Films - Unit 8 - Tiếng Anh 7 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 8: Films - Tiếng Anh lớp 7 Global Success.
ZIM Academy
18/07/2023
films unit 8 tieng anh 7 global success

Chủ đề của Unit 8 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 - Global Success nói về Films (Phim ảnh), khai thác sâu về các kiến thức và thông tin xoay quanh chủ đề về các thể loại phim ảnh cũng như cách mô tả các bộ phim. Bài viết sẽ cung cấp lời giải chi tiết cho các câu hỏi và bài tập có trong toàn bộ bài học.

Getting Started

Let’s go to the cinema tonight!

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and choose the correct answer to each question.

3. Choose the correct word or phrase to complete each of the following sentences.

4. Complete the following sentences with the words in the box.

5. Work in pairs. Ask and answer about a type of film. Use some of the adjectives in 4

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 8 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Match the following adjectives with their meanings.

2. Complete the following sentences, using the adjectives in 1.

3. Work in pairs. Ask and answer questions about a film you saw recently.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɪə/ and /eə/.

5. Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Then practise the sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Combine the two sentences, using although / though.

2. Complete the sentences, using although/ though or however.

3. Use your own ideas to complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's.

4. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence.

5. Work in groups. Develop a story using although / though.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 2

Communication

Everyday english

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences.

2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations.

A survey about films

3. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear.

4. Work in groups. Do a survey about your group members' favourite films.

5. Report your results to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication

Skills 1

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.

3. Read Mark's blog again and answer the questions.

Speaking

4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy.

5. Work in groups. Take turns to talk about the film Kungfu Boy.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Work in pairs. Discuss the following question.

2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to their conversation. Who stars in the film?

3. Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below.

Writing

4. Make notes about one of your favourite films.

5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

Looking back

Vocabulary

1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B.

2. Give an example for every film type in the box.

Grammar

3. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence.

4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking Back

Project

Your favorites Film

1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including:

2. Organise them into an exhibition.

3. Vote for the best poster.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 8 Project

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 8: Films. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 9 Festivals Around The World


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS THCS tại ZIM cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng phù hợp với độ tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu