Communication - Unit 10 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 109)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Communication - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 109). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 7 Unit 10.
ZIM Academy
15/09/2023
communication unit 10 tieng anh 7 global success trang 109

Every English

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions.

Lan: What does “solar energy” mean? 

Mr Tan: Well, it’s energy that comes from the sun. 

Lan: And what does “wind energy” mean? 

Mr Tan: It’s another type of energy, and it comes from wind.

Dịch nghĩa:

Lan: “Năng lượng mặt trời” nghĩa là gì?

Ông Tan: À, đó là năng lượng đến từ mặt trời.

Lan: Và “năng lượng gió” nghĩa là gì?

Ông Tan: Đó là một loại năng lượng khác có nguồn gốc từ gió.

2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal...

Đáp án gợi ý:

A: What does “hydro energy” mean?

B: Well, it’s energy that comes from water

A: And what does “energy from coal” mean?

B: It’s another type of energy, and it comes from burning coalDịch nghĩa:A: “Năng lượng thủy điện” nghĩa là gì?

Dịch nghĩa:

B: À, đó là năng lượng đến từ nước

A: Và “năng lượng từ than đá” nghĩa là gì?

B: Đó là một loại năng lượng khác và nó được tạo ra từ việc đốt than

Saving Energy

3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes.

***Lưu ý: Học sinh tự chọn đáp án dựa trên câu trả lời của bạn cặp.

Yes

No

1. Do you go to school on foot? (Bạn có đi bộ đến trường không?)

X

2. Do you use public transport? (Bạn có sử dụng phương tiện công cộng không?)

X

3. Do you use low energy light bulbs at home? (Bạn có sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng ở nhà không?)

X

4. Do you use solar energy to warm water? (Bạn có sử dụng năng lượng mặt trời để làm ấm nước không?)

X

5. Do you turn off the lights when going to bed? (Bạn có tắt đèn khi đi ngủ không?0

X

6. Do you turn off the TV when not watching it? (Bạn có tắt TV khi không xem không?)

X

4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy.

Đáp án thao khảo:

Minh is conscious about saving energy. He never forgets to turn off the lights when going to bed and use low energy light bulbs at home. He also avoids wasting electricity by turning off the TV when not watching it.

(Minh rất có ý thức tiết kiệm năng lượng. Cậu ấy không bao giờ quên tắt đèn khi đi ngủ và sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng ở nhà. Minh cũng tránh lãng phí điện bằng cách tắt TV khi không xem.)

5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

Đáp án gợi ý:

I do my best to save energy. I use low energy light bulbs at home and turn off the lights when going to bed. I also prefer to use public transport when going to school instead of driving or taking a taxi.

(Tôi cố gắng hết sức để tiết kiệm năng lượng. Tôi sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng ở nhà và tắt đèn khi đi ngủ. Tôi cũng thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi đến trường thay vì lái xe hoặc đi taxi.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 10: Communication. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Anh

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu