Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Life in the countryside - Đáp án và giải thích

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Life in the countryside - Tiếng Anh lớp 8 Global Success.
tieng anh lop 8 unit 2 life in the countryside dap an va giai thich

Unit 2: Life in the countryside Tiếng Anh 8 (chương trình Global Success) xoay quanh chủ đề đời sống ở vùng nông thôn. Unit 2 giới thiệu từ vựng và các kiến thức liên quan đến các hoạt động thường xảy ra ở vùng quê và mô tả đời sống ở vùng nông thôn.

Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp đáp án và giải thích chi tiết cho các bài tập thuộc unit này.

Getting started

Last summer holiday:

 1. Listen and Read

 2. Read the conversation again and choose the correct answer to each question.

 3. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

 4. Match the activities (1-6) that people living in the countryside often do with the pictures (a-f)

 5. Work in pairs. Ask and answer about the pictures in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 2 getting started

A Closer Look 1

Vocabulary:

 1. Circle the correct words to complete the sentences.

 2. Match the following adjectives with their definitions

 3. Complete the sentences with the words from 2.

Pronunciation:

 1. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ə/ and /ɪ/

 • Nguyên âm /ə/

 • Nguyên âm /ɪ/

 1. Listen and practise the sentences. Underline bold words with /ə/ and circle the bold words with /ɪ/.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 2 a closer look 1

A Closer Look 2

Grammar:

 1. Write the comparative forms of the adverbs in the table below.

 2. Complete the sentences with the comparative forms of the adverbs in brackets.

 3. Complete the sentences with suitable comparative forms of the adverbs from the box.

 4. Read the situations and complete the sentences using the comparative forms of the adverbs in brackets.

 5. Work in pairs. Ask and answer to find out who

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 2 a closer look 2

Communication

Everyday English:

 1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences.

 2. Work in pairs. Make similar conversations to practise giving and responding to compliments, using the cues below.

Adverts for beautiful villages:

 1. Read the adverts for the two beautiful villages. Tick (✓) the boxes to show which village the statements describe. Sometimes both boxes need to be ticked.

 2. Work in groups. Take turns to talk about the similarities and differences between Duong Lam and Hollum.

 3. Work in pairs. Which village in 3 would you like to visit for a holiday? Explain your choice to your partner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 2 communication

Skills 1

Reading:

 1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions.

 2. Read the text about life in a village in Viet Nam. Match the highlighted words in the text with their meanings.

 3. Read the text again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence.

Speaking:

 1. Make notes about the village or town where you live or which you know.

 2. Work in groups. Take turns to talk about the village or town where you live or which you know. Use the information in 4.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 2 skills 1

Skills 2

Listening:

 1. Work in pairs. Discuss the following question.

 2. Listen to three people talking about life in the countryside. Choose the opinion (A - C) that each speaker (1 - 3) expresses.

 3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C.

Writing:

 1. Work in groups. Discuss and write what you like or dislike about life in the countryside.

 2. Write a paragraph (80 - 100 words) about what you like or dislike about life in the countryside.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 2 skills 2

Looking Back

Vocabulary:

 1. Write the phrase from the box under the correct picture.

 2. Choose the correct answer A, B, or C.

Grammar:

 1. Complete the sentences with the comparative forms of the adverbs in brackets.

 2. Underline the mistakes in the sentences and correct them.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 2 looking back

Project

 1. Search for a village in Viet Nam or a foreign country that you would like to visit.

 2. Design a poster about that village, including:

 3. Present your poster to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 2 project

Những bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 2 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 8.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 unit 3 Teenagers


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Đông

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm