English-speaking countries - Unit 12 - Tiếng Anh 7 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 12: English-speaking countries - Tiếng Anh lớp 7 Global Success
ZIM Academy
21/07/2023
english speaking countries unit 12 tieng anh 7 global success

Chủ đề của bài học cuối cùng - Unit 12 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 - Global Success nói về English-speaking Countries (Các quốc gia nói tiếng anh), khám phá và khai thác sâu về các kiến thức và thông tin xoay quanh chủ đề về các nét đặc trưng ở các quốc gia nói tiếng Anh. Bài viết sẽ cung cấp lời giải chi tiết cho các câu hỏi và bài tập có trong toàn bộ bài học.

Getting Started

A holiday in Australia

1. Listen and read.

2. What are Phong and Mark talking about?

3. Read again and tick (✓) the information you can find in the conversation.

4. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

5. Work in groups. Match the countries with their capitals. The first group to find all the correct answers wins.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 12 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Write the words or phrases under the correct pictures.

2. Use the words in the box to complete the sentences.

3. Work in pairs. Discuss and write the word or phrase in the box next to its explanation.

Pronunciation

4. Listen and repeat, paying attention to the intonation of the following questions.

5. Circle the correct intonation. Then listen and repeat.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Complete the sentences with a/an or the.

2. Put in the where necessary.

3. Put in a/ an or the.

4. Complete the sentences with a/an or the.

5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

Communication

Everyday English

Listen and read the conversations, paying attention to the highlighted parts.

2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement.

Interesting facts about English - countries

3. Work in Group. Discuss and write the name of the country next to the fact.

4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to it.

5. Work in groups. Share with your group some interesting facts you know about English-speaking countries. The group takes notes and presents their findings to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

Skills 1

Reading

1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C.

2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d).

3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C.

Speaking

4. Work in pairs. Note two things you like about New Zealand. Share it with your partner.

5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Work in groups. Match the phrases to the pictures.

2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times.

3. Listen again and complete each sentence with ONE word.

Writing

4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour.

5. Imagine that you took a tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2

Looking back

Vocabulary

1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to complete the sentences.

2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence.

Grammar

3. Complete the sentences with a/an or the.

4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking Back

Project

Explore English - Speaking Countries

1. Discuss and choose a place in an English-speaking country.

2. Find information about it, including:

3. Design a poster to introduce the place and present it to the class.

4. Your class votes for the most appealing poster.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 12 Project

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 12: English-speaking countries. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Review 4


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Anh

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833