Skills 2 - Unit 9 - Tiếng Anh 7 Global Success (Trang 99)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Skills 2 - Tiếng Anh lớp 7 Global Success (Trang 99). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 7 Unit 9.
ZIM Academy
13/09/2023
skills 2 unit 9 tieng anh 7 global success trang 99

Listening

1. Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner.

 1. What is it? (Đó là con gì?)

→ It's a turkey. (Đó là một con gà tây.)

 1. What festival is it a part of? (Nó là một phần của lễ hội nào?)

→ It is a part of Thanksgiving. (Đó là một phần của Lễ Tạ ơn.)

2. Now listen to Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers.

3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F).

 1. Only people from the USA celebrate Thanksgiving. (Chỉ những người đến từ Mỹ mới ăn mừng ngày Lễ Tạ ơn.)

 • Đáp án: F

 • Giải thích: Từ khóa trong câu 1 là “only” (chỉ), “USA” (nước Mỹ) và “Thanksgiving” (ngày Lễ Tạ ơn). Tuy nhiên, thông tin ở bài nghe chỉ ra “People from Canada and the USA celebrate it every year to be thankful for successful harvests.” (Người dân Canada và Mỹ ăn mừng ngày lễ này hàng năm để tạ ơn vì những vụ mùa bội thu).

→ Vì thông tin trong câu 1 khác so với thông tin trong bài nghe nên người học cần chọn sai.

 1. People celebrate it on the third Thursday of November. (Mọi người ăn mừng ngày lễ này vào thứ Năm thứ ba của tháng 11.)

 • Đáp án: F

 • Giải thích: Từ khóa trong câu 2 là “celebrate” (ăn mừng) và “third Thursday of November” (thứ Năm thứ ba của tháng 11). Tuy nhiên, thông tin ở bài nghe chỉ ra “In the USA, we celebrate it on the fourth Thursday of November.” (Tại Mỹ, chúng tôi ăn mừng ngày lễ này vào ngày thứ Năm thứ tư của tháng 11).

→ Vì thông tin trong câu 2 khác so với thông tin trong bài nghe nên người học cần chọn sai.

 1. Family members and friends usually gather to have a feast. (Các thành viên trong gia đình và bạn bè thường tụ tập để ăn tiệc.)

 • Đáp án: T

 • Giải thích: Từ khóa trong câu 3 là “Family members and friends” (Các thành viên trong gia đình và bạn bè), “gather” (tụ tập) và “feast” (bữa tiệc). Đồng thời, thông tin ở bài nghe cũng chỉ ra “We usually prepare a feast for family and friends.” (Chúng tôi thường chuẩn bị một bữa tiệc cho gia đình và bạn bè).

→ Vì thông tin trong câu 3 trùng khớp với thông tin trong bài nghe nên người học cần chọn đúng.

 1. In his family, only adults prepare the feast. (Trong gia đình anh ấy, chỉ có người lớn chuẩn bị bữa tiệc.)

 • Đáp án: F

 • Giải thích: Từ khóa trong câu 4 là “only adults” (chỉ có người lớn) và “prepare the feast” (chuẩn bị bữa tiệc). Tuy nhiên, thông tin ở bài nghe chỉ ra “Both adults and children take part in the food preparation.” (Cả người lớn và trẻ con đều tham gia vào việc chuẩn bị đồ ăn).

→ Vì thông tin trong câu 4 khác so với thông tin trong bài nghe nên người học cần chọn sai.

 1. Cornbread is one of the traditional dishes. (Bánh ngô là một trong những món ăn truyền thống.)

 • Đáp án: T

 • Giải thích: Từ khóa trong câu 5 là “Cornbread” (Bánh ngô) và “traditional dishes” (những món ăn truyền thống). Đồng thời, thông tin ở bài nghe cũng chỉ ra “Some of the traditional foods are turkey, sweet potatoes, and cornbread.” (Một số món ăn truyền thống là gà tây, khoai lang và bánh ngô).

→ Vì thông tin trong câu 5 trùng khớp với thông tin trong bài nghe nên người học cần chọn đúng.

 1. After the feast, they play board games. (Sau bữa tiệc, họ chơi các trò chơi bàn cờ.)

 • Đáp án: T

 • Giải thích: Từ khóa trong câu 6 là “After the feast” (Sau bữa tiệc) và “play board games” (chơi các trò chơi bàn cờ). Đồng thời, thông tin ở bài nghe cũng chỉ ra “After the meal, we play board games together.” (Sau bữa ăn, chúng tôi cùng nhau chơi các trò chơi bàn cờ).

→ Vì thông tin trong câu 6 trùng khớp với thông tin trong bài nghe nên người học cần chọn đúng.

Writing

4. Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers.

 • What festival is it? Tet (Lunar New Year)

 • When do you celebrate it? late January or early February

 • What activities does your family do? clean and decorate the house, visit relatives, exchange lucky money, light firecrackers, and participate in traditional games

 • What food does your family eat? various traditional dishes such as sticky rice cake, spring rolls and pork cooked in fish sauce, as well as various fruits

 • Do you like the festival? Why or why not? Yes. It's a time for family reunions, celebrations, and embracing our cultural tradition. It's a festive and joyful occasion that brings everyone together.

5. Now write an email of about 70 words to tell Mark about the festival. Use the notes in 4.

From: Linh

To: Mark

Subject: Tet (Lunar New Year)

Dear Mark,

How are you? I'm going to tell you about our family's celebration of Tet, the Lunar New Year!

Every year, around late January or early February, we gather together to prepare and celebrate Tet. We often clean and decorate our house before Tet. During Tet holiday, we visit relatives, exchange lucky money, light fireworks, and play traditional games. We indulge in delicious traditional foods like sticky rice cake, spring rolls and pork cooked in fish sauce, as well as various fruits. I love Tet very much because it's a time for family reunions, celebrations, and embracing our cultural tradition. It's a festive and joyful occasion that brings everyone together.

I hope one day you can join the festival with us.

Cheers,

Dịch nghĩa: 

Từ: Linh

Gửi đến: Mark

Tiêu đề: Tết (Năm mới âm lịch)

Chào Mark,

Bạn có khỏe không? Tôi sẽ kể cho bạn nghe về nghe lễ Tết của gia đình chúng tôi, Tết Nguyên đán!

Mỗi năm, vào khoảng cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, chúng tôi tụ họp để chuẩn bị và ăn mừng Tết. Chúng tôi thường dọn dẹp và trang trí nhà trước Tết. Trong ngày Tết, chúng tôi thăm họ hàng, trao nhau những phong bao lì xì, bắn pháo hoa và chơi các trò chơi truyền thống. Chúng tôi thưởng thức các món ăn truyền thống ngon như bánh chưng, nem rán, và thịt kho, cũng như các loại hoa quả khác. Tôi rất yêu Tết vì đó là thời gian sum họp gia đình, kỷ niệm và tôn vinh truyền thống văn hóa của chúng tôi. Đó là một dịp lễ vui vẻ và hạnh phúc, gắn kết mọi người.

Tôi hi vọng một ngày bạn có thể tham gia cùng chúng tôi dịp lễ này.

Chào thân ái,

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 7 Unit 9: Skills 2. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking Back


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Tống Ngọc Mai

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS THCS tại ZIM cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng phù hợp với độ tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu