A Closer Look 1 - Unit 7 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 74)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: A Closer Look 1 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 74). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 8 Unit 7.
ZIM Academy
08/09/2023
a closer look 1 unit 7 tieng anh 8 global success trang 74

Vocabulary

1. Label each picture with a phrase from the list.

a. building a campfire

b. cutting down trees

c. picking up rubbish

d. protecting endangered species

e. saving water

Đáp án: 

1. picking up rubbish (✓)

2. protecting endangered species (✓)

3. cutting down trees

4. saving water (✓)

5. building a campfire

Tick (✓) the actions above that protect the environment.

2. Match each word or phrase in column A with its meaning in column B. 

A

B

1. ecosystem

a. the process of making water, air, soil, etc. dirty by adding harmful substances.

2. pollution

b. The practice of protecting the natural environment.

3. habitat

c. the way living and nonliving things in a particular area are related to each other

4. environmental protection

d. Animals facing a high risk of extinction in the wild.

5. endangered species

e. The place where a type of plant or animal lives.

Đáp án:

 • 1. c. the way living and nonliving things in a particular area are related to each other.

 • 2. a. the process of making water, air, soil, etc. dirty by adding harmful substances.

 • 3. e. The place where a type of plant or animal lives.

 • 4. b. The practice of protecting the natural environment.

 • 5. d. Animals facing a high risk of extinction in the wild.

3. Complete the sentences with a word or phrase from the box.

habitat                                      cutting down trees

ecosystem                                endangered species

carbon dioxide

1.  People in my neighborhood are doing a lot to save __________.

 • Đáp án: endangered species

 • Giải thích: Trong câu này đề cập đến việc mọi người trong khu vực đang thực hiện nhiều hành động để bảo vệ cái gì đó. "endangered species" (các loài có nguy cơ tuyệt chủng) phù hợp nhất vì việc “save” chúng là một nhiệm vụ quan trọng mà mọi người tham gia.

2. Con Dao National Park provides a rich  __________ for marine life.

 • Đáp án: habitat 

 • Giải thích: "Con Dao National Park" được đề cập như một nơi cung cấp môi trường sống phong phú cho động vật biển. "habitat" (môi trường sống) phù hợp nhất với ngữ cảnh này.

3. Forests help release oxygen and absorb __________; they also provide homes for many species.

 • Đáp án: carbon dioxide

 • Giải thích: Câu mô tả chức năng của rừng trong việc giải phóng oxy và hấp thụ một chất gì đó. "carbon dioxide" (khí CO2) là chất mà rừng hấp thụ.

4. __________ is a serious environmental concern as it harms natural habitats.

 • Đáp án: cutting down trees

 • Giải thích: Câu mô tả một hành động gây hại cho môi trường sống tự nhiên. Việc "cutting down trees" (chặt cây) ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên và là nguyên nhân gây hại môi trường.

5. An __________ may be a whole forest, or a small pond, and it can be of any size.

 • Đáp án: ecosystem 

 • Giải thích: "ecosystem" (hệ sinh thái) mô tả một hệ thống gồm tất cả các sinh vật sống và môi trường xung quanh chúng. Trong ngữ cảnh này, câu đề cập đến việc hệ sinh thái có thể là toàn bộ một khu rừng hoặc chỉ là một ao nhỏ.

Pronunciation

/bl/ and /kl/

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /bl/ and /kl/. 

/bl/

/kl/

block

blast

blanket

black

problem

clean

clown

club

class

clear

5. Listen and practice the sentences. Underline the words with /bl/, and circle the words with /kl/.

1. Look! There are black clouds all over!

2. A truck blocked the way to the club.

3. The students painted the classroom blue.

4. The wind blew the clock down.

5. We cleaned up the environment after the blast.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 7: A Closer Look 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer Look 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Phan Lê Khánh Duy

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833