Skills 1 - Unit 9 - Tiếng Anh 9 Sách mới (trang 38 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 9: Skills 1 - Tiếng Anh lớp 9 Sách mới (trang 38 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 9 Unit 9.
ZIM Academy
14/08/2023
skills 1 unit 9 tieng anh 9 sach moi trang 38 tap 2

Reading

1. Read the following text about English as a means of international communication. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean?

 • settlement (n) - đoạn 1: the process of people making their homes in a place.

 • immersion (n) - đoạn 2: the language teaching method in which people are put in situations where they have to use the new language for everything.

 • derivatives (n) - đoạn 3: words that have been developed from other words.

 • establishment (n) - đoạn 1: the act of starting or creating something that is meant to last for a long time.

 • dominant (adj) - đoạn 1: more important, powerful or noticeable than other things.

2a. Read the text again and match the headings (a-c) to the paragraphs (1-3). 

Đoạn 1 - b: A global language

 • Giải thích: Đoạn 1 có các từ khóa cho thấy tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu như “a global language”, “a mother tongue”, “all continents of the world”. Đoạn 1 nói về việc tiếng Anh trở thành ngôn ngữ toàn cầu, cụ thể là nhờ 2 yếu tố, đó là sự mở rộng của ngôn ngữ và dân số nước Mỹ tăng mạnh. Do đó, đáp án là b.

Đoạn 2 - c: Learning English almost 24 hours a day

 • Giải thích: Đoạn 2 có các từ khóa nói về việc học tiếng Anh hầu như cả ngày: “all-English environments for English learners”, “learners do all their school subjects and everyday activities”. Đoạn văn đề cập rằng người học tiếng Anh thường xuyên thực hành ngôn ngữ trong mọi môn học và hoạt động thường ngày, chẳng hạn như gọi đồ ăn ở căng tin. Do đó, đáp án là c.

Đoạn 3 - a: A changing language

 • Giải thích: Đoạn 3 có các từ khóa nói về việc tiếng Anh là ngôn ngữ có nhiều biến đổi như “they are also changing it”, “hundreds of types of English in the world today”, “ New words are being invented every day”, “the easy creation of compounds and derivatives”. Đoạn văn cho thấy những thay đổi của tiếng Anh được tạo ra bởi người học ngôn ngữ. Có hàng trăm loại tiếng Anh như Singlish, Hinglish. Từ mới cũng được sáng tạo hàng ngày trên toàn cầu. Do đó, đáp án là a.

b. Read the text again and answer the questions.

1. What has given the English language dominance in the world today?

 • Đáp án: “It is the export of the English language and the great growth of population in the United States that has led to its dominance in the world today.”

 • Từ khoá: What, English, dominance, today.

 • Vị trí thông tin: “The first is the export of the language, which began in the 17th century, with the first settlement in North America. The second was the great growth of population in the United States, which was assisted by massive immigration in the 19th and 20 th centuries.”

 • Giải thích: 2 nguyên nhân khiến tiếng Anh trở nên phổ biến là sự du nhập của ngôn ngữ vào thế kỷ 17 và sự phát triển của dân số nước Mỹ.

2. What was the great growth of population the United States in the 19th and 20th century assisted by?

 • Đáp án: Mass immigration.

 • Từ khoá: What, great growth, population, United States, 19th and 20th century.

 • Vị trí thông tin: “The second was the great growth of population in the United States, which was assisted by massive immigration in the 19th and 20 th centuries.”

 • Giải thích: Sự phát triển mạnh mẽ của dân số nước Mỹ là do những cuộc di cư lớn vào thế kỷ 19, 20.

3. What do English learners do in English immersion schools?

 • Đáp án: They do all their school subjects and everyday activities in English.

 • Từ khoá: What, English learners, English immersion schools.

 • Vị trí thông tin: “In these ‘English communities’, learners do all their school subjects and everyday activities, such as ordering food at the canteen, in English.”

 • Giải thích: Người học tiếng Anh ở những trường học chuyên sử dụng tiếng Anh học tất cả môn học bằng tiếng Anh và dùng nó trong các hoạt động hàng ngày.

4. What is Hinglish?

 • Đáp án: It is a blend of English and Hindi words and phrases.

 • Từ khoá: What, Hinglish.

 • Vị trí thông tin: “There are hundreds of types of English in the world today, such as ‘Singlish’, a mix of English, Malay, Mandarin, etc., or ‘Hinglish’, the Indian mix of English and Hindi.”

 • Giải thích: Hinglish là sự pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Hindi.

5. How are new English words being invented every day all over the world?

 • Đáp án: They are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives.

 • Từ khoá: How, new English words, invented, every day.

 • Vị trí thông tin: “New words are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives.”

 • Giải thích: Từ mới được tạo ra bằng việc tiếp nhận miễn phí các từ từ các ngôn ngữ khác và dễ dàng tạo ra các từ ghép và từ phái sinh.

Speaking

3. Put the list of ways to improve your English in order of importance for you. Can you any more ideas?

h: imitating English pronunciation.

d: speak for fluency and not be corrected all the time.

g: writing essays.

a: taking tests.

4. Work in groups. Compare your lists. Explain your order.

Firstly, mimicking English pronunciation helps me communicate clearly, reducing misunderstandings. Secondly, aiming for fluent speech without constant correction boosts my confidence and natural flow in conversations. Thirdly, mastering essay writing enables me to express complex ideas effectively. Lastly, excelling in tests showcases my overall language competence, opening doors to opportunities. While each goal is essential, focusing on pronunciation, fluency, writing, and test performance empowers me in various real-life and academic situations.

5. Work in pairs. Take one of the ideas from 3 and think about how you can achieve it.

Speak for fluency and not be corrected all the time:

 • Watch English videos and imitate English native speakers’ pronunciation and expressions.

 • Practice speaking English with classmates.

 • Join English learner communities.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 9 Skills 2.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 9: Skills 1. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 9 Sách mới. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Hà Bích Ngọc

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu