A Closer Look 1 - Unit 5 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 52)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: A Closer Look 1 - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 52). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Unit 5 Tiếng Anh 7.
ZIM Academy
21/08/2023
a closer look 1 unit 5 tieng anh 7 global success trang 52

Vocabulary

1. Match the phrases with the pictures. Then listen, check, and repeat the phrases.

 • 1 - b: a teaspoon (tsp) of salt: 1 thìa cà phê muối

 • 2 - f: 400 millilitres (ml) of milk: 400ml sữa

 • 3 - a: a kilo (kg) of beef: 1 kg thịt bò

 • 4 - c: a litre (l) of water: 1 lít nước

 • 5 - d: a tablespoon (tbsp) of sugar: 1 thìa canh đường

 • 6 - e: 200 grams (g) of flour: 200 gram bột

2. Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know.

Dishes (Món ăn):

 • spring rolls (nem rán),

 • omelette (trứng tráng),

 • pancakes (bánh kếp)

Ingredients (Thành phần):

 • butter (bơ),

 • onions (hành tây),

 • pepper (hạt tiêu)

3. Work in pairs. Ask and answer about the ingredients for Linh's apple pie, using the quantities in the recipe.

A: How much salt do we need?

B: We need 1 teaspoon of salt.

Dịch: 

A: Chúng ta cần bao nhiêu muối?

B: Chúng ta cần 1 thìa cà phê muối.

A: How much sugar do we need?

B: We need 300 grams of sugar.

Dịch: 

A: Chúng ta cần bao nhiêu đường?

B: Chúng ta cần 300 gram đường.

A: How much milk do we need?

B: We need 300 millilitres of milk.

Dịch: 

A: Chúng ta cần bao nhiêu sữa?

B: Chúng ta cần 300ml sữa.

A: How much water do we need?

B: We need 120 millilitres of water.

Dịch: 

A: Chúng ta cần bao nhiêu nước?

B: Chúng ta cần 120ml nước.

A: How much flour do we need?

B: We need 500 grams of flour.

Dịch:

A: Chúng ta cần bao nhiêu bột?

B: Chúng ta cần 500 gram bột.

Pronunciation

/ɒ/ and /ɔ:/

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɒ/ and /ɔ:/.

Nguyên âm ngắn /ɒ/ có trong các từ sau:

fond

/fɒnd/

Audio icon

lot

/lɒt/

Audio icon

not

/nɒt/

Audio icon

Nguyên âm dài /ɔ:/ có trong các từ sau:

short

ɔːt/

Audio icon

call

/kɔːl/

Audio icon

pork

/pɔːk/

Audio icon

sauce

/sɔːs/

Audio icon

water

/ˈwɔː.tər/

Audio icon

5. Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Tick (✓) the sentences with the /ɒ/ sound.

 1. I hate hot dogs. (✓)

Đáp án: hot /hɒt/, dogs /dɒɡz/

 1. It's a very big pot. (✓)

Đáp án: pot /pɒt/

 1. Put the forks here.

Đáp án: forks /fɔːks/

 1. This soup is very hot. (✓)

Đáp án: hot /hɒt/

 1. I like pork cooked with vegetables.

Đáp án: pork /pɔːk/

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 5: A Closer Look 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem thêm: Tiếng Anh 7 unit 5 a closer look 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Tống Ngọc Mai

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu