Unit 10, 11, 12 - Review 4 - Tiếng Anh 9 Sách mới

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Review 4: Unit 10, 11, 12 - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới
ZIM Academy
16/07/2023
unit 10 11 12 review 4 tieng anh 9 sach moi

Tiếng Anh lớp 9 Review 4: Language

Pronunciation

1. Draw rising or falling arrows to illustrate the correct tones, then listen and practise saying the sentences.

2. Draw arrows to illustrate the feelings and opinions of A and B. Then listen and repeat the conversation, paying attention to the tones.

Vocabulary

3. Change the form of the verbs provided to complete the sentences.

4. Complete each sentence with a phrase in the box.

Grammar

5. Put the verbs in brackets into the infinitive or -ing form.

6. Rewrite the pairs of sentences as one sentence using a defining or non-defining relative clause.

Everyday English

7. Choose the most suitable expression to complete each of the short dialogues.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Review 4 Language.

Tiếng Anh lớp 9 Review 4: Skills

Reading

1a. Read the text and match the headings with the correct paragraphs.

1b. Read the text again and decide whether the statements are true (T) or false (F).

Speaking

2. Choose a dream job you would like to do. Say why you dream of doing the job.

Listening

3a. Listen to the interview and answer the questions.

3b. Listen again and complete the sentences.

Writing

4. Over time, the popularity of different jobs may change. In your opinion, what job will be the most popular in the next 10 years? Write a paragraph of about 120 words to express your opinion. Remember to discuss why you think so.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 9 Review 4 Skills.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Review 4: Unit 10, 11, 12. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách thí điểm. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Tham khảo thêm: 7 lý do tại sao phải học IELTS từ cấp 2, 3

Tác giả: Nguyễn Lê Như Quỳnh

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm