TOEIC Listening Part 3 - Tình huống hội thoại: Tình huống thường ngày

Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin về TOEIC Listening Part 3 và các bài luyện tập nghe về tình huống thường ngày: At the shop, At the restaurant, At the park.
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
26/07/2023
toeic listening part 3 tinh huong hoi thoai tinh huong thuong ngay

TOEIC Listening Part 3 được thiết kế để đánh giá khả năng nghe và hiểu các cuộc đàm thoại trong các tình huống kinh doanh và giao tiếp quốc tế. Tuy nhiên, trong phần thi này, các tình huống đôi khi cũng có thể xoay quanh các chủ đề thường ngày như mua sắm, giải trí, du lịch, và cả cuộc sống gia đình. 

Để đạt điểm cao trong phần thi này, bạn cần phải nắm vững từ vựng và cấu trúc ngữ pháp liên quan đến các tình huống này. Hãy cùng tìm hiểu và rèn luyện kỹ năng của mình trong phần thi TOEIC Listening Part 3 thông qua các tình huống thường ngày.

Key takeaways

 1. Các loại câu hỏi trong TOEIC Listening part 3: Câu hỏi về thông tin chính xác, Câu hỏi về ý chính, Câu hỏi về chi tiết, c

  âu hỏi về suy luận

 2. Các làm bài: Trả lời bằng từ khóa, Trả lời bằng câu ngắn gọn, Phân biệt các câu hỏi, Đọc lại câu hỏi và trả lời đầy đủ

Tổng quan về bài thi TOEIC và TOEIC Listening Part 3

Giới thiệu bài thi TOEIC

TOEIC (Test of English for International Communication) là một trong những kỳ thi tiếng Anh quan trọng nhất trên thế giới, được sử dụng để đánh giá năng lực tiếng Anh trong môi trường kinh doanh và giao tiếp quốc tế. Kỳ thi TOEIC bao gồm hai phần: phần thi nghe và phần thi đọc, với tổng thời gian là 2 giờ.

Giới thiệu phần thi TOEIC Listening Part 3

Phần thi TOEIC Listening Part 3 được thiết kế để đánh giá khả năng nghe và hiểu các cuộc đàm thoại trong các tình huống kinh doanh và giao tiếp quốc tế. Phần này bao gồm 30 câu hỏi, với 10 đoạn đối thoại ngắn và 10 đoạn đối thoại dài. Đối với mỗi đoạn đối thoại, bạn sẽ nghe hai lần và phải trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung của đoạn đối thoại đó. Phần thi này thường được xem là phần khó nhất trong bài thi TOEIC và đòi hỏi sự tập trung và khả năng nghe và hiểu tiếng Anh tốt.

Xem thêm: Tránh bẫy TOEIC part 3 cực kỳ hữu dụng thí sinh nên biết để đạt điểm cao

Hiện tại, ZIM Academy đang tổ chức chương trình thi thử TOEIC giúp đánh giá chính xác trình độ TOEIC của thí sinh trên cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking. Với kho đề thi được cập nhật mới nhất theo xu hướng ra đề thi gần đây và ngân hàng đề phong phú được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên môn cao cấp của ZIM, thí sinh sẽ được trải nghiệm thử thách độ khó của bài thi thực tế. Hãy đăng ký ngay nhé!

Các câu hỏi thông tin trong TOEIC Listening Part 3

Giới thiệu các câu hỏi thông tin cùng các dạng câu hỏi (ví dụ) thường gặp

Các câu hỏi thông tin trong TOEIC Listening Part 3 được thiết kế để đánh giá khả năng nghe và hiểu các cuộc đàm thoại trong các tình huống kinh doanh và giao tiếp quốc tế. Các dạng câu hỏi thông tin thường gặp bao gồm:

 • Câu hỏi về thông tin chính xác: yêu cầu bạn tìm ra thông tin chính xác trong đoạn đối thoại, ví dụ như tên của một người, số điện thoại, địa chỉ, thời gian, ...

 • Câu hỏi về ý chính: yêu cầu bạn tìm ra ý chính của đoạn đối thoại, ví dụ như mục đích của cuộc hội thoại, kế hoạch của một công ty, quan điểm của người nói, ...

 • Câu hỏi về chi tiết: yêu cầu bạn tìm ra các chi tiết cụ thể trong đoạn đối thoại, ví dụ như người nói đang nói về gì, địa điểm của một sự kiện, giá cả của một sản phẩm, ...

 • Câu hỏi về suy luận: yêu cầu bạn suy luận và đưa ra những kết luận từ thông tin đã nghe được trong đoạn đối thoại, ví dụ như dự đoán về tương lai của một công ty, suy nghĩ của người nói về một vấn đề, ...

Ví dụ:

 • Câu hỏi về thông tin chính xác: What is the phone number of the company?

 • Câu hỏi về ý chính: What is the purpose of the meeting?

 • Câu hỏi về chi tiết: What is the price of the product?

 • Câu hỏi về suy luận: What can be inferred about the speaker's opinion on the new policy?

Các cách trả lời thường gặp và cách phân biệt 

 • Trả lời bằng từ khóa: Trả lời bằng từ khóa giúp bạn tìm ra thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và chính xác. Hãy lắng nghe kỹ và tìm ra các từ khóa trong đoạn đối thoại để trả lời câu hỏi.

Ví dụ: What is the name of the department that John works in?

→ Đáp án: Sales department.

Giải thích: Trong câu hỏi này, từ khóa là "name of the department" và "John works in". Để trả lời câu hỏi này, bạn cần tìm từ khóa "John" và "department" trong đoạn đối thoại và tìm ra câu trả lời "Sales department".

 • Trả lời bằng câu ngắn gọn: Trả lời bằng câu ngắn gọn giúp bạn trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng và chính xác. Hãy lắng nghe kỹ và trả lời câu hỏi bằng câu ngắn gọn, tránh dùng quá nhiều từ và không cần thiết.

Ví dụ: What is the price of the product?

→ Đáp án: $19.99.

Giải thích: Trong câu hỏi này, yêu cầu bạn tìm giá của sản phẩm. Để trả lời câu hỏi này, bạn chỉ cần nói một câu ngắn gọn về giá của sản phẩm, không cần phải diễn tả chi tiết.

 • Phân biệt các câu hỏi: Hãy đọc kỹ câu hỏi và xác định loại câu hỏi đó để trả lời đúng cách. Nếu câu hỏi yêu cầu bạn tìm ra thông tin cụ thể, hãy tập trung vào việc tìm kiếm thông tin đó. Nếu câu hỏi yêu cầu bạn suy luận, hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.

Ví dụ: What is the purpose of the meeting?

→ Đáp án: To discuss the new marketing strategy.

Giải thích: Trong câu hỏi này, yêu cầu bạn tìm mục đích của cuộc họp. Để trả lời câu hỏi này, bạn cần tập trung vào việc tìm thông tin về mục đích của cuộc họp, chứ không phải tìm các chi tiết khác.

Đọc lại câu hỏi và trả lời đầy đủ: Hãy đọc lại câu hỏi và đảm bảo rằng bạn đã trả lời đầy đủ và chính xác. Nếu bạn không chắc chắn, hãy lắng nghe đoạn đối thoại một lần nữa để đảm bảo rằng bạn trả lời đúng.

Xem thêm: TOEIC Listening Part 3: Cách làm dạng bài đoạn hội thoại ngắn

Hiện tại, nhằm giúp học viên phát triển toàn diện về 4 kỹ năng trong TOEIC, ZIM Academy đang tổ chức các khoá học về TOEIC - Cam kết đầu ra Zero - Risk. Chương trình học phân cấp trình độ rõ ràng từ cơ bản đến nâng cao, khi bắt đầu các học viên sẽ được kiểm tra trình độ miễn phí để phân loại và xếp lớp học hợp lý dựa trên mục tiêu của mình.

Ngoài ra, khi đăng ký học tại ZIM, người học sẽ được hưởng các quyền lợi như học thử trải nghiệm, quyền truy cập vào kho tài liệu khổng lồ chất lượng tại ZIM,… bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây.

Bài tập vận dụng

Bài thi TOEIC 550 chủ đề “At the shop”

1. What is the customer looking for at the shop?

A. A suit for a job interview.

B. A dress for a wedding.

C. A new pair of jeans.

2. What colors is the customer interested in?

A. Grey and black.

B. Blue and green.

C. Red and yellow.

3. What is the fabric of the first suit?

A. Cotton.

B. Wool.

C. Silk.

4. Where are the fitting rooms located?

A. Near the cash register.

B. Over there.

C. Outside the store.

5. What does the customer think of the first suit?

A. He loves it.

B. He hates it.

C. He is not sure.

6. What color is the second suit?

A. Grey.

B. Black.

C. Blue.

7. What does the shop assistant say about the second suit?

A. It’s made of cotton.

B. It’s a bit too expensive.

C. It’s worth the investment.

8. How much does the suit cost?

A. $100.

B. $500.

C. $1000.

9. What does the shop assistant give the customer?

A. A discount.

B. A receipt.

C. A gift.

10. What is the occasion for the suit?

A. A wedding.

B. A job interview.

C. A party.

Script:

You will hear a conversation between a customer and a shop assistant at a department store. Listen carefully and answer the questions that follow.

Shop assistant: Good morning. Can I help you with anything?

Customer: Yes, I’m looking for a new suit for a job interview.

Shop assistant: Great. We have a wide selection of suits. What color are you looking for?

Customer: I was thinking of something in grey or black.

Shop assistant: Sure, let me show you what we have. This one is dark grey and it’s made of lightweight wool fabric. It’s perfect for a job interview.

Customer: I like it, but can I try it on?

Shop assistant: Absolutely. The fitting rooms are just over there.

(Customer tries on the suit)

Customer: It fits well, but I’m not sure about the color.

Shop assistant: No problem. How about this one in black? It’s a classic color for a suit and it looks great on you.

Customer: I do like it, but I’m not sure about the price.

Shop assistant: I understand. This is a high-quality suit made of Italian wool. It’s a bit more expensive, but it’s worth the investment.

Customer: OK, I’ll take it.

Shop assistant: Great. Would you like me to wrap it up for you?

Customer: Yes, please.

Shop assistant: OK, that’ll be $500.

Customer: Here you go.

Shop assistant: Thank you. And here’s your receipt. Good luck with the job interview!

Answers:

1. A

2. A

3. B

4. B

5. C

6. B

7. C

8. B

9. B

10. B

Bài thi TOEIC 550 chủ đề “At the restaurant”

Waiter: Good evening, (1)_______. Have you dined with us before?

Customer: No, I haven’t. Can you recommend any dishes?

Waiter: Certainly. Our (2)_______ is very popular. It’s a grilled salmon fillet with a side of steamed vegetables.

Customer: That sounds delicious. And what about dessert?

Waiter: Our (3)_______ is a must-try. It’s a warm chocolate cake with vanilla ice cream.

Customer: Yum. I’ll have both of those.

Waiter: Excellent (4)_______. And would you like something to drink?

Customer: Yes, I’ll have a glass of your house (5)_______.

Waiter: Very good. And would you like to start with a/an (6)_______?

Customer: Yes, please. How about the (7)_______?

Waiter: Great choice. I’ll put in your order right away.

(Customer enjoys the meal)

Waiter: How was everything?

Customer: It was (8)_______. The salmon was cooked perfectly and the chocolate cake was amazing.

Waiter: I’m glad you enjoyed it. And can I get you anything else?

Customer: No, that’s all for now.

Waiter: OK, I’ll bring you the (9)_______.

(Customer pays the bill)

Waiter: Thank you for dining with us. Have a great evening.

Customer: Thank you. I’ll definitely be back.

Waiter: We look forward to (10)_______ you again.

Script:

You will hear a conversation between a customer and a waiter at a restaurant. Listen carefully and fill in the blanks with the missing words.

Waiter: Good evening, Sir. Have you dined with us before?

Customer: No, I haven’t. Can you recommend any dishes?

Waiter: Certainly. Our grilled salmon fillet is very popular. It’s a grilled salmon fillet with a side of steamed vegetables.

Customer: That sounds delicious. And what about dessert?

Waiter: Our warm chocolate cake is a must-try. It’s a warm chocolate cake with vanilla ice cream.

Customer: Yum. I’ll have both of those.

Waiter: Excellent choice. And would you like something to drink?

Customer: Yes, I’ll have a glass of your house wine.

Waiter: Very good. And would you like to start with an appetizer?

Customer: Yes, please. How about salad?

Waiter: Great choice. I’ll put in your order right away.

(Customer enjoys the meal)

Waiter: How was everything?

Customer: It was delicious. The salmon was cooked perfectly and the chocolate cake was amazing.

Waiter: I’m glad you enjoyed it. And can I get you anything else?

Customer: No, that’s all for now.

Waiter: OK, I’ll bring you the bill.

(Customer pays the bill)

Waiter: Thank you for dining with us. Have a great evening.

Customer: Thank you. I’ll definitely be back.

Waiter: We look forward to serving you again.

Answers:

1. Sir

2. grilled salmon fillet

3. warm chocolate cake

4. choice

5. wine

6. appetizer

7. salad

8. delicious

9. bill

10. serving

Bài thi TOEIC 550 chủ đề “At the park”

You will hear a conversation between two friends who are at a park. Listen carefully and match the statements with the correct activities.

Friend 1: What a beautiful day! I’m so glad we decided to come to the park.

Friend 2: Me too. There’s so much to do here.

Friend 1: (1)_______

Friend 2: Yeah, let’s go rent a boat and go out on the lake.

Friend 1: (2)_______

Friend 2: Sure, we can rent bikes over there and ride around the park.

Friend 1: (3)_______

Friend 2: Of course. We can have a picnic by the lake.

Friend 1: (4)_______

Friend 2: Definitely. We can play frisbee or soccer on the grass.

Friend 1: (5)_______

Friend 2: That’s a great idea. We can take a hike on one of the trails.

Friend 1: (6)_______

Friend 2: OK, let’s go explore the playground.

Friend 1: (7)_______

Friend 2: Yeah, we can go to the petting zoo and see the animals.

Friend 1: (8)_______

Friend 2: Sure, let’s go get some ice cream from the vendor over there.

Friend 1: (9)_______

Friend 2: Time flies when you’re having fun!

Friend 1: (10)_______

Activities:

A. Renting a boat on the lake

B. Renting bikes and riding around the park

C. Having a picnic by the lake

D. Playing frisbee or soccer on the grass

E. Taking a hike on one of the trails

F. Exploring the playground

G. Going to the petting zoo

H. Getting ice cream from the vendor

I. Saying that time flies when you're having fun

J. Asking if they can fly a kite

Đáp án:

1. J

2. A

3. C

4. D

5. E

6. F

7. G

8. H

9. I

10. None (not mentioned in the conversation)

Tổng kết

Trên đây là những tình huống thường ngày mà người thi có thể gặp trong phần thi TOEIC Listening Part 3. Để đạt được điểm cao trong phần thi này, người học cần phải nắm vững từ vựng và cấu trúc ngữ pháp liên quan đến các tình huống này. Tác giả hy vọng thí sinh sẽ cố gắng luyện tập và nâng cao kỹ năng của mình để có thể đạt được kết quả tốt trong kỳ thi TOEIC. 


Nguồn tham khảo:

TOEIC Examinee Handbook.pdf. “TOEIC Examinee Handbook.pdf.” Google Docs, 2019, drive.google.com/file/d/1P0ggM_4p1T9FfBi9bCZnHWAcDfz3vfgF/view. Accessed 26 June 2023.

Để đánh giá chính xác trình độ IELTS hiện tại của bản thân, tham gia thi thử IELTS tại ZIM Academy với format bài thi chuẩn thi thật.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu