thường kéo dài bao lâu?

Đáp án: It normally lasts 90 minutes (divided into 2 halves).

→ Dịch: 1 trận bóng thường kéo dài 90 phút (được chia làm 2 hiệp).

3. How often do the Olympic Games take place?

→ Dịch: Thế vận hội Olympic thường được tổ chức như thế nào?

Đáp án: They take place every four years.

→ Dịch: Nó được tổ chức 4 năm 1 lần/ mỗi 4 năm.

4. How long is a Marathon?

→ Dịch: Đường chạy của Marathon dài bao nhiêu?

Đáp án: A marathon is 42.195 kilometers long (26 miles and 385 yards).

→ Dịch: Đường chạy Marathon dài 42.195 ki lô mét (26 dặm và 385 thước)

5. Where did the first Olympic Games take place?

→ Dịch: Thế vận hội Olympic được tổ chức lần đầu tiên ở đâu?

Đáp án: They took place in Olympia (in Ancient Greece) (in 776 BC).

→ Dịch: Nó được tổ chức lần đầu tại Olympia (ở Hy Lạp Cổ Đại) (năm 776 trước Công Nguyên).

4. Work in groups. Interview your partners using the following questions. You may ask for more information. 

1. What sports/ games do you play in your free time? Do you play them well? When and how often do you play them? (Môn thể thao/ trò chơi nào mà bạn chơi trong thời gian rảnh? Bạn có chơi tốt môn đó không? Bạn thường chơi lúc nào?)

2. Which sport/ game do you like watching on TV? (Môn thể thao/ trò chơi nào mà bạn thích xem trên TV?)

3. Did you join any clubs? (Bạn có tham gia câu lạc bộ nào không?)

4. If you don't play sports, what do you often do in your spare time? (Nếu bạn không chơi thể thao, thì bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh?)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 8 Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Giải tiếng Anh 6 Unit 8: Sports and Games:

Tác giả: Lê Hoàng Nam


Tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 2 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS THCS tại ZIM cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng phù hợp với độ tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu