Tiêu chí Task Response trong Writing Task 2 – Phân tích chuyên sâu theo Band 4, 5, 6

Bài viết sẽ tập trung phân tích vào tiêu chí Task Response trong bài thi IELTS Writing Task 2 ở band 4,5 và 6, từ đó, người đọc có thể nắm được cách luyện tập hiệu quả để đạt được band điểm mình mong muốn.
ZIM Academy
04/09/2020
tieu chi task response trong writing task 2 phan tich chuyen sau theo band 4 5 6

Hiện nay, trong quá trình luyện thi IELTS, nhiều sĩ tử vẫn còn gặp khó khăn trong việc tìm ra phương pháp học hiệu quả và tối ưu để đạt được band điểm IELTS Writing Task 2 mà mình mong muốn. Một trong những nguyên nhân khiến thí sinh không thể tìm ra cách học hiệu quả là việc thí sinh không nắm được chính xác những tiêu chí chấm điểm của phần thi IELTS Writing Task 2, dẫn đến việc học “lệch” (sai trọng tâm) và không cải thiện được band điểm của mình dù trải qua nhiều lần thi. Trên thực tế, bài thi IELTS Writing Task 2 được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: Task Response (đáp ứng được yêu cầu đề bài), Coherence and Cohesion (độ mạch lạc, liên kết giữa các câu và đoạn văn), Grammatical Range and Accuracy (độ chính xác của ngữ pháp) và Lexical Resource (cách sử dụng từ vựng). Những tiêu chí này được quy định rõ ràng và khác nhau theo từng band điểm dựa trên bảng Writing Band Descriptors (Tiêu chí đánh giá từng band điểm) được công khai trên trang web của Hội Đồng Anh.

Dựa trên bản Band Descriptors, bài viết này sẽ tập trung phân tích vào tiêu chí Task Response ở những bài viết IELTS Writing Task 2 band 4,5 và 6 để từ đó, người đọc có thể nắm được cách luyện tập hiệu quả để đạt được band điểm mình mong muốn.

Giới thiệu về Band Descriptors trong Writing Task 2 và tiêu chí Task Response

Band Descriptors trong Writing Task 2

Band Descriptors trong Writing Task 2 có thể hiểu đơn giản là những lời giải thích cụ thể về những việc thí sinh cần thực hiện khi viết một bài essay Task 2 để đạt được một band điểm nhất định. IELTS là một “standardized test” (bài test theo quy chuẩn) vì vậy mọi band điểm từ 1 đến 9 đều có những quy chuẩn nhất định để examiner (giám khảo) dựa theo đó và đưa ra band điểm khách quan và chính xác nhất. Do đó, việc nắm rõ những tiêu chí đánh giá theo bảng Band Descriptors là cực kì cần thiết đối với thí sinh khi luyện thi IELTS vì nhờ đó, thí sinh biết bản thân cần phải đáp ứng những yêu cầu nào để đạt được mục tiêu.

Tiêu chí Task Response

Task Response là tiêu chí đánh giá thí sinh dựa trên việc thí sinh có thể đáp ứng câu hỏi hay đề cập đầy đủ đến những đối tượng mà đề bài đưa ra. Tại Việt Nam, nhiều thí sinh khi luyện thi thường “phớt lờ” tiêu chí Task Response vì nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do nhiều sĩ tử có xu hướng tập trung nhiều vào việc ưu tiên học những từ vựng “khủng” hay những cấu trúc ngữ pháp “band cao” mà không thật sự hiểu rõ liệu chúng có thể được áp dụng trong ngữ cảnh phù hợp để giải quyết yêu cầu đề bài đưa ra hay không. Một nguyên nhân khác cũng có thể là do một vài thí sinh hiện nay học theo những cấu trúc “mẫu” một cách “máy móc” mà không biết rằng cấu trúc này có áp dụng được với ngữ nghĩa câu thí sinh muốn diễn đạt trong bài hay không. Bên cạnh đó, việc một số thí sinh thường nhận được band điểm Writing không mong muốn có thể là vì khi đọc đề bài, thí sinh không để ý đến tất cả các đối tượng đề bài nêu ra hoặc hiểu sai yêu cầu của đề bài do việc kết nối các từ đơn lẻ chưa được chuẩn xác.

Tiêu chí Task Response theo Band Descriptors trong bài viết band 4,5 và 6

Phân tích tiêu chí Task Response band 4

Quy chuẩn

Dựa theo Band Descriptors, tiêu chí Task Response đối với bài viết band 4 được quy định như sau:

Band 4

Responds to the task only in a minimal way or the answer is tangential; the format may be inappropriate

Thí sinh chỉ đáp ứng yêu cầu đề bài một phần nhỏ hoặc câu trả lời không có sự liên quan nhiều đến chủ đề, bố cục của bài văn có thể không chuẩn xác.

Presents a position but this is unclear

Thí sinh có thể trình bày một luận điểm nhưng luận điểm này không rõ ràng

Presents some main ideas but these are difficult to indentify and may be repetitive, irrelevant or not well supported

Thí sinh có thể trình bày những nội dung chính nhưng những nội dung khiến người đọc khó nhận dạng và có thể bị lặp, không liên quan và không ủng hộ cho luận điểm chung.

Bài viết mẫu band 4

Chủ đề: Education (giáo dục)

Đề bài

It is neither possible nor useful to provide university places for a high proportion of young people. 

To what extent do you agree or disagree?

Bài làm

Nowadays, there are so many people think that youth is no longer need formals qualifications which are accredited, because higher education is either useless or impossible. In contrast, I think university education is still an essential element for a successful life of young people and it is accessible to attend learning in a instituiton in today’s education context.  

On the one hand, in a knowledge-based society in which we have lived, education university always plays a vital role for every people, particularly youth, have a high position in their career ladder. Indeed, today, almost economic companies and social organizations both strictly require at least a bachelor or master degree to approve a candidate and give them a rewarding job. Hence, if young people did not obtain a certificate or a qualification which comes form a prestigious university, they would face to a high risk to fail in their applying for a lucrative job.

On the other hand, thanks to so many useful developments of technology and generous supporting of goverment, education, in a mordern world, is easier to effective reach than ever before. In fact, with an internet connection and a smartphone or a latop, people can learn everything, attend to many courses, even tertiary education, which means you can obtain a bachelor degree by your smartphone, and, of course, your intensively effort. Moreover, in many countries, there are variety of scholarships provided by organizations and governors, which are estabished to help unpoverished young people can easily approach the higher education.

In conclusion, I believe young people always need university education, even tertiary ones, because it is not only still very essential but also possible to achieve, which can caused by needs of developed society, advances of technology and supporting of social instituitions.

Bài viết của thí sinh Minh Thiện qua dịch vụ IELTS Correct thực hiện bởi Anh Ngữ Zim

Phân tích bài viết

Bỏ qua những lỗi ngữ pháp và từ vựng, bài viết trên đã không đáp ứng yêu cầu của đề bài vì thí sinh đã hiểu sai nội dung của đề bài và không đề cập những đối tượng mà đề bài đã cho. Cụ thể như sau:

 • Đề bài nhấn mạnh vào vấn đề là theo thí sinh, việc cung cấp nơi học Đại Học cho một số lượng lớn người trẻ là possible (khả thi) và useful (hữu ích) hay không. Tuy nhiên, trong phần mở bài đoạn “I think university education is still an essential element for a successful life of young people” (tạm dịch đại ý: giáo dục dại học quan trọng cho sự thành công của người trẻ) ,thí sinh nêu quan điểm của mình về tầm quan trọng của giáo dục đại học. Đề bài không hỏi về quan điểm của thí sinh về việc này nên trong trường hợp trên, thí sinh này đã hiểu sai ý của đề bài.

 • Trong phần thân bài đầu tiên ở câu mở đầu “On the one hand, in a knowledge-based society in which we have lived, education university always plays a vital role for every people”, thí sinh báo hiệu cho người đọc biết rằng trong đoạn này, thí sinh sẽ nói về tầm quan trọng của giáo dục đại học. Nhưng tầm quan trọng của giáo dục đại học không là đối tượng đề bài nêu ra mà chính là việc cung cấp nơi học đại học có hữu ích hay không.

 • Trong phần thân bài thứ hai, người đọc có thể hiểu rằng thí sinh có đưa ra một quan điểm là việc học bất cứ khi nào và ở đâu sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ có sự phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, quan điểm đó khiến người đọc khó nhận ra vì sự liên kết giữa các ý có phần rời rạc. Thậm chí, câu cuối cùng trong đoạn “Moreover, in many countries, there are variety of scholarships provided by organizations and governors, which are estabished to help unpoverished young people can easily approach the higher education.” (tạm dịch đại ý: việc học dễ dàng hơn vì các nước hỗ trợ học bổng) không hề liên quan đến sự phát triển công nghệ đã được đề cập trong câu chủ đề.

 • Trong đoạn kết bài, vì đã hiểu sai đề ngay từ đầu, thí sinh kết luận này những vấn đề không liên quan đến yêu cầu của đề bài bằng việc nêu lại quan điểm “I believe young people always need university education, even tertiary ones, because it is not only still very essential but also possible to achieve” (Tạm dịch đại ý: người trẻ cần giáo dục đại học và ai cũng có thể có bằng đại học”)

Ứng dụng tự học để đạt tiêu chí Task Response band 4

Thí sinh với mục tiêu không cao để đạt được band điểm 4 chỉ cần đưa ra quan điểm của mình và cố gắng tìm ví dụ và ý giải thích cho quan điểm trên mà không cần đảm bảo độ liên kết và liên quan giữa các ý ủng hộ cho quan điểm.

Thí sinh với mục tiêu cao hơn cần nhận thức rõ các đối tượng được đề cập trong đề bài và dành thời gian 5 phút trước khi làm bài để đọc kĩ và hiểu những cụm từ và sự kết nối của chúng để nắm rõ thông tin đề bài yêu cầu thí sinh giải quyết.

Phân tích tiêu chí Task Response band 5

Quy chuẩn

Dựa theo Band Descriptors, tiêu chí Task Response đối với bài viết band 5 được quy định như sau:

Band 5

Addresses the task only partially; the format may be inappropriate in places

Thí sinh không trả lời được đầy đủ các phần của câu hỏi trong đề bài. Cấu trúc và văn phong có lúc không phù hợp

Expresses a position but the development is not always clear and there may be no conclusions drawn

Thí sinh có đưa ra luận điểm, nhưng cách phát triển ý thường không rõ ràng và có thể không có phần kết luận.

Presents some main ideas but these are limited and not sufficiently developed; there may be irrelevant detail

Thí sinh có thể đưa ra một số ý chính nhưng cách phát triển ý còn hạn chế, và có một vài chi tiết không liên quan đến câu hỏi.

Bài viết mẫu band 5

Chủ đề: Housing (Nhà ở)

Đề bài

In some countries, owning a home rather than renting one is very important for some people.

Why might this be the case?

Do you think this is a positive or negative situation?

Bài mẫu

It is argued that people should purchase a house rather than spending money on renting one. From my perspective, self-awareness of settlement may be the prime contributor to this positive trend .

In the scheme of things, buying a house is of paramount importance. To begin with, in some countries, people have a notion that owning an accomodation embodies settlement. In other words, they tend to own a home with a view to settling down and asserting their maturity. After having a desirable occupation, young people are likely to buy a house and build their own family. In fact, many parents encourage this trend and also show their willingness to support their children by providing a considerable amount of money or preparing some types of legal paper needed. A survey conducted in Vietnam in 2015, for instance, asked young adults about their preference between buying a house and renting one.The result was considerably surprising with up to 70% of Vietnamese young adults want to have their own house as soon as they have a stable income.

In fact, owning a house is beneficial for many citizens.The main advantage is that they do not have to pay an annual expense for their house. Research have shown that with the same staying period, the direct cost of buying a house,in comparison with the monthly cost of renting, is considerably fractional.That is possibly because the tenant cost can be unreasonably adjusted by the landlord and that is even more expensive than the initial price of the house .As a result, people owning a house may not worry about the difference in terms of price which is likely to become a financial burden to many households .

In conclusion, I believe it is better to purchase a house instead of paying tenant cost on a monthly basis and therefore this is a positive situation.

Bài viết của thí sinh Minh Đức qua dịch vụ IELTS Correct thực hiện bởi Anh Ngữ Zim

Phân tích bài viết

Bỏ qua những lỗi về ngữ pháp và cách sử dụng từ vựng, bài viết trên có đầy đủ những yếu tố khiến thí sinh nhận được band điểm 5 ở tiêu chí Task Response. Cụ thể như sau:

 • Trong phần mở bài thí sinh có sử dụng cụm “It is argued that” (tạm dịch: nó được tranh cãi rằng”) với mục đích nêu ra một ý kiến. Tuy nhiên, đề bài chỉ đơn thuần đưa ra một sự thật rằng hiện nay đối với người dân ở một số nước, việc sở hữu nhà quan trọng hơn việc thuê nhà.

 • Trong đoạn thân bài đầu tiên, thí sinh nêu ra câu chủ đề buying a house is of paramount importance” (tạm dịch: việc mua nhà rất quan trọng) và đề bài yêu cầu thí sinh so sánh việc mua và thuê nhà chứ không hỏi về việc mua nhà quan trọng như thế nào.

 • Cũng trong đoạn thân bài đầu tiên, thí sinh có đưa ra một ý luận cứ “In fact, many parents encourage this trend and also show their willingness to support their children by providing a considerable amount of money or preparing some types of legal paper needed.” (tạm dịch: cha mẹ ủng hộ con cái mua nhà bằng cách trợ cấp một khoản tiền và chuẩn bị giẩy tờ cần thiết) và ý này không hề liên quan đến câu chủ đề về tầm quan trọng của việc mua nhà nêu trên.

 • Trong đoạn thân bài thứ hai, người đọc có thể hiểu mục đích của thí sinh trong đoạn này là chứng minh việc sở hữu nhà là rất quan trọng qua câu chủ đề “owning a house is beneficial for many citizens” (tạm dịch: việc sở hữu nhà có lợi cho nhiều người). Trong trường hợp này, có thể thấy rằng thí sinh đã có đề cập đến một đối tượng của đề bài là việc “owning a house” và cố gắng chứng minh lợi ích của việc này.

 • Cũng trong đoạn thân bài thứ hai, thí sinh đưa ra những luận cứ không thật sự thuyết phục và thiếu logic. Đầu tiên, thí sinh nói rằng “the direct cost of buying a house, in comparison with the monthly cost of renting, is considerably fractional” (tạm dịch đại ý: tiền mua nhà chỉ bằng một phần nhỏ tiền thuê). Điều này là không đúng vì tiền thuê nhà rất lớn, trong khi tiền thuê 1 tháng chỉ trên dưới 1% giá trị tổng căn nhà. Thứ hai, thí sinh đưa ra luận cứ “That is possibly because the tenant cost can be unreasonably adjusted by the landlord and that is even more expensive than the initial price of the house” (tạm dịch: tiền thuê nhà có thể bị chủ nhà điều chỉnh một cách vô lý và có thể đắt hơn phí mua căn nhà ban đầu). Luận cứ này không logic vì nếu tiền thuê bỏ ra nhiều hơn thì tại sao nhiều người lại đi thuê nhà thay vì mua nhà.

 • Thêm vào đó, trong đoạn kết bài thí sinh kết luận “I believe it is better to purchase a house instead of paying tenant cost on a monthly basis and therefore this is a positive situation” (tạm dịch: Tôi nghĩ mua nhà tốt hơn là chi trả phí thuê nhà hằng tháng và vì vậy xu hướng này là tích cực). Kết luận trên không thoả mãn yêu cầu đề bài vì đề bài không hỏi thí sinh việc thuê nhà hay mua nhà điều gì tốt hơn. Bên cạnh đó, việc thí sinh nghĩ việc thuê nhà là tốt hơn không đồng nghĩa với việc nó là một thực tế tích cực.

Ứng dụng tự học qua việc phân tích sự khác nhau giữa bài viết band 4 và 5

Tiêu chí

Bài viết Band 4

Bài viết Band 5

Việc hiểu yêu cầu đề bài

Thí sinh hiểu sai hoàn toàn yêu cầu của đề bài. Trong bài viết trên thí sinh nhầm lẫn việc cung cấp nơi học ĐH cho người trẻ thành tầm quan trọng của giáo dục đại học. 

Thí sinh hiểu sai tính chất của yêu cầu đề bài (đề bài là một “fact” chứ không phải một “opinion”) nhưng vẫn cố gắng đưa ra câu trả lời ở câu thứ 2 của mở bài. Trong ví dụ trên, thí sinh có cố gắng đưa ra một nguyên nhân và nêu ý kiến xu hướng “owning a house” là một xu huớng tích cực.

Việc đưa ra luận điểm

Thí sinh có đưa ra luận điểm nhưng luận điểm không rõ ràng, nhất là trong đoạn thân bài 2. Trong đoạn thân bài 1, thí sinh có đưa ra quan điểm về tầm quan trọng của giáo dục nhưng đoạn 2 quan điểm được nêu rõ không rõ ràng, người đọc không hiểu đoạn này thí sinh đang muốn nói về việc dễ dàng tiếp cận giáo dục đại học hay tính hiệu quả của giáo dục đại học.

So với bài viết band 4, thí sinh có nêu rõ hơn luận điểm của mình trong những câu chủ đề của cả hai thân bài 1 và 2. Tuy nhiên, luận điểm trong thân bài 1 bị lạc đề vì đề bài không yêu cầu phân tích việc mua nhà quan trọng như thế nào. Trong thân bài 2, thí sinh có cố gắng chứng minh lợi ích của việc mua nhà và quan điểm được đưa ra rõ ràng ngay từ đầu.

Việc triển khai luận điểm

Trong đoạn thân bài 1, thí sinh có đưa ra những lí do và ví dụ để chứng minh cho tầm quan trọng của giáo dục đại học nhưng những lí do và ví dụ này không logic, không chắc chắn và nội dung chỉ xoay quanh việc “nếu không có bằng đại học từ các trường danh tiếng thì sinh viên không thể xin việc với mức lương hậu hĩnh”. 

Trong đoạn thân bài 2, thí sinh đưa ra những luận cứ theo cách rời rạc khiến người đọc khó nhận diện mục đích chính của đoạn. Bên cạnh đó, ý cuối cùng trong đoạn không liên quan đến câu chủ đề ở đầu đoạn.

So với bài viết band 4, bài viết của thí sinh band 5 có cố gắng những đưa ra ví dụ và luận cứ chính có phần rõ ràng, đa dạng và liên quan đến câu chủ đề của đoạn hơn. Tuy nhiên, thí sinh band 5 không tránh khỏi việc đưa ra những ý chưa thật sự thuyết phục, chuẩn xác và có tính logic trong cả 2 đoạn thân bài.

Người đọc có thể thấy rằng phần triển khai ý của thí sinh band 5 ở cả 2 đoạn thân bài có phần dễ đọc hơn vì các ý nhìn chung có một sự liên quan nhất định đến nội dung chính của đoạn.

Ứng dụng tự học để đạt tiêu chí Task Response band 5

Thí sinh muốn đạt được band điểm 5 trong phần Task Response cần lưu ý đưa ra một quan điểm dù không cần phải đưa ra những luận cứ và ví dụ có liên quan đến quan điểm ấy. Việc phát triển ý có thể bị hạn chế, không thuyết phục và không đúng về logic.

Thí sinh không cần có sự liên hệ chặt chẽ giữa các câu và không cần đề cập hết những đối tượng đề bài đề cập.  Tuy nhiên thí sinh có cố gắng trả lời câu hỏi đề bài bằng việc đưa ra những quan điểm và luận cứ đề cập đến ít nhất một trong những đối tượng đề bài đưa ra.

Phân tích tiêu chí Task Response band 6

Quy chuẩn

Dựa theo Band Descriptors, tiêu chí Task Response đối với bài viết band 6 được quy định như sau:

Band 6

Addresses all parts of the task although some parts may be more fully covered than others

Thí sinh trả lời đầy đủ các phần của câu hỏi trong đề bài nhưng một số phần chưa được làm rõ

Presents a relevant position although the conclusions may become unclear or repetitive

Thí sinh có đưa ra luận điểm liên quan tới câu hỏi nhưng kết luận có thể chưa rõ ràng hoặc bị lặp với phần mở bài.

Presenets relevant main ideas but some may be inadequately developed/unclear

Thí sinh có đưa ra những ý chính liên quan tới câu hỏi nhưng một số ý chưa được triển khai rõ ràng và cụ thể

Bài viết mẫu band 6

Chủ đề: Work (Việc làm)

Some people think that those who choose job early and keep doing it are more likely to have a satisfacting career life than people who change their jobs frequently. To what extent do you agree or disagree?

Bài mẫu

People have different views relating to the question of whether a stable job can develop a sense of  satisfaction at work better than a short-term job or vice versa. However, it is my belief that both of these occupations can help people work adequately.

On the one hand, remaining in just one job can increase people’s productivity and work skills .It can help them to get on their career ladder. In other words, workers who do the same job in many years are likely to be promoted. That is because overtime, they are becoming more skillfull and adept at their own field. And thanks to higher positions, there is a likelihood that these people can increase their salaries. Therefore, with these benefits, people having a stable job tend to be satisfactory with everything they have  and can work efficiently to devote more for their companies.

On the other hand, changing jobs frequently also rises a good sense of satisfaction in some aspects. To begin with, people having a temporary job have a tendency to experience more. Through a certain number of temporary jobs, they can gain a great deal of general knowledge as well as hands-on experiences which make them knowledgeable. Indeed,this trend is particularly popular to young generations in many countries.For instance, they have blue-collar jobs in order to gain office skills or simply experience a sedentary job and then change their mind to  become a journalist so that they can travel to many amazing countries to explore different cultures. With these experiences , working short-term jobs can help people to become more satisfied with their occupations.

In conclusion, I believe that both stable job and frequently-changing job can improve satisfaction of workers.

Bài viết của thí sinh Minh Đức qua dịch vụ IELTS Correct thực hiện bởi Anh Ngữ ZIM

Phân tích bài viết

Bỏ qua những lỗi về ngữ pháp và cách sử dụng từ vựng, bài viết trên có đầy đủ những yếu tố khiến thí sinh nhận được band điểm 6 ở tiêu chí Task Response. Cụ thể như sau:

 • Trong đoạn mở bài, thí sinh cho thấy mình đã hiểu đúng đề bài và cố gắng đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của đề bài. Thí sinh đưa ra ý “People have different views relating to the question of whether a stable job can develop a sense of  satisfaction at work better than a short-term job or vice versa.” (tạm dịch đại ý: nhiều người có quan điểm khác nhau về việc công việc ổn định hay công việc ngắn hạn sẽ đem lại sự hài lòng trong công việc hơn). Ở câu sau, thí sinh trình bày rõ quan điểm của mình “ it is my belief that both of these occupations can help people work adequately”.(tạm dịch đại ý: tôi tin rằng cả công việc ổn định và công việc ngắn hạn đều mang lại sự hài lòng trong công việc). Tuy nhiên, thí sinh dùng từ “However” (tuy nhiên) để liên kết 2 câu trong đề bài là không đúng vì 2 ý này không mang tính đối lập.

 • Cũng trong phần mở bài câu thứ hai, thí sinh có đề cập “work adequately” (làm việc một cách đúng đắn) là sai với yêu cầu đề bài vì đề bài hỏi về sự hài lòng trong công việc chứ không hỏi về cách làm việc như thế nào.

 • Trong đoạn thân bài thứ nhất, thí sinh đưa ra câu chủ đề “On the one hand, remaining in just one job can increase people’s productivity and work skills” báo hiệu cho người đọc trong đoạn văn này, thí sinh sẽ nêu ra lợi ích của việc làm một công việc lâu dài. Vì vậy, thí sinh đã đề cập và cố gắng gỉai quyết vấn đề đề bài đưa ra.

 • Xuyên suốt trong đoạn thân bài thứ nhất, thí sinh cho người đọc thấy được sự cố gắng đưa ra những lí do giải thích cho việc có một công việc lâu dài ổn định đem lại những lợi ích gì. Những lí do bao gồm “workers who do the same job in many years are likely to be promoted.” (tạm dịch: làm việc lâu có cơ hội thăng chức) và “these people can increase their salaries”( tạm dịch: mức lương tăng). Cuối cùng, thí sinh có đưa ra kết luận phụ là việc lương tăng và thăng chức sẽ khiến cho một số người hài lòng với công việc hơn.

 • Tuy nhiên, trong đoạn thân bài thứ nhất, thí sinh đưa ra một lập luận không logic “they are becoming more skillfull and adept at their own field” (tạm dịch ý: tiếp tục làm một công việc lâu dài có thể giúp một người thành thạo nghề hơn và có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực/ngành của họ). Điều này là chưa chắc chắn vì đi làm nhiều việc nhưng cùng ngành vẫn tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. Vì vậy ở đây, lập luận của thí sinh trong toàn đoạn vẫn chưa phát triển một cách chặt chẽ và toàn diện.

 • Trong đoạn thân bài thứ hai, thí sinh hiểu và cố gắng giải thích việc “nhảy việc” thường xuyên qua câu chủ đề “On the other hand, changing jobs frequently also rises a good sense of satisfaction in some aspects.”

 • Tuy nhiên, trong những câu sau của thân bài thứ hai, thí sinh có triển khai ủng hộ quan điểm của mình nhưng bị trùng lặp về nội dung giữa hai câu “To begin with, people having a temporary job have a tendency to experience more. Through a certain number of temporary jobs, they can gain a great deal of general knowledge as well as hands-on experiences which make them knowledgeable.” (tạm dịch đại ý hai câu: “nhảy việc” có thể giúp một số người trải nghiệm nhiều hơn và mở mang kiến thức.)

 • Bên cạnh đó, đoạn triển khai ý tiếp theo trong thân bài “Indeed,this trend is particularly popular to young generations in many countries.For instance, they have blue-collar jobs in order to gain office skills or simply experience a sedentary job and then change their mind to  become a journalist so that they can travel to many amazing countries to explore different cultures.” không hề liên kết với ý trước khi mà ở đây phân tích về việc xu thế này đang rất nổi trong giới trẻ nhưng ở ý trước lại nói về việc nhảy việc giúp người ta thêm kiến thức và kinh nghiệm. (thậm chí phần ví dụ sau đó cũng không liên quan đến việc nó nổi như thế nào trong giới trẻ của các nước).

 • Trong phần kết bài, thí sinh có kết luận lại quan điểm đã nêu ở đầu bài. Vì vậy, có thể thẩy rằng thí sinh hiểu đề và cố gắng giải quyết hết yêu cầu đề bài.

Ứng dụng tự học để đạt tiêu chí Task Response band 6

Khác với thí sinh band 4 và 5, thí sinh với mong muốn đạt band điểm 6 trong phần Task Response cần ít nhất hiểu được yêu cầu của đề bài và đề cập đến tất cả các đối tượng đề bài nói đến.

Thí sinh band 6 phải trình bày rõ quan điểm của mình và đưa ra những luận cứ và ví dụ có sự liên quan đến quan điểm của mình dù đôi khi những luận cứ này có thể không logic, bị trùng lặp hoặc chưa được phát triển một cách đầy đủ.

Tổng kết

Thông qua việc giới thiệu những tiêu chí chấm điểm dựa theo bảng Band Descriptors và phân tích chuyên sâu tiêu chí Task Response trong từng band điểm 4,5 và 6, hi vọng người đọc có cái nhìn rõ ràng về định hướng học tập và luyện tập để đạt được band điểm mình mong muốn.  Việc nắm rõ những tiêu chí đánh giá là rất quan trọng vì việc này giúp người học có hướng đi đúng trọng tâm, từ đó tìm ra cách học tập hiệu quả và rút ngắn thời gian đạt được mục tiêu.

Nguyễn Hồ Ngọc Anh

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833