Energy sources - Unit 10 - Tiếng Anh 7 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Energy sources - Tiếng Anh lớp 7 Global Success.
ZIM Academy
19/07/2023
energy sources unit 10 tieng anh 7 global success

Chủ đề của Unit 10 trong sách giáo khoa Tiếng Anh 7 - Global Success nói về Energy Sources (Các nguồn năng lượng), khai thác sâu về các kiến thức và thông tin xoay quanh chủ đề các nguồn và các loại năng lượng có trong đời sống của chúng ta.

Bài viết sẽ cung cấp lời giải chi tiết cho các câu hỏi và bài tập có trong toàn bộ bài học.

Getting Started

Types Of Energy Sources

1. Listen and read.

2. What are Lan and her father talking about?

3. Read the conversation again and answer the following questions.

4. Match the words/ phrases in the box with the correct pictures.

5. Complete each of the sentences with the correct word from the conversation.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Match the types of energy in A with the energy sources in B.

2. Write the phrases to label the pictures.

3. Complete the sentences with the words and phrases from 1 or 2.

Pronunciation

4. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllables in the words.

5. Listen and repeat, paying attention to the stressed syllables in the underlined words.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing.

2. Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets.

3. Circle the correct form of the verb in each sentence.

4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions.

5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

Communication

Every English

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted questions.

2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal...

Saving Energy

3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes.

4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy.

5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

Skills 1

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to complete the sentences.

3. Read the text again and answer the questions.

Speaking

4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns.

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Work in pairs. Answer the questions.

2. Mr Lam is discussing with his students about how to save energy at home. Listen and circle the phrases you hear.

3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence.

Writing

4. Work in pairs. Read some ways to save energy at home. Choose three ways and write them in your notebook.

5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

Looking back

Vocabulary

1. Match the adjectives in A with the nouns in B to make phrases.

2. Complete the sentences, using the phrases in 1.

Grammar

3. Complete the sentences by using the correct form of the present continuous or present simple of the verbs in brackets.

4. Find ONE mistake in each sentence and correct it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking Back

Project

Saving Energy At School

1. Below are some tips about how students can save energy at school. In groups, discuss which ones can be applied in your school.

2. Work in groups. Discuss some tips about how to save energy in your school. Then make a poster and present it to your class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 10 Project

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 10: Energy sources. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 11 Travelling In The Future


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Anh

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833