Skills 2 - Unit 6 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 67)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Skills 2 - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 67). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 7 Unit 6: A visit to a school.
ZIM Academy
31/08/2023
skills 2 unit 6 tieng anh 7 global success trang 67

Listening

1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions.

Đáp án tham khảo:

1. What outdoor activities do they take part in? (Các bạn học sinh đang tham gia các hoạt động ngoài trời nào?)

→ Students are cleaning garbage and planting trees. (Các bạn học sinh đang thu dọn rác và trồng cây.)

2. Why do they do these activities? (Tại sao các bạn ấy lại tham gia vào những hoạt động này?)

→ Because they want to keep the environment clean. (Bởi vì họ muốn giữ cho môi trường sạch sẽ).

2. Listen to an interview between a reporter and two students. Circle the appropriate option (A, B, or C) to complete each sentence.

1. Trang and Phong are talking about ______. (Trang và Phong đang nói về điều gì.)

A. school subjects (các môn học ở trường)

B. school timetables (thời khóa biểu ở trường)

C. outdoor activities (các hoạt động ngoài trời)

 • Đáp án: C. outdoor activities (các hoạt động ngoài trời)

 • Vị trí thông tin: Câu thoại đầu tiên: “Hello, Trang and Phong. Can you tell me something about your school outdoor activities?”

 • Giải thích: Ngay mở đầu bài nghe, phóng viên đã phỏng vấn Trang and Phong về hoạt động ngoài trời ở trường của hai bạn. Xuyên suốt bài nghe, cả Trang và Phong đều kể về các hoạt động ngoài trời mà hai bạn tham gia như dọn dẹp đường phố (clean streets), trồng rau (grow vegetables)

→ Đáp án đúng là C, loại câu A và B vì không có thông tin được đề cập trong bài.

2. They are members of ___________ club(s). (Họ là thành viên của bao nhiêu câu lạc bộ?)

A. one (một)

B. two (hai)

C. three (ba)

 • Đáp án: B. two (hai)

 • Vị trí thông tin: “I’m a member of a club called Go Green Club.” và “I’m a member of the Green Garden Club.”

 • Giải thích: Khi được phóng viên hỏi về những hoạt động ngoài trời mà hai bạn tham gia, Trang đã trả lời rằng bạn là thành viên của câu lạc bộ Go Green, sau đó Phong cũng giới thiệu bạn là thành viên của câu lạc bộ Green Garden ⇒ Có 2 câu lạc bộ được nhắc đến trong bài nghe

Đáp án đúng là B.

3. The Go Green Club cleans streets on _______. (Câu lạc bộ sống xanh làm sạch đường phố vào lúc nào?)

A. Saturday afternoons (những chiều thứ Bảy)

B. Saturday mornings (những sáng thứ Bảy)

C. Sunday afternoons (những chiều Chủ nhật)

 • Đáp án: A. Saturday afternoons (những chiều thứ Bảy)

 • Vị trí thông tin: “Well, our members clean streets on Saturday afternoons.

 • Giải thích: Để trả lời câu hỏi của phóng viên về các hoạt động trong câu lạc bộ, Trang đã trả lời rằng các thành viên dọp dẹp đường phố vào các chiều thứ 7 (our members clean streets on Saturday afternoons.)

Đáp án đùng là câu A, loại đáp án B và C vì đây là hai đáp án gây nhiễu, không xuất hiện trong bài nghe.

4. They grow ______ in the school garden. (Học sinh trồng gì trong vườn trường.)

A. vegetables (rau củ)

B. flowers (hoa)

C. trees (cây)

 • Đáp án: A. vegetables (rau củ)

 • Vị trí thông tin: “We grow vegetables in the school garden after school.”

 • Giải thích: Khi giới thiệu về câu lạc baộ mà mình đang tham gia, Phong đã nói rằng các thành viên trong câu lạc bộ trồng rau trong vườn trường sau giờ học. Căng tin của trường cũng sử dụng rau này cho bữa trưa của học sinh.

Đáp án đùng là câu A, loại đáp án B và C vì không xuất hiện trong bài nghe.

3. Listen to the interview again and answer the questions.

1. What do Trang's club members encourage their classmates to do? (Các thành viên câu lạc bộ của Trang khuyến khích các bạn trong lớp làm gì?)

 • Đáp án: They encourage their classmates to recycle glass, cans, and paper. (Họ khuyến khích các  bạn cùng lớp tái chế kính, lon và giấy.)

 • Từ khóa: Trang's club members, encourage, classmates.

 • Vị trí thông tin: “Well, our members clean streets on Saturday afternoons. We also encourage our classmates to recycle glass, cans, and paper.”.

 • Giải thích: Trong bài nghe, Trang có mô tả các hoạt động trong câu lạc bộ của mìn rằng “our members clean streets on Saturday afternoons. We also encourage our classmates to recycle glass, cans, and paper.” (Các thành viên trong câu lạc bộ của chúng tôi dọn dẹp đường phố vào các buổi chiều thứ bảy. Chúng tôi cũng khuyến khích các bạn cùng lớp tái chế kính, lon và giấy..)

→ Hoạt động tái chế kính, lon và giấy là hoạt động mà các thành viên câu lạc bộ của Trang khuyến khích các bạn trong lớp làm.

2. What does the reporter think about Trang's activities? (Phóng viên nghĩ gì về hoạt động của Trang?)

 • Đáp án: The reporter thinks their activities protect the environment. (Phóng viên nghĩ rằng các hoạt động của Trang giúp bảo vệ môi trường)

 • Từ khóa: the reporter think, Trang's activities

 • Vị trí thông tin: “I’m sure your activities help us protect our environment.

 • Giải thích: Khi nghe về các hoạt động trong câu lạc bộ của Trang, phóng viên đã đưa ra câu khẳng định rằng: “I’m sure your activities help us protect our environment..” (Tôi chắc rằng các hoạt động của bạn giúp bảo vệ môi trường của chúng ta.)

→ Phóng viên nghĩ rằng các hoạt động của Trang giúp bảo vệ môi trường.

3. When and where do Phong's club members grow vegetables? (Các thành viên câu lạc bộ của Phong trồng rau khi nào và ở đâu?)

 • Đáp án: They grow vegetables in the school garden after school. (Họ trồng rau trong vườn trường sau giờ học.)

 • Vị trí thông tin: “We grow vegetables in the school garden after school.

 • Giải thích: Để giới thiệu rõ hơn về câu lạc bộ Green Garden của mình, Phong đã giải thích cho phóng viên về hoạt động của câu lạc bộ rằng: “We grow vegetables in the school garden after school.” (Chúng tôi trồng rau trong vườn trường sau giờ học.)

→ Các thành viên câu lạc bộ của Phong trồng rau ở vườn trường sau giờ học.

Writing

4. Work in pairs. Ask and answer questions about your school's outdoor activities.

Đáp án gợi ý:

1. What outdoor activities do you take part in at school? (Bạn tham gia những hoạt động ngoài trời nào ở trường?)

→ I usually take part in the badminton club and the gardening club.(Tôi thường tham gia Câu lạc bộ cầu lông và Câu lạc bộ làm vườn.)

2. Which outdoor activity do you like the best? (Hoạt động ngoài trời nào bạn thích nhất?)

→ I like the gardening club the best. (Tôi thích tham gia Câu lạc bộ làm vườn nhất)

3. Why do you like doing it? (Tại sao bạn thích làm điều đó?)

→ Because it makes me feel relaxed and happy. I also learn a lot about nature and the environment. (Bởi vì hoạt động này giúp cho tôi cảm thấy thư giãn và hạnh phúc. Tôi cũng học được rất nhiều về tự nhiên và môi trường.)

5. Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school. You can use the information in 4.

Đáp án tham khảo:

One of the outdoor activities that I take part in at school is the gardening club. I like it the best because it makes me feel relaxed and happy. In the gardening club, we plant flowers and vegetables and take care of them. We also learn a lot about nature and the environment. For example, we learn how to compost organic waste, how to use natural pesticides, and how to save water. The gardening club is not only fun but also educational. I think it is a great way to enjoy the outdoors and appreciate the beauty of nature.

Dịch nghĩa:

Một trong những hoạt động ngoài trời mà tôi tham gia ở trường là Câu lạc bộ làm vườn. Tôi thích hoạt động này nhất nhất vì chúng giúp cho tôi cảm thấy thư giãn và hạnh phúc. Trong Câu lạc bộ làm vườn, chúng tôi trồng hoa và rau và chăm sóc chúng. Chúng tôi cũng học được rất nhiều về thiên nhiên và môi trường. Chẳng hạn như học cách phân hủy chất thải hữu cơ, cách sử dụng thuốc trừ sâu tự nhiên và cách tiết kiệm nước. Câu lạc bộ làm vườn không chỉ thú vị mà còn mang tính giáo dục. Tôi nghĩ rằng đó là một cách tuyệt vời để tận hưởng không khí ngoài trời và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 6: Skills 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 6 Looking Back


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả:  Đào Anh

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS THCS tại ZIM cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng phù hợp với độ tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu