Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports and Games - Đáp án và giải thích

Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết về các bài tập Unit 8: Sports and Games - Tiếng Anh lớp 6 sách mới (Global Success). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6.
ZIM Academy
24/08/2023
tieng anh lop 6 unit 8 sports and games dap an va giai thich

Thể thao và trò chơi là hoạt động cần thiết để cải thiện tinh thần và thể chất, giúp con người trở nên tích cực và hoà nhập hơn với cộng đồng. Đây cũng chính là chủ đề được khai thác trong Tiếng Anh 6 Unit 8: Sports and Games. Unit này giúp học sinh:

  • Nâng cấp vốn từ vựng liên quan đến các hoạt động thể thao và trò chơi;

  • Phát âm chuẩn 2 âm /e/ và /æ/;

  • Làm quen với thì quá khứ đơn và cấu trúc câu mệnh lệnh trong tiếng Anh;

  • Biết cách đáp lại lời khen/chúc mừng bằng tiếng Anh;

  • Nâng cao kỹ năng nghe - nói - đọc - viết về chủ đề thể thao và trò chơi.

Để giúp học sinh soạn bài hiệu quả tại nhà và tham gia tích cực vào các tiết học trên lớp, bài viết này sẽ giải thích chi tiết từng đáp án cho các bài tập thuộc Unit 8 Tiếng Anh lớp 6 Global Success.

Getting Started

1. Listen and read.

2. Put a word from the conversation in each gap.

3. Name these sports and games, using the words from the box.

4. Work in pairs. Ask your partners these questions to find out how sporty they are.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 8: Getting Started.

A Closer look 1

Vocabulary

1. Write the right words under the pictures.

2. What sports are these things for? Match each thing in column A with a sport in column B.

3. Fill each blank with one of the words from the box.

Pronunciation

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds ​​​​​​​​​​/e/ and ​​/æ/.

5. Listen and repeat. Underline the words having the sounds ​​​​​​​​​​/e/ and ​​/æ/.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 8: A Closer Look 1.

A Closer Look 2

1. Choose the correct answer A, B, or C.

2. Write the correct form of the verbs to complete the conversation.

3. Work in groups. Ask and answer questions about your last weekend.

4. Look at each picture and choose the correct answer.

5. Tell your friends what to do and what not to do at the gym.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 8: A Closer Look 2.

Communication

Everyday English

1. Listen and read the short conversation below, paying attention to the highlighted parts.

2. Work in pairs. Student A has won a prize in the school's singing contest/ sports competition. Student B congratulates him/ her. Make a similar dialogue. Remember to use highlighted sentences in 1. Then change roles.

3. Work in pairs. Do the quiz.

4. Work in groups. Interview your partners using the following questions. You may ask for more information.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 8: Communication.

Skills 1

Reading

1. Work in pairs. Discuss the question.

2. Read the dialogue quickly to check your ideas in 1.

3. Read the text again and answer the questions.

Speaking

4. Read the following facts about two famous sportspeople.

5. Choose one sportsperson in 4. Talk about him/ her. Use the following cues.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 8: Skill 1.

Skills 2

Listening

1. Listen to the passages. Who are they about?

2. Listen to the passages again. Then tick (v) T (True) or F (False) for each sentence.

3. Listen again and fill each blank with a word to complete each sentence.

Writing

4. Work in pairs. Talk about the sport/ game you like. Use the following questions as cues.

5. Write a paragraph of 40-50 words about the sport/ game you talked about in 4. You can also refer to the listening passages.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 8: Skill 2.

Looking back

Vocabulary

1. Find one odd word/ phrase in each question.

​​2. Put the correct form of the verbs play, do, or go in the blanks.

Grammar

3. Put the verbs in brackets in the correct form.

4. What do you say in these situations?

5. Fill each blank with ONE word to complete the passage.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 8: Looking back.

Project

1. Read the information about a traditional game.

2. Choose one of the following games and write about it.

3. Work in group. Take turns to give presentation.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 8: Project.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 8 Sports and Games (sách mới - Global Success). Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Unit 9.

Tác giả: Lê Hoàng Nam


Tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 2 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833