Our Customs And Traditions - Unit 5 - Tiếng Anh 8 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Our Customs And Traditions - Tiếng Anh lớp 8 Global Success.
ZIM Academy
23/08/2023
our customs and traditions unit 5 tieng anh 8 global success

Unit 5: Our customs and traditions của sách Tiếng Anh lớp 8 (Global Success) nói về chủ đề phong tục và truyền thống của dân tộc ta. Bài học cung cấp các từ vựng và bài tập về chủ đề này. Trong các phần sau đây sẽ là đáp án chi tiết và giải thích cho các hoạt động luyện tập của Unit 5.

Getting started

Tet is coming!

1. Listen and read.

2. Read the conversation again and tick (✓) T(True) or F(False).

3. Match the phrases with the correct pictures.

4. Complete each of the sentences with the verbs from the box

5. QUIZ. New Years around the world. People around the world celebrate New Years differently. Choose the country with each tradition below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 5 getting started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Write a phrase from the box under each picture.

2. Complete each sentence with the correct option A, B or C.

3. Complete the sentences with the words from the box.

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /n/ and /ŋ/.

5. Listen and practice the sentences. Underline the words with /n/, and circle the words with /ŋ/.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 5 a closer look 1

A Closer Look 2

Grammar:

1. Choose the correct option in each sentence below.

2. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it.

3. Complete the sentences with a, an, the, or ∅ (zero article).

4. Complete the text with the or ∅ (zero article).

5. Game. Bingo! Work in groups.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 5 a closer look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the conversation below. Pay attention to the highlighted parts.

2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations.

The Japanese lion dance and Vietnamese unicorn dance

3. Read the text about the lion dance in Japan and complete the table with the information from the text.

4. Work in pairs. Read Mai’s notes on the Vietnamese unicorn dance. Compare the Vietnamese unicorn dance with the Japanese lion dance.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 5 communication

Skills 1

Reading:

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the following questions.

2. Read the text. Choose the correct answer A, B or C.

3. Read the text again. Complete the mind map about a family party.

Speaking:

4. Work in pairs. Put the questions (A-E) in the correct blanks (1-5) to make a complete dialogue. Then role-play it.

5. Make notes about a normal family event that you take part in. Use the questions below as cues.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 5 skills 1

Skills 2

Listening:

1. Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions.

2. Listen to part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more than TWO words.

3. Listen again and tick (✓) T(True) or F(False).

Writing:

4. Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column.

5. Tom sent you an email. Read part of his email below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 5 skills 2

Looking Back

Vocabulary

1. Choose the correct option to complete each sentence below.

2. Fill in each blank with the suitable form of the word given.

Grammar

3. Complete the sentence with a, an, the, or ∅ (zero article).

4. Complete the text with a, an, the, or ∅ (zero article).

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 5 looking back

Project

Local customs and traditions

1. Choose a custom or tradition practiced in your hometown.

2. Search for information about that custom or tradition. You can ask your parents or grandparents about it.

3. Report your findings to your class. You can use visual aids to illustrate your report.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 8 unit 5 project

Những bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 5 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên.

Bài viết này hy vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 4: Our Customs And Traditions trong sách Global Success và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 8.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Phan Lê Khánh Duy

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu