Skills 1 - Unit 7 - Tiếng Anh 8 Global Success (Trang 77, 78)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 7: Skills 1 - Tiếng Anh lớp 8 Global Success (Trang 77, 78). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 8 Unit 7.
ZIM Academy
05/09/2023
skills 1 unit 7 tieng anh 8 global success trang 77 78

Reading

1. Work in groups. Look at the picture and say what you see. Then list the names of some endangered species you know. 

 • The animal in the picture is a sea turtle. Sea turtles are endangered animals.

 • Other endangered species are: tigers, blue whales, sea lions, saolas, dugongs, polar bears, penguins, pandas, ….

2. Read the text and choose the words or phrases to make the following statements correct.

Today, there are national parks all over the world, and the number is rising all the time. A national park is a special area for the protection of the environment and wildlife. 

In Vietnam, there are now 34 national parks. Con Dao National park is one of them. It became a national park in 1993. The park is in Con Dao District, Ba Ria- Vung Tau Province. It contains 16 small islands covering 20,000 hectares. The ecosystem here is very diverse with thousands of species, including marine animals. Many species of corals as well as sea turtles, dolphins, and endangered dugongs live here as well. The park is also home to a lot of valuable kinds of woods and medicinal plants. Three ancient trees in the park were named “Vietnamese Heritage Trees”.

Con Dao National Park, like other national parks, plays a key role in saving endangered species as well as protecting the environment and natural resources. It also helps raise the awareness of local residents about the importance of nature. 

1. There are 34 national parks / nation’s parks in Vietnam now.

 • Đáp án: national parks

 • Từ khóa câu hỏi: "34 national parks"

 • Vị trị thông tin: Đầu đoạn thứ ba ("In Vietnam, there are now 34 national parks.")

 • Giải thích: Trong văn bản, nói rằng "In Vietnam, there are now 34 national parks", chứng minh rằng "national parks" là đáp án chính xác, không phải "nation’s parks".

2. The conservation / ecosystem in Con Dao is very diverse.

 • Đáp án: ecosystem 

 • Từ khóa câu hỏi: "Con Dao" và "very diverse"

 • Vị trị thông tin: Giữa đoạn thứ ba ("The ecosystem here is very diverse with thousands of species, including marine animals.")

 • Giải thích: Văn bản mô tả rằng hệ sinh thái ở Con Dao rất đa dạng, vì vậy "ecosystem" là từ chính xác thay thế cho "conservation".

3. The dugong is a(n) dangerous / endangered animal.

 • Đáp án: endangered 

 • Từ khóa câu hỏi: "dugong"

 • Vị trị thông tin: Cuối đoạn thứ ba ("and endangered dugongs live here as well.")

 • Giải thích: Văn bản nêu rằng cái sừng (dugong) là loài động vật "endangered", tức là "đang bị đe dọa", chứ không phải "dangerous", tức là "nguy hiểm".

4. National parks play a key role in saving the environment / small islands.

 • Đáp án: environment 

 • Từ khóa câu hỏi: "National parks" và "key role"

 • Vị trị thông tin: Đầu đoạn cuối cùng ("Con Dao National Park, like other national parks, plays a key role in saving endangered species as well as protecting the environment and natural resources.")

 • Giải thích: Trong văn bản, nói rằng các công viên quốc gia đóng một vai trò then chốt trong việc bảo vệ môi trường, cho thấy "environment" là từ chính xác so với "small islands".

3. Read the text again and choose the correct option A, B or C.

1. What is the best title for the passage?

A. National Parks in Vietnam

B. Con Dao National Park

C. The Protection of Wildlife

 • Đáp án: B. Con Dao National Park

 • Từ khóa: "Con Dao National park", "Con Dao District, Ba Ria- Vung Tau Province", "16 small islands covering 20,000 hectares", "ecosystem", "species", "corals", "sea turtles, dolphins, and endangered dugongs", "valuable kinds of woods and medicinal plants", "Vietnamese Heritage Trees".

 • Vị trị thông tin: Phần lớn nội dung bài viết tập trung vào mô tả và thông tin về Công viên Quốc gia Côn Đảo, từ vị trí địa lý cho đến đa dạng sinh học và giá trị lịch sử của nó.

 • Giải thích: Bài viết chủ yếu mô tả chi tiết về Công viên Quốc gia Côn Đảo: từ lịch sử hình thành, vị trí địa lý, đến động vật hoang dã và giá trị lịch sử. Mặc dù có đề cập đến việc có các công viên quốc gia trên toàn thế giới và tại Việt Nam, nhưng phần lớn nội dung bài viết tập trung vào Côn Đảo.

2. National parks are areas for ______.

A. the protection of the environment

B. the management of marine life

C. the sale of animal products

 • Đáp án: A. the protection of the environment

 • Từ khóa: "National parks"

 • Vị trị thông tin: Đầu bài viết ("A national park is a special area for the protection of the environment and wildlife.")

 • Giải thích: Văn bản nêu rõ rằng công viên quốc gia là khu vực đặc biệt để bảo vệ môi trường và động vật hoang dã. B và C không được đề cập trong văn bản.

3. What is the area of Con Dao National Park?

A. 34 hectares

B. 16 hectares

C. 20,000 hectares

 • Đáp án: C. 20,000 hectares

 • Từ khóa: "Con Dao National Park", "area"

 • Vị trị thông tin: Đoạn "It contains 16 small islands covering 20,000 hectares."

 • Giải thích: Văn bản nêu rõ rằng Công viên Quốc gia Côn Đảo bao gồm 16 hòn đảo nhỏ chiếm 20.000 hecta. A và B không được đề cập trong văn bản.

4. Con Dao National Park has many kinds of ______.

A. valuable plants

B. ancient trees

C. natural values

 • Đáp án: A. valuable plants

 • Từ khóa: "Con Dao National Park"

 • Vị trị thông tin: "The park is also home to a lot of valuable kinds of woods and medicinal plants."

 • Giải thích: Công viên quốc gia Côn Đảo có nhiều loại cây quý và cây thuốc. Mặc dù B. "ancient trees" cũng được đề cập, nhưng nó không phản ánh đầy đủ thông tin như A. C không được đề cập trong văn bản.

5. Which of the following is NOT true, according to the passage?

A. There are more and more national parks in the world.

B. Con Dao National Park is rich in animal species.

C. Con Dao National Park’s mission is to help other national parks. 

 • Đáp án: C. Con Dao National Park’s mission is to help other national parks. 

 • Từ khóa: "Con Dao National Park’s mission"

 • Vị trị thông tin: Không có thông tin liên quan đến sứ mệnh của Công viên Quốc gia Côn Đảo giúp các công viên quốc gia khác trong văn bản.

 • Giải thích: Không có đề cập nào trong văn bản về việc Công viên Quốc gia Côn Đảo có sứ mệnh giúp đỡ các công viên quốc gia khác. A và B đều là thông tin đúng dựa trên nội dung của văn bản.

Speaking

4. Work in pairs. Ask and answer about Vu Quang National Park. Look at the facts.

Location: Vu Quang District, Ha Tinh Province

Opened: 2002

Area: about 55,000 hectares

Animals: Saolas, “black deer”

Valuable plants: woods, medicinal plants

Example:

A: Where is Vu Quang National Park

B: It’s in Vu Quang District, Ha Tinh Province

Đáp án mẫu:

 • A: Have you heard about Vu Quang National Park?

 • B: Yes, isn't it located in Vu Quang District, Ha Tinh Province?

 • A: That's right! It was opened in 2002 and covers about 55,000 hectares. Do you know about the unique animals there?

 • B: Oh, it's home to Saolas and the so-called "black deer", right? I've also heard they have valuable wood and medicinal plants.

 • A: Exactly! It's truly a remarkable place.

5. Work in groups. Talk about Vu Quang National Park, using the answers in 4.

You can begin your talk with:

Vu Quang National Park is in … 

Đáp án mẫu: Vu Quang National Park is in Vu Quang District, Ha Tinh Province. This expansive park was opened to the public in 2002, spanning a vast area of about 55,000 hectares. A particularly fascinating aspect of this national park is its diverse wildlife, which includes unique animals like the Saolas and the "black deer." Furthermore, the park is rich in natural resources, boasting valuable woods and a variety of medicinal plants. These attributes not only make it a place of natural beauty but also of immense ecological importance. If anyone ever has a chance to visit Ha Tinh Province, Vu Quang National Park is definitely a must-see!

Dịch nghĩa:

(Vườn quốc gia Vũ Quang thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Công viên rộng lớn này được mở cửa cho công chúng vào năm 2002, trải rộng trên diện tích rộng khoảng 55.000 ha. Một khía cạnh đặc biệt hấp dẫn của công viên quốc gia này là động vật hoang dã đa dạng, bao gồm các loài động vật độc đáo như sao la và "hươu đen". Hơn nữa, công viên rất giàu tài nguyên thiên nhiên, tự hào với các loại gỗ có giá trị và nhiều loại cây thuốc. Những thuộc tính này không chỉ làm cho nó trở thành một nơi có vẻ đẹp tự nhiên mà còn có tầm quan trọng sinh thái to lớn. Nếu ai đã từng có dịp đến Hà Tĩnh thì nhất định không thể bỏ qua vườn quốc gia Vũ Quang nhé!)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 8 Unit 7: Skills 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 Unit 7 Skills 2


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Phan Lê Khánh Duy

Tham khảo khóa học luyện thi IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho học tập và phát triển trong tương lai.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity