Communication In The Future - Unit 10 - Tiếng Anh 8 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Communication In The Future - Tiếng Anh lớp 8 Global Success
ZIM Academy
10/09/2023
communication in the future unit 10 tieng anh 8 global success

Trong Unit 10: Communication in the Future – sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8, học sinh được tiếp cận với chủ đề các phương tiện giao tiếp trong tương lai. Nội dung Unit 10 tập trung vào các từ vựng về các cách thức giao tiếp, các thiết bị hỗ trợ giao tiếp. Bên cạnh đó, bài học cũng cung cấp kiến thức ngữ pháp về giới từ chỉ thời gian và đại từ sở hữu.

Trong bài viết này, tác giả đưa ra lời giải chi tiết cho bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 phần Getting started.

Getting Started

At the technology club

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and circle the correct answer A, B, or C.

3. Match the words and phrases in the conversation with their pictures.

4. Circle the words / phrases which are CLOSEST in meaning to the underlined words / phrases.

5. QUIZ. Work in groups. Complete the diagram of the history of communication technology with the words and phrases from the box.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Write the correct word or phrase from the box under each picture.

2. Choose the correct answer A, B, or C.

3. Complete the sentences with the words from the box.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the word stress.

5. Mark the stress in the underlined words. Then listen and repeat the sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Complete the sentences with at, in, in front of, on, opposite, or under.

2. Circle the correct preposition in each sentence.

3. Complete the text with the prepositions from the box. Use each preposition only ONCE.

4. Work in pairs. Tell each other whether you agree or disagree with the following ideas.

5. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first sentence.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the conversations below. Pay attention to the highlighted parts.

2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations.

The Future of Language

3. Read Mark’s prediction about a popular means of communication in the near future. Then answer the questions that follow.

4. Work in pairs. Choose one means of communication below. Ask and answer questions about it.

5. Report your pair’s conversation to the class by making a similar talk to Mark’s prediction in 3.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 10 Communication

Skills 1

Reading

1. Work in pairs. List as many ways of communication as you can.

2. Read an interview with two students, Minh and Tom. Then tick (v) the speaker of each sentence.

3. Read the interview again. Choose the correct answer A, B, or C.

Speaking

4. Work in pairs. Read the following ideas about online calls. Put the ideas in the correct column.

5. Work in groups. Choose a way of communication and discuss its advantages and disadvantages. Then report your answers to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Look at the pictures. Complete the word /phrase for each picture.

2. Listen to an announcement about an exhibition. Complete each gap in the agenda with One word or a number.

3. Listen again. Circle the correct answer A, B, or C.

Writing

4. Work in pairs. Match the ideas (a - h) with parts of an outline (1- 4) for a paragraph about a video call.

5. Write a paragraph (80-100 words) to describe a way of modern communication. You can use the ideas in 4 or your own ideas.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2

Looking Back

Vocabulary

1. Circle the correct option to complete each sentence below.

2. Fill in each gap with a word from the box to complete the passage.

Grammar

3. Complete the sentences with the prepositions from the box. Tick V the sentences which have prepositions of time.

4. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 10 Looking Back

Project

Communication In The Future

1. Imagine a means of communication in 2050.

2. Describe that means of communication.

3. Present your idea to the class. You can make a poster or create a model for your presentation.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 Unit 10 Project

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication In The Future. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 11 Science And Technology


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS THCS tại ZIM cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng phù hợp với độ tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu