Skills 1 - Unit 10 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 110)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Skills 1 - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 110). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 7 Unit 10.
ZIM Academy
14/09/2023
skills 1 unit 10 tieng anh 7 global success trang 110

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

1. What are the main energy sources in Viet Nam?
They are hydro energy and energy from coal.

2. What type(s) of energy sources will we use in the future?
→ We will use solar energy and wind energy in the future.

2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to complete the sentences.

1. Non – renewable sources are cheap and _________.

A. available

B. easy to use 

C. expensive

 • Đáp án: B. easy to use

 • Từ khóa: Non – renewable sources, cheap

 • Vị trí thông tin: Đoạn văn số 2: “Non-renewable sources are coal, oil and natural gas…..But they are very limited and will run out soon.”

 • Giải thích: Khi thầy Lâm đang giới thiệu về các nguồn không thể tái tạo (Non-renewable sources), thầy cũng đã nói rằng nguồn năng lượng này rẻ và dễ sử dụng “They are cheap and easy to use”

→ Đáp án là câu B. easy to use, loại đáp án A vì không được nhắc đến trong đoạn văn, loại đáp án C vì câu trả lời mâu thuẫn với đề bài “expensive >< cheap”

2. _________come from the sun, wind or water.

A. Renewable sources

B. All energy sources

C. Non-renewable sources

 • Đáp án: A. Renewable sources

 • Từ khóa: sun, wind or water.

 • Vị trí thông tin: Câu đầu tiên của đoạn văn thứ 3: “Renewable sources come from the sun, wind or water.”

 • Giải thích: Sau khi giới thiệu xong về nguồn năng lược không thể tái tạo, thầy Lâm đã giới thiệu tiếp về nguồn năng lượng tái tạo, và nguồn năng lượng này được đến từ mặt trời, gió hoặc nước (Renewable sources come from the sun, wind or water.)

→ Đáp án là câu A. Renewable sources, loại đáp án B và C vì mâu thuẫn với thông tin trong đoạn văn.

3. When energy comes from water, we call it_________.

A. wind energy 

B. solar energy

C. hydro energy 

 • Đáp án: C. hydro energy

 • Từ khóa: comes from water

 • Vị trí thông tin: Wind energy comes from the wind, and hydro energy comes from water.

 • Giải thích: Thầy Lâm khi đang giới thiệu về nguồn gốc của một số loại năng lượng, thầy đã đề cập rằng khi Khi năng lượng đến từ mặt trời, chúng ta gọi đó là năng lượng mặt trời (When energy comes from the sun, we call it solar energy.). Năng lượng gió đến từ gió và năng lượng thủy điện đến từ nước. (Wind energy comes from the wind, and hydro energy comes from water.) → Khi năng lượng đến từ nước, ta gọi đó là năng lượng thủy điện

→ Đáp án là câu C. hydro energy, loại câu A và câu B vì mâu thuẫn với thông tin trong đoạn văn.

4. Renewable energy sources are better for_______.

A. the environment 

B. our cars

C. hydro energy

 • Đáp án: A. the environment

 • Từ khóa: Renewable energy sources và better for

 • Vị trí thông tin: “In the future we will rely more on renewable energy sources. They are better for the environment and they will not run out.”

 • Giải thích: Thầy Lâm đã nói rằng trong tương lai chúng ta sẽ dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng tái tạo. Chúng tốt hơn cho môi trường và sẽ không bị cạn kiệt.(In the future we will rely more on renewable energy sources. They are better for the environment and they will not run out.) ⇒ Nguồn năng lượng tái tạo tốt hơn cho môi trường

→ Đáp án là câu A. the environment.

3. Read the text again and answer the questions.

1. How many energy sources are there? What are they? (Có bao nhiêu nguồn năng lượng được nhắc đến? Chúng là những gì?)

→ There are two. They are non-renewable and renewable.

 • Vị trí thông tin: “Hello, class. Today I’d like to tell you about two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources.”

 • Giải thích: Ngay khi mở đầu bài giảng của mình, thầy Lâm đã giới thiệu trước lớp rằng hôm nay thầy sẽ nói đến hai nguồn năng lượng, đó là nguồn năng lượng không thể tái tạo và nguồn năng lượng tái tạo. (Today I’d like to tell you about two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources.)

2. What do non-renewable sources include? (Các nguồn không thể tái tạo bao gồm những gì?)

→ They include coal, oil and natural gas.

 • Vị trí thông tin: “Non-renewable sources are coal, oil and natural gas.”.

 • Giải thích: Thầy Lâm đã giới thiệu nguồn năng luơngj không thể tái tạo chính là than đá, dầu và khí tự nhiên (Non-renewable sources are coal, oil and natural gas)

3. What are the advantages of renewable energy? (Ưu điểm của năng lượng tái tạo là gì?)

→ It’s available, clean, and safe to use.

 • Vị trí thông tin: “Renewable sources are available, clean and safe to use.”.

 • Giải thích: Thầy Lâm đã liệt kê những ưu điểm của nguồn năng lượng có thể tái tạo đó là luôn có sẵn, sạch và an toàn khi sử dụng (It’s available, clean, and safe to use)

4. What will we rely more on in the future? (Chúng ta sẽ dựa vào điều gì nhiều hơn trong tương lai?)
→ We will rely more on renewable energy sources in the future.

 • Vị trí thông tin: “In the future we will rely more on renewable energy sources.”.

 • Giải thích: Ở cuối bài đọc, thầy Lâm đã khẳng định rằng trong tương lai chúng ta sẽ dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng tái tạo. (In the future we will rely more on renewable energy sources.)

Speaking

4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns.

Advantages

Disadvantages

 • cheap (rẻ)

 • safe to use (an toàn khi sử dụng)

 • good for the environment (tốt cho môi trường)

 • easy to use (dễ sử dụng)

 • available (có sẳn)

 • expensive (đắt)

 • limited (có hạn)

 • run out (cạn kiệt)

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

Đáp án tham khảo:

A: What are the advantages of energy from oil? 

B: Oil is easy to use and cheap to produce. It can be used to power many types of vehicles and machines. 

A: What are its disadvantages? 

B: Oil is a limited resource that will run out eventually. It also causes pollution and contributes to global warming.

Dịch nghĩa:

A: Lợi ích của năng lượng từ dầu mỏ là gì?

B: Dầu rất dễ sử dụng và rẻ tiền. Nguồn năng lượng này có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho nhiều loại phương tiện và máy móc.

A: Nhược điểm của năng lượng từ dầu mỏ là gì?

B: Dầu là nguồn tài nguyên có hạn và cuối cùng sẽ cạn kiệt. Nguồn năng lượng này cũng gây ô nhiễm và góp phần vào sự nóng lên toàn cầu.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 10: Skills 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Anh

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833