Tiếng Anh lớp 6 Unit 9: Cities of the World - Đáp án và giải thích

Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết về các bài tập Unit 9: Cities of the World - Tiếng Anh lớp 6 sách mới (Global Success). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6.
ZIM Academy
03/09/2023
tieng anh lop 6 unit 9 cities of the world dap an va giai thich

Unit 9 - Cities of the World giới thiệu về những thành phố lớn trên thế giới, cùng những chủ điểm ngữ pháp và kĩ năng liên quan. Trong Unit này, học sinh sẽ biết được cách đọc hiểu, nghe và diễn đạt bằng tiếng Anh về những địa danh, vùng đô thị cũng như việc đi du lịch đến những địa điểm đó. Bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác, kèm theo là giải thích chi tiết về từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và ngữ cảnh có trong các bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 9 (Global Success - sách mới).

Getting Started

1. Listen and read.

2. Write the name of the cities in the correct place.

3. Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them.

4. Match the cities with their landmarks.

5. Game: What the city is it?

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 9: Getting Started.

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Fill each box with an adjective.

2. Complete the sentences with the words in 1.

3. Write the words/phrases below under the correct pictures.

Pronunciation

4. Listen and write the words in the correct column. Then listen and repeat.

5. Listen and repeat. Pay attention to the underlined words.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 9: A Closer Look 1.

A Closer Look 2

Grammar: Possessive adjectives

1. Match the sentences with the pictures, paying attention to the underlined part in each sentence.

2. Complete the sentences with the correct possessive adjectives.

Grammar: Possessive pronouns

3. Complete the sentences with the correct possessive pronouns.

4. Underline the correct word in brackets to complete each sentence.

5. Choose the correct word to complete the sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 9: A Closer Look 2.

Communication

Everyday English

1. Look at the picture. Listen and read the exclamations.

2. Work in pairs. Look at the picture below and say what you think by using exclamations with What. You may use the suggestions below

City landmarks

3. Work in pairs. Write the names of the landmarks under the correct pictures.

4. Write the names of the landmarks in 3 for the descriptions.

5. Work in pairs. Read the questions and circle the correct answers.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 9: Communication.

Skills 1

Reading

1. Work in groups. Look at the postcard and discuss.

2. Read the postcard and answer the questions.

3. Read the text and match the places with the things they have.

Speaking

4. Work in groups. Choose a city you know. Discuss and answer the questions below.

5. Share the information you have collected in 4 with your class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 9: Skills 1.

Skills 2

Listening

1. Work in groups. Discuss and answer the questions.

2. Listen and tick (V) T (True) or F (False).

3. Listen again and fill each gap with ONE word / number.

Writing

4. Work in groups. Talk about a city in your country, using the questions below as a guide.

5. Write a postcard of about 50 words about your holiday in a city. Use the information in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 9: Skills 2.

Looking Back

Vocabulary

1. Choose the best two options to complete the sentences.

2. Write the words in the box under their pictures.

Grammar

3. Complete the sentences with the correct possessive pronouns in the box.

4. Read the sentences and correct the underlined words.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 9: Looking Back.

Project

Work in groups.

  • Choose one city in the world you would like to visit.

  • Find necessary information for your visit.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Unit 9: Project.

Với chủ đề “Cities of the World”, Unit 9 đem lại những kiến thức ngôn ngữ mới mẻ về một chủ đề vô cùng quen thuộc, kích thích sự tò mò và hứng thú của học sinh. Các bài tập và hoạt động cũng rất thú vị, hình thành tri thức và nuôi dưỡng kĩ năng, kỹ xảo cho học sinh lớp 6 về môn tiếng Anh. Bài viết đã cung cấp đáp án và giải thích chi tiết cho các bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 (Global Success), nhằm giúp học sinh có định hướng và học tốt môn học này.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Review 3.

Tác giả: Trần Linh Giang

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu