Getting Started - Unit 9 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 92, 93)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Getting Started - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 92, 93). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 7 Unit 9.
ZIM Academy
18/09/2023
getting started unit 9 tieng anh 7 global success trang 92 93

A Tulip Festival

1. Listen and read.

 1. Cozy (adj) /ˈkoʊzi /: Ấm cúng

E.g.: The living room is cozy with soft blankets and warm lighting.

 1. Tulip Festival (n) /tuːlɪp ˈfɛstəvəl/: Lễ hội hoa tulip

E.g.: The city hosts a vibrant Tulip Festival every spring, showcasing beautiful blooms of various colours.

 1. Folk dance (n) /foʊk ˈdænsɪz/: Điệu nhảy/múa dân gian

E.g.: During the festival, people gather in the park to enjoy folk dances from different regions.

 1. Parade (n) /pəˈreɪd/: Cuộc diễu hành

E.g.: The grand parade marched through the city streets with lively music.

 1. Float (n) /fləʊt/: Xe diễu hành

E.g.: The stunning float decorated with flowers and decorations glided gracefully along the parade route.

2. Read the conversation again. Who did the following activities? Tick (✓) the correct column. Sometimes you need to tick both.

 1. went to the Tulip Festival in Australia (đã đến Lễ hội hoa Tulip ở Úc)

 • Đáp án: Ms Hoa

 • Giải thích: Từ khóa “Tulip Festival in Australia” xuất hiện ở dòng 8 trong câu trả lời của cô Hoa “I took them at the Tulip Festival in Australia last September.” (Tôi đã chụp chúng tại Lễ hội hoa Tulip ở Úc vào tháng 9 năm ngoái).

→ Vì vậy, người học cần chọn cô Hoa là người đã đến Lễ hội hoa Tulip ở Úc.

 1. went to the Tulip Festival in the Netherlands (đã đến Lễ hội hoa Tulip ở Hà Lan)

 • Đáp án: Mark

 • Giải thích: Từ khóa “Tulip Festival in the Netherlands” xuất hiện ở dòng 10 trong câu trả lời của Mark “I went to a tulip festival two years ago but it was in the Netherlands.” (Tôi đã đến một lễ hội hoa tulip cách đây hai năm nhưng đó là ở Hà Lan).

→ Vì vậy, người học cần chọn Mark là người đã đến Lễ hội hoa Tulip ở Hà Lan.

 1. tried Dutch food and drinks (đã thử đồ ăn và thức uống của Hà Lan)

 • Đáp án: Ms Hoa

 • Giải thích: Từ khóa “Dutch food and drinks” xuất hiện ở dòng 18 trong câu trả lời của cô Hoa “I also got a chance to try some delicious Dutch food and drinks.” (Tôi cũng có cơ hội thử một số món ăn và đồ uống ngon của Hà Lan).

→ Vì vậy, người học cần chọn cô Hoa là người đã thử đồ ăn và thức uống của Hà Lan.

 1. watched traditional Dutch dancing (c)

 • Đáp án: Ms Hoa, Mark

 • Giải thích: Hoạt động xem điệu nhảy truyền thống của Hà Lan được nhắc đến trong  câu trả lời của cô Hoa “I watched Dutch folk dances.” (Tôi đã xem những điệu múa dân gian Hà Lan) và trong câu trả lời của Mark “I watched folk dances too” (Tôi cũng đã xem các điệu múa dân gian).

→ Vì vậy, người học cần chọn cả cô Hoa và Mark là những người đã xem điệu múa truyền thống của Hà Lan.

 1. saw tulip floats (đã thấy xe diễu hành hoa tulip)

 • Đáp án: Mark

 • Giải thích: Từ khóa “tulip floats” xuất hiện ở dòng 23 trong câu trả lời của Mark “I also saw beautiful tulip floats at a parade.” (Tôi cũng đã nhìn thấy những xe hoa tulip tuyệt đẹp tại một cuộc diễu hành). -

→ Vì vậy, người học cần chọn Mark là người đã thấy xe diễu hành hoa tulip.

3. Write a word or phrase from the box under each picture.

 1. parade /pəˈreɪd/: Cuộc diễu hành

 2. costumes /ˈkɒs.tjuːmz/: Trang phục

 3. feast /fiːst/: Bữa tiệc

 4. float /floʊt/: Xe diễu hành

 5. fireworks display /ˈfaɪər.wɜːks dɪsˈpleɪ/: Trình diễn pháo hoa

 6. folk dance /foʊk dæns/: Điệu nhảy/múa dân gian

4. Fill in each blank with a word or phrase from 3. You may have to change the form of the word or phrase.

 1. The dancers performed _______ at the Tulip Festival.

 • Đáp án: folk dances

 • Giải thích: Do từ khóa trong câu văn là “dancers” (những vũ công) nên từ trong bài 3 phù hợp với ngữ cảnh của câu và kết hợp được với động từ “performed” (biểu diễn) là “folk dance”. Tuy nhiên, ở trước ô trống không có mạo từ a/an nên “folk dance” cần để ở dạng số nhiều bằng cách thêm “s” và câu hoàn chỉnh sẽ là “The dancers performed folk dances at the Tulip Festival.” (Các vũ công biểu diễn điệu nhảy dân gian tại Lễ hội hoa Tulip).

 1. On New Year's Eve, we went to Hoan Kiem Lake to watch the _______.

 • Đáp án: fireworks display

 • Giải thích: Do từ khóa trong câu văn là “New Year's Eve” (đêm giao thừa) nên từ trong bài 3 phù hợp với ngữ cảnh của câu và kết hợp được với động từ “watch ” (xem) là “fireworks display”. Câu hoàn chỉnh sẽ là “On New Year's Eve, we went to Hoan Kiem Lake to watch the fireworks display.” (Đêm giao thừa, chúng tôi đến hồ Hoàn Kiếm để xem bắn pháo hoa).

 1. For Tet, we usually prepare a _______ with special food.

 • Đáp án: feast 

 • Giải thích: Do từ khóa trong câu văn là “Tet” (Tết) và “special food” (những món ăn đặc biệt) nên từ trong bài 3 phù hợp với ngữ cảnh của câu và kết hợp được với động từ “prepare ” (chuẩn bị) là “feast”. Câu hoàn chỉnh sẽ là “For Tet, we usually prepare a feast with special food.” (Vào dịp Tết, chúng tôi thường chuẩn bị một bữa tiệc với những món ăn đặc biệt).

 1. People hold flower _______ in several countries to welcome the new season.

 • Đáp án: parades 

 • Giải thích: Do từ khóa trong câu văn là “flower” (hoa) và “welcome the new season” (chào đón mùa mới) nên từ trong bài 3 phù hợp với ngữ cảnh của câu và kết hợp được với động từ “hold” (tổ chức) là “parade”. Tuy nhiên, ở trước ô trống không có mạo từ a/an nên “parade” cần để ở dạng số nhiều bằng cách thêm “s” và câu hoàn chỉnh sẽ là “People hold flower parades in several countries to welcome the new season.” (Người ta tổ chức diễu hành hoa ở một số quốc gia để chào đón mùa mới).

 1. The _______ carried the dancers in special _______.

 • Đáp án: floats; costumes  

 • Giải thích: Ô trống thứ nhất cần một danh từ trong bài 3 kết hợp được với động từ “carried” (chở) nên từ cần chọn là “float”. Để phù hợp với ngữ cảnh của câu, “float” cần để ở dạng số nhiều bằng cách thêm “s”. Ô trống thứ hai cần một danh từ trong bài 3 kết hợp được với tính từ “special” và liên quan đến “the dancers” (những vũ công) nên từ cần điền là “costumes” (trang phục) và câu hoàn chỉnh sẽ là “The floats carried the dancers in special costumes.” (Những chiếc xe diễu hành chở các vũ công trong trang phục đặc biệt).

5. QUIZ What festival is it? 

Match each description with a festival.

 • 1 - e. Mid-Autumn Festival: Tết Trung thu

 • 2 - a. La Tomatina: Lễ hội La Tomatina

 • 3 - d. Tet: Tết Nguyên Đán

 • 4 - c. Christmas: Lễ Giáng sinh

 • 5 - b. Cheese rolling: Lễ hội lăn pho mát.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 9: Getting Started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 9 A Closer Look 1


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Tống Ngọc Mai

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS THCS tại ZIM cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng phù hợp với độ tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833