Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 3: Teenagers - Tiếng Anh lớp 8 Global Success.
ZIM Academy
27/07/2023
tieng anh 8 unit 3 teenagers dap an va giai thich chi tiet

Unit 3: Teenagers của sách Tiếng Anh lớp 8 (Global Success) nói về chủ đề thanh thiếu niên hiện đại. Bài học cung cấp các từ vựng về các câu lạc bộ trường học, các trang mạng xã hội và cả áp lực của thanh thiếu niên. Trong các phần sau đây sẽ là đáp án chi tiết và giải thích cho các hoạt động luyện tập của Unit 3.

Getting started

It’s great to see you again!

 1. Listen and read

 2. Read the conversation again and tick (✓) T(True) or F(False) for each sentence.

 3. Write a word or phrase from the box under the correct picture.

 4. Complete each of the sentences with a word or paraphrase in 3. There is one extra word or phrase.

 5. Work in pairs. Ask and answer the questions below. Report your friend’s answers to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 3 getting started

A Closer Look 1

Vocabulary:

 1. Circle the correct options to complete the phrases.

 2. Use the correct forms of the verbs in 1 to complete the sentences.

 3. Choose the correct answer A, B or C.

Pronunciation:

 1. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ʊə/ and /ɔɪ/. Then put the words into the correct columns.

 2. Listen and practice the sentences. Underline the words with /ʊə/, and circle the words with /ɔɪ/.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 3 a closer look 1

A Closer Look 2

Grammar:

 1. Tick (✓) the simple sentences.

 2. Write S for simple sentences and C for compound sentences.

 3. Choose the correct answer A, B or C.

 4. Combine the two sentences to make compound sentences, using the words from the box.

 5. Game. Which group has the most sentences? Work in groups. Each member makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 3 a closer look 2

Communication

Everyday English:

 1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to the highlighted sentences.

 2. Work in pairs. Make similar conversations, using the cues below.

Social media popular among teens:

 1. Read some posts on a forum about different social media and match the names of the posters with their activities.

 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what social media the teens in 3 use, why, and how often they use them.

 3. Work in groups. Discuss the following questions:

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 3 communication

Skills 1

Reading:

 1. Work in pairs.

 2. Read the conversation and tick (✓) T(True) of F(False) for each sentence.

 3. Read the conversations again and choose the correct answer A, B or C.

Speaking:

 1. Work in pairs. Make conversations using the given information.

 2. Work in groups. Ask and answer questions about a club at your school. Report the answers to your class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 3 skills 1

Skills 2

Listening:

 1. Which types of pressure below do you think teens face?

 2. Listen to a conversation and choose the correct answer to each question.

 3. Listen to the conversation again and fill in each blank with ONE word.

Writing:

 1. Match the causes of teen stress with the possible solutions. There may be more than one solution to a problem.

 2. Write a paragraph (80 - 100 words) about the cause(s) of your stress and offer solutions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 3 skills 2

Looking Back

Vocabulary:

 1. Complete the webs with suitable words and phrases.

 2. Fill in each blank with the correct form of the word from the box.

Grammar:

 1. Use the conjunctions provided to connect the sentences.

 2. Complete the sentences below. Then compare your sentences with your partners’.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 3 looking back

Project

Our school Club:

 1. Think about a club you would like to have at your school. Brainstorm details about the club by answering these questions.

 2. Create a poster about the club.

 3. Present your poster to the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 3 project

Những bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 3 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 3: Teenagers trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 8.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Review 1


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Phan Lê Khánh Duy

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS THCS tại ZIM cung cấp kiến thức ngữ pháp và từ vựng phù hợp với độ tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu