Skills 1 - Unit 5 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 55, 56)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 5: Skills 1 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 55, 56). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Unit 5 - Tiếng Anh 8: Our Customs And Traditions.
ZIM Academy
15/08/2023
skills 1 unit 5 tieng anh 8 global success trang 55 56

Reading

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the following questions.

1. What are the men doing?

 • They are rowing a boat and cooking rice.

2. When do you think this event occurs? 

 • The Bach Hao Temple Festival is held on the 5th and 6th day of the first lunar month every year in Thanh Xa Commune, Thanh Ha District, Hai Duong Province, 60km east of Hanoi.

2. Read the text. Choose the correct answer A, B or C.

A village festival day

I live in a small village in northern Vietnam. Every year, people in my village look forward to the third day of Tet. It is one of our most important festival days.

In the morning, we gather along the riverside to watch some competitions. First, there is a special boat race. Some team members cook rice on the boat while others row the boat as fast as they can. The fastest team with well-cooked rice wins the race. Then, the referee releases a duck into the middle of the river. Contestants jump into the river to catch it. The atmosphere becomes loud with the sound of drums and cheers of festival goers.

At noon, there is a village party at the communal house for the elders. Each family also holds a home party. We cook traditional dishes like sticky rice and steamed chicken. Sometimes, we include food that children love, such as bun cha or even pizzas!

The village festival helps us maintain our traditions, connect with other people, and strengthen our family bonds.

1. What is the text mainly about?

A. a local tradition

B. a family tradition

C. a cooking contest

Đáp án: A. a local tradition

 • Từ khóa câu hỏi: mainly about

 • Loại từ cần điền: danh từ

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn số 1, dòng số 2, có thông tin về "our most important festival days".

 • Giải thích: Văn bản chủ yếu nói về một lễ hội truyền thống tại một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Việt Nam, không chỉ liên quan đến gia đình mà còn liên quan đến cộng đồng ngôi làng. Một số hoạt động truyền thống được nhắc đến như “a special boat race”, “a village party at the communal house”, vân vân. Vì vậy, đáp án là "a local tradition".

2. To win the boat race, a team must __________.

A. row the boat more quickly than the other teams

B. be the fastest boat and properly cook the price

C. cook rice properly and catch the duck

Đáp án: B. be the fastest boat and properly cook the rice

 • Từ khóa câu hỏi: win, boat race, team must

 • Loại từ cần điền: động từ

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn số 2, dòng số 3, có thông tin về "Some team members cook rice on the boat while others row the boat as fast as they can. The fastest team with well-cooked rice wins the race."

 • Giải thích: Để chiến thắng trong cuộc đua thuyền, đội phải nấu được cơm đúng cách và đạt tốc độ nhanh nhất. Vì vậy, đáp án là "be the fastest boat and properly cook the rice".

3. The phrase “releases a duck” in the text means __________.

A. gives it freedom

B. catches it

C. takes it home

Đáp án: A. gives it freedom

 • Từ khóa câu hỏi: releases a duck, means

 • Loại từ cần điền: động từ

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn số 2, dòng số 5, có thông tin về "Then, the referee releases a duck into the middle of the river."

 • Giải thích: Khi trọng tài "releases a duck", ý nghĩa là trọng tài thả vịt ra (cho nó tự do), trong trường hợp này là thả vịt ra giữa dòng sông. Vì vậy, đáp án là "gives it freedom".

4. Why is the festival important?

A. because it is exciting

B. because people win valuable prizes

C. because it keeps some village traditions alive

Đáp án: C. because it keeps some village traditions alive

 • Từ khóa câu hỏi: festival, important, because

 • Loại từ cần điền: động từ

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn cuối, dòng số 1, có thông tin về "The village festival helps us maintain our traditions, connect with other people, and strengthen our family bonds."

 • Giải thích: Lễ hội quan trọng vì nó giúp duy trì những truyền thống của ngôi làng, giúp mọi người kết nối với nhau và củng cố tình cảm gia đình. Vì vậy, đáp án là "because it keeps some village traditions alive".

3. Read the text again. Complete the mind map about a family party. 

Family party:

When: on the (1) ____ of Tet

Where: at (2) _____

Who: family members

What to eat: 

 • Traditional (3) _____

 • kids’ favorite (4) _____

(1) Đáp án: third day

 • Từ khóa câu hỏi: When, Tet

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn số 1, dòng số 2, có thông tin về "people in my village look forward to the third day of Tet."

 • Giải thích: Bữa tiệc gia đình diễn ra vào ngày thứ ba của Tết, vì vậy đáp án là "third day".

(2) Đáp án: home

 • Từ khóa câu hỏi: Where

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn số 2, dòng số 6, có thông tin về "Each family also holds a home party."

 • Giải thích: Bữa tiệc gia đình diễn ra tại nhà, vì vậy đáp án là "home".

(3) Đáp án: dishes

 • Từ khóa câu hỏi: What to eat, Traditional

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn số 2, dòng số 7, có thông tin về "We cook traditional dishes like sticky rice and steamed chicken."

 • Giải thích: Món ăn truyền thống trong bữa tiệc gia đình bao gồm cơm nếp và gà hấp, tính từ “traditional’ nên đi sau phải là một danh từ, vì vậy đáp án là "dishes".

(4) Đáp án: food

 • Từ khóa câu hỏi: kids' favorite

 • Vị trí thông tin: Ở đoạn số 2, dòng số 8, có thông tin về "Sometimes, we include food that children love, such as bun cha or even pizzas!"

 • Giải thích: Đối với món ăn yêu thích của trẻ em, họ thường thích ăn bún chả hoặc pizza, tính từ “favorite” nên đi sau phải là một danh từ, vì vậy đáp án là "food".

Speaking

4. Work in pairs. Put the questions (A-E) in the correct blanks (1-5) to make a complete dialogue. Then role-play it. 

A. And what do you do at parties?

B. Lan, what family events do you often take part in?

C. Do you like these parties?

D. Where do you hold these parties?

E. Who joins you at these parties?

Nick: (1) _____

Lan: Well, I join birthday parties of all my family members.

Nick: (2) _____

Lan: In a Vietnamese restaurant. But sometimes we break with tradition by going to a Western one.

Nick: (3) _____

Lan: Everyone in my family.

Nick: (4)  _____

Lan: Well, the birthday person opens the gifts. And everyone has some good food.

Nick: (5) _____

Lan: Yes, I always look forward to them. They are a great time for family bonding.

Đáp án: 

1 - B

2 - D

3 - E

4 - A

5 - C

5. Make notes about a normal family event that you take part in. Use the questions below as cues.

 • What is the event?

 • Where and when does it happen?

 • Who joins with you?

 • What do you often do at that event?

 • Do you like it or not? Why or why not?

The event

Sunday dinner

Where and when

At home, every Sunday evening

Who

Entire family (parents, siblings, grandparents)

What we do

Cook and eat a meal together, sometimes play games or watch a movie afterward

Feelings

Yes, I love it because it's a chance for everyone to catch up and enjoy time together.

Now work in pairs. Make a dialogue asking and answering about the event. You can use your notes.

 • John: Hey, what's a typical family event you participate in?

 • Amy: We have a tradition of Sunday dinner at my house.

 • John: Oh, that's nice! Where do you usually have it?

 • Amy: We usually have it right at home, every Sunday evening.

 • John: And who joins you for these dinners?

 • Amy: My entire family. My parents, siblings, and even my grandparents.

 • John: That sounds like a lot of fun! What do you guys usually do?

 • Amy: We all help to cook a nice meal and eat it together. After dinner, we sometimes play games or watch a movie.

 • John: Sounds like a great way to end the week! Do you enjoy these dinners?

 • Amy: Yes, I absolutely love it! It's a great chance for everyone to catch up and enjoy some quality time together.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 5: Skills 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 unit 5 skills 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Phan Lê Khánh Duy

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và phát triển trong tương lai.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833