Looking back - Unit 12 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 132)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 12: Looking back - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 132). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 7 Unit 12.
ZIM Academy
14/09/2023
looking back unit 12 tieng anh 7 global success trang 132

Vocabulary

1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to complete the sentences.

1. Both England and New Zealand are ______ countries.

 • Đáp án: island

 • Giải thích: Ta có thể thấy trong bức hình đang thể hiện một hòn đảo ⇒ từ cần điền ở đâu là “island”.

 • Dịch nghĩa: Cả Anh và New Zealand đều là những quốc đảo.

2. A great attraction of Scotland is the _____.

 • Đáp án: castle

 • Giải thích: Ta có thể thấy trong bức hình đang thể hiện một tòa lâu đài nguy nga ⇒ từ cần điền ở đâu là “castle”

 • Dịch nghĩa: Điểm thu hút lớn của Scotland chính là lâu đài

3. People can go sightseeing by taking a ____.

 • Đáp án: boat ride

 • Giải thích: Ta có thể thấy trong bức hình đang thể hiện một tham quan trên thuyền ⇒ từ cần điền ở đâu là “boat ride”

 • Dịch nghĩa: Mọi người có thể đi tham quan bằng cách đi thuyền

4. Most Maori men have ____ on their arms.

 • Đáp án: tattoos

 • Giải thích: Trong bức hình, ta có thể thấy trên cảnh tay của người đàn ông có rất nhiều hình xăm → Từ cần điền ở đâu là “tattoos”

 • Dịch nghĩa: Hầu hết đàn ông Maori đều có hình xăm trên cánh tay.

5. California is famous for its long sunny _____.

 • Đáp án: coastline

 • Giải thích: Ta có thể thấy trong bức hình đang thể hiện một đoạn đường bờ biển rất dài và đẹp. → Từ cần điền ở đâu là “coastline”

 • Dịch nghĩa: California nổi tiếng với bờ biển dài đầy nắng

2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence.

1. - What do you call the people from Canada?

    - ______.

A. Canadians

B. Canadian

C. Canada people

 • Đáp án: A. Canadians

 • Giải thích: Đáp án là A. Canadians. Đây là danh từ số nhiều, chỉ những người đến từ Canada.

→ Từ B. Canadian là một tính từ hoặc danh từ số ít, chỉ một người hoặc một vật thuộc Canada.

→ Từ C. Canada people không phải là cách gọi chính xác.

 • Dịch nghĩa: - Bạn gọi những người đến từ Canada là gì?

                    - Người Canada

2. Scotland, with its _____landscapes, attracts millions of visitors every year.

A. warm

B. amazing

C. local

 • Đáp án: B. amazing

 • Giải thích: Đáp án là B. amazing. Từ này là tính từ, có nghĩa là tuyệt vời, kỳ diệu, phù hợp với ngữ cảnh của câu, nói về cảnh quan đẹp của Scotland.

→ Từ A. warm là tính từ, có nghĩa là ấm áp, nóng. Từ này không phù hợp với ngữ cảnh của câu, vì Scotland không phải là một nơi có khí hậu ấm áp.

→ Từ C. local là tính từ, có nghĩa là địa phương, bản địa. Từ này không phù hợp với ngữ cảnh của câu, vì không miêu tả được cảnh quan của Scotland.

 • Dịch nghĩa: Scotland, với những cảnh quan tuyệt vời, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

3. - What is a _____of London?

    - The red telephone box.

A. capital 

B. symbol

C. landscape

 • Đáp án: B. symbol

 • Giải thích: Đáp án là B. symbol. Đây là danh từ, có nghĩa là biểu tượng, điều đại diện cho một ý nghĩa hoặc một khái niệm nào đó. Từ này phù hợp với ngữ cảnh của câu, nói về một vật thể mà khi nhìn thấy sẽ liên tưởng đến London. Từ A. capital là danh từ, có nghĩa là thủ đô, trung tâm chính trị và kinh tế của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ. Từ này không phù hợp với ngữ cảnh của câu, vì không chỉ một vật thể cụ thể mà chỉ một địa điểm chung chung. Từ C. landscape là danh từ, có nghĩa là cảnh quan, bối cảnh tự nhiên hoặc nhân tạo của một khu vực nào đó. Từ này không phù hợp với ngữ cảnh của câu, vì không chỉ một vật thể riêng biệt mà chỉ một khung cảnh rộng lớn.

 • Dịch nghĩa: - Biểu tượng của London là gì?

                    - Bốt điện thoại màu đỏ.

4. Niagara Falls is a great ______on the border of the USA and Canada.

A. forest 

B. river

C. attraction

 • Đáp án: C. attraction

 • Giải thích: Đáp án là C. attraction. Từ này là danh từ, có nghĩa là điểm thu hút, điểm du lịch hấp dẫn hoặc gây sự chú ý của người khác. Từ này phù hợp với ngữ cảnh của câu, nói về thác Niagara là một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng trên thế giới và thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

→ Từ A. forest là danh từ, có nghĩa là rừng, khu vực có nhiều cây cối và động vật hoang dã sống trong tự nhiên. Từ này không phù hợp với ngữ cảnh của câu, vì thác Niagara không phải là rừng mà là một dòng chảy nước lớn từ trên cao xuống.

→ Từ B. river là danh từ, có nghĩa là sông, dòng nước chảy liên tục từ nguồn. Từ này không phù hợp với ngữ cảnh của câu, vì thác Niagara không phải là sông mà là một phần của sông Niagara.

 • Dịch nghĩa: Thác Niagara là một điểm tham quan tuyệt vời ở biên giới Mỹ và Canada.

5. Aborigines are the ______people of Australia

A. native 

B. historical

C. foreign

 • Đáp án: A. native

 • Giải thích: Đáp án là A. native. Đây là tính từ, có nghĩa là bản địa, bản xứ, thuộc về một nơi hoặc một quốc gia từ lúc sinh ra hoặc từ rất lâu đời. Từ này phù hợp với ngữ cảnh của câu, nói về người Aborigines là những người dân đầu tiên sinh sống ở Australia và có lịch sử văn hóa rất lâu đời.

→ Từ B. historical là tính từ, có nghĩa là lịch sử, thuộc về quá khứ hoặc có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử. Từ này không phù hợp với ngữ cảnh của câu, vì không chỉ nguồn gốc hoặc đặc điểm của người Aborigines mà chỉ một khía cạnh liên quan đến lịch sử.

→ Từ C. foreign là tính từ, có nghĩa là ngoại quốc, thuộc về một nơi hoặc một quốc gia khác so với nơi mình sinh sống hoặc đang ở. Từ này không phù hợp với ngữ cảnh của câu, vì trái ngược với thực tế là người Aborigines là những người bản địa của Australia.

 • Dịch nghĩa: Aborigines là người bản địa của Úc.

Grammar

3. Complete the sentences with a/an or the.

1. Auckland is _______ biggest city on _____ North Island of New Zealand.

 • Đáp án: Auckland is the biggest city on the North Island of New Zealand.

 • Giải thích: Mạo từ the được dùng trước danh từ chỉ địa danh duy nhất, như tên đảo, quốc gia, v.v. Auckland là tên thành phố, North Island là tên đảo nên cần dùng mạo từ the.

Mạo từ the cũng được dùng trước danh từ chỉ một đối tượng cụ thể, đã được xác định trước hoặc đã được nhắc đến trước đó. Trong câu này, biggest city là một danh từ chỉ một đối tượng cụ thể, không có thành phố nào lớn hơn Auckland trên North Island, nên cần dùng mạo từ the.

 • Dịch nghĩa: Auckland là thành phố lớn nhất trên đảo Bắc của New Zealand.

2. _______ castle is _________ strong building with thick and high walls.

 • Đáp án: A castle is a strong building with thick and high walls. 

 • Giải thích: Mạo từ a được dùng trước danh từ số ít và không xác định, tức là chưa biết rõ hoặc chưa được nhắc đến trước đó. Trong câu này, castlestrong building là những danh từ số ít và không xác định, chỉ một loại đối tượng nào đó chung chung, không phải một đối tượng cụ thể nào cả, nên cần dùng mạo từ a.

Mạo từ a cũng được dùng trước danh từ bắt đầu bằng một âm phụ âm. Trong câu này, castlestrong building đều bắt đầu bằng một âm phụ âm (/k/ và /s/), nên cần dùng mạo từ a.

 • Dịch nghĩa: Lâu đài là một tòa nhà kiên cố với những bức tường dày và cao.

3. Surrounding _____UK is _________Atlantic Ocean.

 • Đáp án: Surrounding the UK is the Atlantic Ocean. 

 • Giải thích: Mạo từ the được dùng trước danh từ chỉ địa danh duy nhất, như tên đảo, quốc gia, v.v. UK là tên quốc gia duy nhất, Atlantic Ocean là tên đại dương duy nhất, nên cần dùng mạo từ the.

 • Dịch nghĩa: Bao quanh nước Anh là Đại Tây Dương.

4. Hawaii is ________ state of _______ USA.

 • Đáp án: Hawaii is a state of the USA. 

 • Giải thích: Mạo từ a được dùng trước danh từ số ít và không xác định, tức là chưa biết rõ hoặc chưa được nhắc đến trước đó. Trong câu này, state là một danh từ số ít và không xác định, chỉ một loại đối tượng nào đó chung chung, không phải một đối tượng cụ thể nào cả, nên cần dùng mạo từ a.

Mạo từ a cũng được dùng trước danh từ bắt đầu bằng một âm phụ âm. Trong câu này, state bắt đầu bằng một âm phụ âm (/s/), nên cần dùng mạo từ a.

Mạo từ the được dùng trước danh từ chỉ địa danh duy nhất, như tên đảo, quốc gia, v.v. USA là tên quốc gia duy nhất, nên cần dùng mạo từ the.

 • Dịch nghĩa: Hawaii là một tiểu bang của Mỹ.

5. _________ attraction is _________ interesting place for visitors.

 • Đáp án: An attraction is an interesting place for visitors. 

 • Giải thích: Mạo từ an được dùng trước danh từ số ít và không xác định, tức là chưa biết rõ hoặc chưa được nhắc đến trước đó. Trong câu này, attractioninteresting place là những danh từ số ít và không xác định, chỉ một loại đối tượng nào đó chung chung, không phải một đối tượng cụ thể nào cả, nên cần dùng mạo từ an.

Mạo từ an cũng được dùng trước danh từ bắt đầu bằng một âm nguyên âm. Trong câu này, attractioninteresting place đều bắt đầu bằng một âm nguyên âm (/ə/ và /ɪ/), nên cần dùng mạo từ an.

 • Dịch nghĩa: Điểm du lịch là nơi thú vị dành cho du khách.

4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

1. Ottawa is a capital of Canada.

 • Đáp án: a → the

 • Giải thích: Lỗi sai là dùng a thay vì the. Mạo từ a được dùng khi chỉ một danh từ không xác định, hoặc chưa được nhắc đến trước đó. Mạo từ the được dùng khi chỉ một danh từ xác định, duy nhất hoặc đã được nhắc đến trước đó.

→ Trong câu này, capital là một danh từ xác định, vì chỉ có một thủ đô của Canada.

 • Dịch nghĩa: Ottawa là thủ đô của Canada.

2. He's the Englishman. He lives in Oxford. 

 • Đáp án: the → an

 • Giải thích: Lỗi sai là dùng the thay vì an. Mạo từ the được dùng khi chỉ một danh từ xác định, duy nhất hoặc đã được nhắc đến trước đó. Mạo từ an được dùng khi chỉ một danh từ không xác định, hoặc chưa được nhắc đến trước đó, và bắt đầu bằng một nguyên âm.

→ Trong câu này, Englishman là một danh từ không xác định, vì có nhiều người Anh khác nhau.

 • Dịch nghĩa: Anh ấy là người Anh và anh ấy sống ở Oxford.

3. When people travel, they use an map to find their way round. 

 • Đáp án: an → a

 • Giải thích: Lỗi sai là dùng an thay vì a. Mạo từ an được dùng khi chỉ một danh từ không xác định,bắt đầu bằng một nguyên âm. Trong khi đó, mạo từ a được dùng khi chỉ một danh từ không xác định và bắt đầu bằng một phụ âm.

→ Trong câu này, map là một danh từ không xác định, và bắt đầu bằng một phụ âm /m/.

 • Dịch nghĩa: Khi mọi người đi du lịch, họ sử dụng bản đồ để tìm đường đi.

4. Can you see a Big Ben from where you are standing?

 • Đáp án: a → the

 • Giải thích: Lỗi sai là dùng a thay vì the. Mạo từ a được dùng khi chỉ một danh từ không xác định, hoặc chưa được nhắc đến trước đó. Mạo từ the được dùng khi chỉ một danh từ xác định, duy nhất hoặc đã được nhắc đến trước đó.

→ Trong câu này, Big Ben là một danh từ riêng, chỉ cái chuông lớn trong tháp Đồng hồ Westminster ở London, nên cần dùng mạo từ the.

 • Dịch nghĩa: Bạn có thể nhìn thấy Big Ben từ nơi bạn đang đứng không?

5. Canadians love ice hockey, the winter sport.

 • Đáp án: the → a

 • Giải thích: Lỗi sai là dùng the thay vì a. Mạo từ the được dùng khi chỉ một danh từ xác định, duy nhất hoặc đã được nhắc đến trước đó. Mạo từ a được dùng khi chỉ một danh từ không xác định,hoặc chưa được nhắc đến trước đó.

→ Trong câu này, winter sport là một danh từ không xác định, vì có nhiều môn thể thao mùa đông khác nhau.

 • Dịch nghĩa: Người Canada yêu thích khúc côn cầu trên băng, một môn thể thao mùa đông.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 12: Looking back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 12 Project


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Anh

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity