A Visit to a School - Unit 6 - Tiếng Anh 7 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: A Visit to a School - Tiếng Anh lớp 7 Global Success.
ZIM Academy
15/07/2023
a visit to a school unit 6 tieng anh 7 global success

Chủ đề của Unit 6 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 - Global Success nói về A Visit to a School (Chuyến đi tham quan trường học), khai thác sâu về các kiến thức và thông tin xoay quanh chủ đề về trường học. Bài viết sẽ cung cấp lời giải chi tiết cho các câu hỏi và bài tập có trong toàn bộ bài học.

Getting started

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and answer the questions by circling A, B, or C.

3. Name these places, using the words and phrases from the box.

4. Complete the sentences with the words and phrases in 3.

5. Work in pairs. Ask and answer questions about Nick's timetable, using when and where.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 6 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Match the words in columns A and B to form phrases. Then say them aloud.

2. Complete the sentences with the phrases in 1.

3. Work in pairs. Answer the questions about your school.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. What letters can we use to make the /dʒ/ sound?

5. Listen and repeat the chant. Pay attention to the sounds /tʃ/ and /dʒ/.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 6 A Closer Look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Complete the sentences, using suitable prepositions of time.

2. Work in pairs. Ask and answer the questions about your school.

3. Complete the sentences with at, in, or on.

4. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions.

5. Complete the passage with at, on, or in. Then discuss in groups which prepositions express time and which ones express place.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 6 A Closer Look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentence.

2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to a famous school. Use "Can you tell me more?' or "Can you tell me why ?, "Can you tell me how?".

Welcom to our school

3. Imagine that some overseas friends are planning to visit your school. Make a list of what you want to show them, then fill in the note.

4. Work in groups. Read the passage and complete the table about a high school in the UK. Then discuss and fill in the information about your school.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication

Skills 1

Reading

1. Look at the pictures and answer the questions.

2. Read the passage and answer the questions.

3. Read the passage again and complete the table. Then report it to the class.

Speaking

4. Work in pairs. Answer the questions with the information in the table.

5. Work in groups. Tell about your school. You can use the suggestions in 4 (full name, location, students and school facilities)

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions.

2. Listen to an interview between a reporter and two students. Circle the appropriate option (A, B, or C) to complete each sentence.

3. Listen to the interview again and answer the questions.

Writing

4. Work in pairs. Ask and answer questions about your school's outdoor activities.

5. Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school. You can use the information in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 2

Looking back

Vocabulary

1. Find the words and phrases from this unit that match these definitions.

2. Complete the sentences with the words and phrases in 1.

Grammar

3. Complete the sentences with appropriate prepositions of place or time.

4. Read the passage and fill in the gaps with prepositions of time or place.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 6 Looking Back

Project

My favourite school

1. Search for a school you would like to study at. Then find information about that school to complete the table.

2. Look at the tables and tell the class about that school.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 6 Project

Những bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 6 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 6: A Visit to A School trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 7.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Review 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity