0

Language - Review 1 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 38)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Review 1: Language - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 38). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 7 Review 1.
Published on
ZIM Academy

Tác giả

language review 1 tieng anh 7 global success trang 38

Review 1 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 cung cấp các bài tập để ôn lại kiến thức đã học trong Unit 1, Unit 2 và Unit 3 của SGK Tiếng Anh lớp 7. Trong quá trình học tập, người học có thể tham khảo đáp án của bài tập được trình bày trong bài viết dưới đây.

Pronunciation

1. Circle the word in which the underlined part is pronounced differently. Then listen, check and repeat

Câu 1:

Đáp án: A

Giải thích: 

 • proverb ⇒ phần gạch chân phát âm là /ɜː/

 • together ⇒ phần gạch chân phát âm là /ə/

 • exercise ⇒ phần gạch chân phát âm là /ə/.

→ proverb có phần gạch chân được phát âm khác với 2 từ còn lại ⇒ chọn A

Câu 2:

Đáp án: C

Giải thích:

 • learn ⇒ phần gạch chân phát âm là /ɜː/

 • earn ⇒ phần gạch chân phát âm là /ɜː/

 • hear ⇒  phần gạch chân phát âm là /ɪə/

→ hear có phần gạch chân được phát âm khác với 2 từ còn lại ⇒ chọn C

Câu 3:

Đáp án: B

Giải thích:

 • collected ⇒ phần gạch chân phát âm là /ɪd/

 • cleaned ⇒ phần gạch chân phát âm là /d/

 • donated ⇒ phần gạch chân phát âm là /ɪd/

→ cleaned có phần gạch chân được phát âm khác với 2 từ còn lại ⇒ chọn B

Câu 4:

Đáp án: A

Giải thích:

 • listened ⇒ phần gạch chân phát âm là /d/

 • helped ⇒ phần gạch chân phát âm là /t/

 • watched ⇒ phần gạch chân phát âm là /t/

→ listened có phần gạch chân được phát âm khác với 2 từ còn lại ⇒ chọn A

Câu 5:

Đáp án: B

Giải thích:

 • laugh ⇒ phần gạch chân phát âm là /f/

 • ghost ⇒ phần gạch chân phát âm là /ɡ/

 • rough ⇒ phần gạch chân phát âm là /f/

→ ghost có phần gạch chân được phát âm khác với 2 từ còn lại ⇒ chọn B

Vocabulary

2. Put the phrases below in the correct columns

Activities you do for…

yourself

your community

cleaning your room (dọn dẹp phòng của bạn)

collecting stamps (sưu tầm tem)

doing judo (tập võ judo)

doing sports (chơi thể thao)

raising money for charity (gây quỹ từ thiện)

doing volunteer work (làm công việc tình nguyện)

helping street children (giúp đỡ trẻ em đường phố)

donating clothes (quyên góp quần áo)

3. Complete the sentences with the words and phrases below

Câu 1;

Đáp án: coloured vegetables

Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ thực phẩm, phù hợp với nội dung: help you keep fit and stay healthy (giúp bạn giữ dáng và khỏe mạnh). Trong các từ cho sẵn, coloured vegetables (rau củ nhiều màu sắc) là phù hợp.

→ Do đó, đáp án là coloured vegetables.

Câu 2:

Đáp án: mountainous areas

Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ nơi sinh sống. Trong các từ cho sẵn, mountainous areas (khu vực vùng núi) là phù hợp.

→ Do đó, đáp án là mountainous areas.

Câu 3:

Đáp án: hobby

Giải thích: Từ cần điền là một danh từ phù hợp với nội dung: spends a lot of time making models (dành nhiều thời gian chế tạo mô hình). Trong các từ cho sẵn, hobby (sở thích) là phù hợp.

→ Do đó, đáp án là hobby.

Câu 4:

Đáp án: chapped lips

Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ vấn đề về môi, phù hợp với nội dung: use lip balm (dùng son dưỡng môi). Trong các từ cho sẵn, chapped lips (môi nứt nẻ) là phù hợp.

→ Do đó, đáp án là chapped lips.

Câu 5:

Đáp án: community

Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ nhóm người cùng sinh sống trong một môi trường. Trong các từ cho sẵn, community (cộng đồng) là phù hợp.

→ Do đó, đáp án là community.

Câu 6:

Đáp án: taking photos

Giải thích: Từ cần điền là một danh từ chỉ hành động liên quan đến sunset (hoàng hôn). Trong các từ cho sẵn, taking photos (chụp ảnh) là phù hợp.

→ Do đó, đáp án là taking photos.

Grammar

4. Fill in the blanks with the correct tense of the verbs in brackets

Câu 1:

 • Đáp án: reads

 • Giải thích: Trong câu có trạng từ “often” (thường xuyên) → chỉ thói quen → sử dụng thì hiện tại đơn.

→ Do đó, đáp án là reads

Câu 2:

 • Đáp án: Do…do

 • Giải thích: Trong câu có trạng từ chỉ thời gian “at the weekend” (vào cuối tuần) → chỉ một thói quen ⇒ sử dụng thì hiện tại đơn. Câu nghi vấn của thì hiện tại đơn sẽ đảo trợ động từ “do” lên đầu câu (vì chủ ngữ là you - ngôi thứ 2).

→ Do đó, đáp án là Do…do

Câu 3:

 • Đáp án: need

 • Giải thích: Câu văn diễn tả một sự thật hiển nhiên (người bình thường cần 2000 calo mỗi ngày) ⇒ sử dụng thì hiện tại đơn.

→ Do đó, đáp án là need

Câu 4:

 • Đáp án: could not

 • Giải thích: Trong câu có mệnh đề chỉ thời gian ở quá khứ “when I was 6” (khi tôi 6 tuổi) ⇒ sử dụng thì quá khứ đơn.

→ Do đó, đáp án là could not

Câu 5:

 • Đáp án: did not/didn’t volunteer

 • Giải thích: Trong câu có trạng từ chỉ thời gian “last summer” (mùa hè năm ngoái) ⇒ sử dụng thì quá khứ đơn.

→ Do đó, đáp án là did not/didn’t volunteer

Câu 6:

 • Đáp án: joined

 • Giải thích: Trong câu có trạng từ chỉ thời gian “in 2019” (vào năm 2019) ⇒ sử dụng thì quá khứ đơn.

→ Do đó, đáp án là joined

5. Turn the sentences into negative statements or questions

Câu 1:

 • Đáp án: She didn’t like exercising.

 • Giải thích: Câu văn ở đề bài sử dụng thì quá khứ đơn ⇒ câu phủ định ở quá khứ thêm trợ động từ didn’t

Câu 2:

 • Đáp án: My family doesn’t always spend time doing housework together on Sundays.

 • Giải thích: Câu văn ở đề bài sử dụng thì hiện tại đơn ⇒ câu phủ định ở hiện tại (đối với chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít) thêm trợ động từ doesn’t

Câu 3:

 • Đáp án: I didn’t use a lot of suncream during my holiday.

 • Giải thích: Câu văn ở đề bài sử dụng thì quá khứ đơn ⇒ câu phủ định ở quá khứ thêm trợ động từ didn’t

Câu 4:

 • Đáp án: Did your community organise a fair to raise money for the homeless last week? 

 • Giải thích: Câu văn ở đề bài sử dụng thì quá khứ đơn ⇒ câu nghi vấn ở quá khứ thêm trợ động từ did vào đầu câu

Câu 5:

 • Đáp án: Does Tim make beautiful pieces of art from dry leaves and sticks?

 • Giải thích: Câu văn ở đề bài sử dụng thì hiện tại đơn → câu nghi vấn ở hiện tại thêm trợ động từ does vào đầu câu (đối với chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Review 1: Language. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Review 1 Skills


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Võ Ngọc Thu

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...