0

Unit 4, 5, 6 - Review 2 - Tiếng Anh 8 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Review 2: Unit 4,5,6 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success
Published on
ZIM Academy

Tác giả

unit 4 5 6 review 2 tieng anh 8 global success

Tiếng Anh lớp 8 Review 2: Language

Pronunciation

1. Circle the word which has the underlined part pronounced differently in each group. Then listen and repeat.

Vocabulary

2. Match a verb or verb phrase in A with a noun or noun phrase in B.

3. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

Grammar

4. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Review 2 Language

Tiếng Anh lớp 8 Review 2: Skills

Reading

1. Read the schedule of the Spring Fair and select the event that each person wants to attend. Write the event names in the table.

Speaking

2. Work in pairs. Read the list below and tick ✓ the main reason(s) for people moving from the countryside to the city. Explain your choice.

Listening

3. Listen to Phong talking about life in the countryside and complete each sentence with ONE word.

Writing

4. Write complete sentences from the clues below. You may have to make some changes.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Review 2 Skills

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Review 2: Unit 4, 5, 6. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 7 Environmental Protection


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...