Skills 2 - Unit 7 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 79)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Skills 2 - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 79). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 7 Unit 7.
ZIM Academy
04/09/2023
skills 2 unit 7 tieng anh 7 global success trang 79

Listening

1. What can you see in this picture? What is special about it?

In the picture, I can see many vehicles, including lots of motorbikes, buses, and cars. There is a serious traffic jam with vehicles closely packed together. Some drivers are not obeying traffic rules, which makes the situation dangerous.

Dịch: 

Trong hình, tôi có thể thấy rất nhiều phương tiện giao thông, bao gồm nhiều xe máy, xe buýt và ô tô. Có xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng với các phương tiện chen chúc nhau. Một số tài xế không chấp hành luật giao thông, gây nguy hiểm.

2. Listen to the recording and choose the correct answer A, B, or C.

The talk is about _______. 

A. traffic in big cities (giao thông ở các thành phố lớn)

B. the population increase in Mumbai (vấn đề gia tăng dân số ở Mumbai)

C. the traffic problems in Mumbai.

 • Đáp án: C. the traffic problems in Mumbai

 • Giải thích: Đề bài hỏi về nội dung chính của bài nghe nên người nghe toàn bài và nắm được ý chính. Bài nghe nói về vấn đề giao thông ở Mumbai, cụ thể là tình trạng tắc đường cùng với những lý do giải thích cho tình trạng này nên người học cần chọn C. the traffic problems in Mumbai  (vấn đề giao thông ở Mumbai). Loại A. traffic in big cities (giao thông ở các thành phố lớn) vì bài nghe chỉ đề cập đến thành phố Mumbai, không nhắc đến thành phố lớn nào khác, loại B. the population increase in Mumbai (vấn đề gia tăng dân số ở Mumbai) vì đây chỉ là một chi tiết trong bài nghe, không phải nội dung chính.

3. Listen again and write ONE word or number in each gap.

1. Traffic _______ happen nearly every day in Mumbai.

 • Đáp án: jams

 • Giải thích: Ô trống đang cần một danh từ số nhiều. Ngoài ra, từ khóa “happen nearly every day” (xảy ra gần như hàng ngày) xuất hiện trong câu “Traffic jams happen nearly every day” (Tắc đường xảy ra gần như hàng ngày).

→ Vì vậy, người học cần điền “jams” vào ô trống và câu hoàn chỉnh sẽ là “Traffic jams happen nearly every day in Mumbai.” (Tắc đường xảy ra gần như hàng ngày ở Mumbai).

2. One reason for the traffic _______ is the increase of the population.

 • Đáp án: problem / jams

 • Giải thích: Ô trống đang cần một danh từ và từ khóa trong đề bài là “one reason” (một lý do) và “the increase of the population” (sự gia tăng dân số). Đồng thời, thông tin trong bài nghe có đề cập đến “There are several reasons for traffic jams in this city. One reason is its increase in population.” (Có một vài lý do cho tình trạng tắc đường tại thành phố này.Một lý do là sự gia tăng dân số).

→ Vì vậy, người học cần điền “jams” hoặc “problem” vào ô trống và câu hoàn chỉnh sẽ là “One reason for the traffic problem / jams is the increase of the population.” (Một lý do cho vấn đề giao thông / tắc đường là sự gia tăng dân số).

3. Mumbai has nearly _______ million people.

 • Đáp án: 20 / twenty

 • Giải thích: Ô trống đang cần một từ chỉ số lượng người dân của thành phố Mumbai. Đồng thời, từ khóa “nearly” (gần như) và “million people” (triệu dân) xuất hiện trong câu “With nearly 20 million, Mumbai has too many people on the road.” (Với gần 20 triệu dân, Mumbai có quá nhiều người ra đường).

→ Vì vậy, người học cần điền “20” vào ô trống và câu hoàn chỉnh sẽ là “Mumbai has nearly 20 million people.” (Mumbai có gần 20 triệu dân).

4. The _______ in Mumbai are narrow.

 • Đáp án: roads

 • Giải thích: Ô trống đang cần một danh từ số nhiều. Ngoài ra, từ khóa “narrow” (chật hẹp) xuất hiện trong câu “Another reason is that the roads in Mumbai are narrow” (Một lý do khác là đường xá ở Mumbai chật hẹp).

→ Vì vậy, người học cần điền “roads” vào ô trống và câu hoàn chỉnh sẽ là “The roads in Mumbai are narrow.” (Những con đường ở Mumbai rất chật hẹp).

5. Many road users do not _______ the traffic rules.

 • Đáp án: obey

 • Giải thích: Ô trống đang cần một động từ nguyên thể. Ngoài ra, từ khóa “many road users ” (nhiều người tham gia giao thông) và “traffic rules” (luật lệ giao thông) xuất hiện trong câu “Also, many road users do not obey the traffic rules.” (Ngoài ra, nhiều người tham gia giao thông không tuân thủ các luật lệ giao thông).

→ Vì vậy, người học cần điền “obey” vào ô trống.

Writing

4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam.

too many vehicles on the road (quá nhiều phương tiện trên đường) (✓)

narrow and bumpy roads (đường hẹp và gập ghềnh) (✓)

some people not obeying traffic rules (một số người không tuân thủ luật lệ giao thông) (✓)

young children riding their bikes dangerously (trẻ nhỏ đi xe đạp nguy hiểm)

wild animals running across the road (động vật hoang dã chạy qua đường)

5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

Hanoi city is facing several traffic problems. Firstly, there are too many vehicles on the road, leading to serious traffic jams, especially during rush hours. Secondly, the roads in our city are narrow and bumpy, causing difficulties for smooth traffic flow. Moreover, some road users do not obey traffic rules, leading to reckless driving and dangerous situations on the road. To address these issues, there is a need for better urban planning, improving road conditions, and raising awareness about traffic rules among the public to ensure safer and more efficient transportation.

Dịch: 

Thành phố Hà Nội đang phải đối mặt với một số vấn đề về giao thông. Thứ nhất, có quá nhiều phương tiện lưu thông trên đường dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, nhất là vào giờ cao điểm. Thứ hai, các con đường trong thành phố chật hẹp và gập ghềnh, khiến cho luồng giao thông không được thông suốt. Hơn nữa, một số người tham gia giao thông không tuân thủ luật lệ giao thông, dẫn đến lái xe ẩu và gây ra các tình huống nguy hiểm trên đường. Để giải quyết những vấn đề này, cần có quy hoạch đô thị tốt hơn, cải thiện điều kiện đường xá và nâng cao nhận thức về luật lệ giao thông cho người dân để đảm bảo giao thông an toàn và hiệu quả hơn.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 7: Skills 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking Back


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Tống Ngọc Mai

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833