Skills - Review 1 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 38, 39 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Review 1: Skills - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 38, 39 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả phần Tiếng Anh 9 Review 1.
ZIM Academy
27/07/2023
skills review 1 tieng anh 9 sach moi trang 38 39 tap 1

Reading

1. Read the two letters: one from a girl and the other from Miss Wiselady.

a. Underline the phrasal verbs in the letters and say what they mean.

Các cụm động từ tìm được trong bài

 • Found out: Khám phá, tìm hiểu thông tin hoặc sự thật.

 • Face up to: Đối mặt với, chấp nhận và đối diện với vấn đề hoặc tình huống khó khăn.

 • Go on with: Tiếp tục với hoặc tiếp diễn một hoạt động, công việc.

 • Keep away from: Tránh xa, không tiếp xúc hoặc không tham gia vào một thứ gì đó vì nó có thể có hại hoặc nguy hiểm.

b. Decide whether the statements are true (T) or false (F).

T

F

1,

Upset doesn’t love her classmates

2,

There is some gossip among Upset’s friends.

3,

Upset wants some advice from Miss Wiselady.

4,

Miss Wiselady says the problem is not easy to solve.

5,

Miss Wiselady suggests Upset should deal with the gossip directly.

Đáp án:

1. F

 • Vị trí thông tin: Bức thư thứ 1 (Upset), dòng thứ 2

I am in grade 9 at a school in town. I absolutely love my school, and I love my classmates, except one thing.

 • Giải thích: Đáp án là False vì trong bức thư của Upset có nói rằng Upset yêu quý các bạn cùng lớp của Upset (I love my classmates), ngoại trừ một điều (except one thing) chứ không phải là Upset không yêu quý các bạn của mình.

2. T

 • Vị trí thông tin: Bức thư thứ 1 (Upset), dòng thứ 4

It seems that the girls are always saying negative things about our teachers, even our headmistress. This kind of gossip makes me uncomfortable and upset.

 • Giải thích: Upset giải thích rằng các bạn con gái (the girls) hay nói những điều không tốt (saying negative things) về giáo viên, thậm chí là cả cô hiệu trưởng (headmistress). Loại tin đồn như vậy khiến Upset cảm thấy không thoải mái, buồn bực. “gossip” là những điều không có thật và được lan truyền, thường là điều không tốt, vậy nên đáp án là True vì có tin đồn thất thiệt giữa các bạn của Upset. 

3. T

 • Vị trí thông tin: Bức thư thứ 1 (Upset), dòng cuối của bức thư

I don’t know how to face up to this issue. What should I do?

 • Giải thích: Đáp án là True vì Upset đã tìm kiếm sự giúp đỡ và lời khuyên (advice) từ Miss Wiselady vì cô ấy đã hỏi rằng cô ấy nên làm gì (What should I do?)

4. T

 • Vị trí thông tin: Bức thư thứ 2 (Miss Wiselady), dòng thứ 1

Well, that is a nasty problem

 • Giải thích: Đáp án là True vì Miss Wiselady đã phản hồi bức thư của Upset và nói rằng đó là một vấn đề rắc rối (a nasty problem), vậy nên nó khó được giải quyết 

5. F

 • Vị trí thông tin: Bức thư thứ 2 (Miss Wiselady), dòng thứ 4

Tell them that they should not go on with the gossip. But it might be too direct for some people. I suggest you try to keep away from it as much as possible. Keep quiet, or better still, just leave them if you are not comfortable with the topic of discussion.

 • Giải thích: Miss Wiselady đã đưa ra 2 giải pháp là nói thẳng với các bạn gái rằng không nên tiếp tục đồn đại nữa, nhưng điều đó có thể quá trực tiếp (might be too direct). Ngoài ra, Miss Wiselady gợi ý (suggests) cho Upset rằng hãy tránh xa khỏi nó (keep away from it) càng xa càng tốt vậy nên đáp án là False vì Miss Wiselady không gợi ý Upset một cách giải quyết trực tiếp

Speaking

2. Talk in groups. Prepare a one-minute talk. Choose one of the following topics.

1. “The girl sitting in front of me in class keeps playing music during the lesson. She uses earplugs but I feel distracted and frustrated. What should I do?” Trung said. Give Trung some advice.

Example: 

Hello everyone, let's discuss a common issue. Imagine you're in class, trying to listen to the teacher, but the person in front of you keeps playing music. Just like Trung, I'd feel annoyed too. So, Trung, here's what you can do.

First, talk to the girl politely. Let her know that the music is making it hard to pay attention. Maybe she doesn't realize it's bothering you. Second, suggest a solution that works for both. She could use only one earplug or lower the volume. This way, she can enjoy her music, and you can focus on learning.

If things don't improve, talk to the teacher. They can help find a solution. Remember, we all want a quiet class to learn well.

(Chào mọi người, hãy cùng thảo luận về một vấn đề phổ biến. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong lớp học, cố gắng lắng nghe giáo viên, nhưng người ngồi phía trước bạn liên tục mở nhạc. Giống như Trung, tôi cũng sẽ cảm thấy bực mình. Vậy nên, Trung, đây là những gì bạn có thể làm.

Đầu tiên, nói chuyện với cô gái một cách lịch sự. Hãy cho cô biết rằng âm nhạc khiến việc tập trung trở nên khó khăn. Có thể cô ấy không nhận ra rằng điều này làm phiền bạn. Thứ hai, đề xuất một giải pháp thỏa thuận. Cô ấy có thể sử dụng một cái tai nghe hoặc giảm âm lượng. Như vậy, cô ấy có thể thưởng thức âm nhạc mà không làm phiền bạn trong quá trình học.

Nếu tình hình không được cải thiện, hãy trò chuyện với giáo viên. Họ có thể giúp tìm ra giải pháp. Hãy nhớ rằng, chúng ta đều mong muốn có một lớp học yên tĩnh để học tốt.)

2. If you could visit one city in the world, what city would you like to see? Explain why.

If I could go to any city, I'd choose Tokyo, Japan. It's a mix of old and new. You can see ancient temples and busy places like Shibuya Crossing. I'm excited to explore it.

Tokyo is interesting because it has modern technology, cool fashion, and delicious food. I'd love to visit peaceful gardens like Shinjuku Gyoen and exciting spots like Akihabara. Tokyo has a rich history and new things to discover. That's why I'm eager to see it.

(Nếu tôi có thể đi đến bất kỳ thành phố nào, tôi sẽ chọn Tokyo, Nhật Bản. Đó là sự kết hợp của cổ xưa và hiện đại. Bạn có thể thấy những ngôi đền cổ và những nơi tấp nập như Shibuya Crossing. Tôi đang háo hức để khám phá nó. Tokyo thú vị vì có công nghệ hiện đại, thời trang ngầu và thức ăn ngon. Tôi thích thăm những khu vườn yên bình như Shinjuku Gyoen và những điểm thú vị như Akihabara. Tokyo có một lịch sử phong phú và những điều mới để khám phá. Đó là lý do tại sao tôi rất háo hức để thấy nó.)

3. Imagine you are going to take a group of foreigners to a place of interest in your area. Where would you take them? Talk about the place.

If I were guiding friends around, Hoan Kiem Lake would be a must-visit. It's a place where our past and present come together, and I know they'd have a fantastic time.

I'd love to take them to Hoan Kiem Lake. It's a really cool place that reflects our culture and beauty.

Hoan Kiem Lake is right in the heart of our city. People love to go there to relax and have fun. You can walk around the lake, enjoy the fresh air, and see locals exercising and hanging out.

One of the coolest parts is the red bridge that leads to a small island. On that island, there's a temple called Ngoc Son Temple. It's like a hidden treasure with a big history. You can see cool statues and learn stories about our past.

(Nếu tôi đang làm hướng dẫn viên cho bạn bè, Hồ Hoàn Kiếm sẽ là một điểm phải ghé thăm. Đó là một nơi thể hiện sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại của chúng ta, và tôi biết họ sẽ có khoảnh khắc tuyệt vời.

Tôi rất muốn dẫn họ đến Hồ Hoàn Kiếm. Đó là một nơi thú vị thể hiện văn hóa và vẻ đẹp của chúng ta.

Hồ Hoàn Kiếm nằm ngay tại trung tâm của thành phố chúng ta. Mọi người thích đến đó để thư giãn và vui chơi. Bạn có thể đi dạo quanh hồ, thưởng thức không gian thoáng đãng và thấy người dân địa phương tập thể dục và hẹn hò.

Một trong những phần thú vị nhất là cây cầu đỏ dẫn tới một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo đó, có một ngôi đền gọi là Đền Ngọc Sơn. Đó như một kho báu ẩn với một quá khứ lịch sử lớn. Bạn có thể nhìn thấy các tượng độc đáo và nghe các câu chuyện về quá khứ của chúng ta.)

Listening

3a. Listen to the conversation and answer the questions.

1. Where does Michelle live? 

 • Đáp án: In a little town

 • Vị trí thông tin: Michelle: Yes, I’m still in that ‘sleepy’ little town.

 • Giải thích: Michelle nói rằng anh ấy vẫn đang sống trong thị trấn nhỏ “buồn ngủ” đó

2. Where does Mike live?

 • Đáp án: In a city

 • Vị trí thông tin: Mike: Well, I live here in the city, as you know

 • Giải thích: Mike giải thích rằng như bạn biết, tôi sống ở đây, trong thành phố.

b Listen again and complete the sentences.

1. I feel like ______ here. 

 • Đáp án: a stranger  

 • Vị trí thông tin:

Michelle: Yes, I’m still in that ‘sleepy’ little town. But you know, I enjoy living there. It’s quiet, and everyone is friendly. I don’t really like the city. I feel like a stranger here. 

 • Giải thích: Michelle giải thích rằng anh ấy vẫn ở trong thị trấn nhỏ đó nhưng anh ấy rất thích ở đó vì sự yên tĩnh và mọi người rất thân thiện. Anh ấy không thích thành phố, anh ấy cảm thấy như một người xa lạ (a stranger) khi ở đó

2. And it seems kind of dangerous, especially ______. 

 • Đáp án: at night

 • Vị trí thông tin:

Michelle: Yes, I’m still in that ‘sleepy’ little town. But you know, I enjoy living there. It’s quiet, and everyone is friendly. I don’t really like the city. I feel like a stranger here. And it seems kind of dangerous, especially at night. 

 • Giải thích: Michelle có bổ sung thêm rằng đôi khi thành phố (it) có vẻ nguy hiểm (seems kind of dangerous), đặc biệt là vào buổi đêm (especially at night)

3. We live in an apartment ______. 

 • Đáp án: downtown 

 • Vị trí thông tin: 

Mike: Well, I live here in the city, as you know. We live in an apartment downtown.

 • Giải thích: Mike nói rằng anh ấy sống trong thành phố. Anh ấy sống trong một chung cư (apartment) ở trung tâm (downtown). 

4. And we can enjoy all kinds of ______: cinemas, museums…

 • Đáp án: entertainment

 • Vị trí thông tin: 

Mike: Well, I live here in the city, as you know. … My neighbourhood is like a small town with its own stores, cafés, and restaurants … and we can enjoy all kinds of entertainment: cinemas, museums … 

 • Giải thích: Mike có bổ sung thêm rằng anh ấy và mọi người có thể tận hưởng các loại hình giải trí khác nhau (all kinds of entertainment) như là rạp chiếu phim, bảo tàng,... (cinemas, museums…)

Writing

4. Write a letter to your pen friend about your last visit to a craft village. You can refer to the following:

 • time/date of your visit

 • people you went there with

 • the name of the village

 • the crafts it makes

 • what you saw there

 • your impression of the visit

Example: 

Dear [Pen Friend's Name],

I hope you're doing great! I wanted to tell you about a fun trip I had recently. I went to a craft village with my friends from art class last Saturday. I thought you'd like to know what I saw and experienced there.

The village is called "Bat Trang." It's famous for making beautiful pottery and handwoven textiles. When we got there, I was amazed by all the colorful crafts on display. Skilled artists were busy making pottery and weaving fabrics. It was really cool to watch them create such lovely things.

We even got to try making pottery and weaving ourselves. It was a bit hard, but super fun! The village was busy, and everyone was really excited about their work. The artists were nice and showed us how they make everything. I liked watching a potter shape clay into a vase—it was like magic.

The best part was how the village really cares about keeping traditional crafts alive. It made me realize how special handmade things are. I got a small woven scarf and a vase as souvenirs to remember the visit.

I hope you're doing well. I can't wait to hear from you and learn what you've been up to!

Take care and talk to you soon!

Best wishes, [Your Name]

(Chào [tên bạn qua thư],

Tôi hy vọng bạn đang ổn! Tôi muốn kể cho bạn về một chuyến đi thú vị gần đây. Cuối tuần qua, tôi đã đến một làng nghề thủ công cùng bạn bè trong lớp học mỹ thuật vào thứ Bảy vừa qua. Tôi nghĩ bạn sẽ thích biết về những gì tôi đã thấy và trải nghiệm ở đó.

Làng nghề này tên là "Bát Tràng". Nó nổi tiếng với việc tạo ra các sản phẩm gốm sứ đẹp và vải thủ công thêu tay. Khi chúng tôi đến đó, tôi đã bị ấn tượng bởi những món đồ thủ công đầy màu sắc trưng bày. Các nghệ nhân tài ba đang bận rộn tạo ra các sản phẩm gốm và dệt vải. Thật tuyệt vời khi được theo dõi họ tạo ra những thứ đẹp như vậy.

Chúng tôi thậm chí còn được thử làm gốm và dệt thủ công. Khá khó nhưng thật vui! Làng làm việc rất sôi nổi, và mọi người đều rất hào hứng với công việc của họ. Các nghệ nhân rất thân thiện và hướng dẫn chúng tôi cách tạo ra mọi thứ. Tôi thích theo dõi một người làm gốm tạo hình cho đất sét thành một bình hoa - thật như ma thuật.

Phần tốt nhất là làng thực sự quan tâm đến việc giữ cho nghề thủ công truyền thống còn sống. Điều đó khiến tôi nhận ra sự đặc biệt của những thứ thủ công. Tôi đã mua một cái khăn len thêu và một chiếc bình như kỷ niệm cho chuyến thăm.

Hy vọng bạn đang khỏe mạnh. Tôi không thể đợi để nghe tin từ bạn và biết bạn đã làm gì mới!

Chúc bạn mạnh khỏe và hẹn gặp bạn sớm!

Chúc tốt đẹp, [Tên Của Bạn])

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Getting Started.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Review 1: Skills. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Đào Minh Châu

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity