TOEIC Reading Part 7 - Câu hỏi về thông tin chi tiết & Hướng tiếp cận

Bài viết giới thiệu về dạng câu hỏi và hướng tiếp cận trong phần 7 của bài thi TOEIC Reading, tập trung vào câu hỏi về thông tin chi tiết. 
toeic reading part 7 cau hoi ve thong tin chi tiet huong tiep can

TOEIC Part 7 là một phần quan trọng trong bài thi TOEIC, yêu cầu người thi phải đọc và hiểu nội dung của các đoạn văn ngắn và trả lời các câu hỏi liên quan đến chúng.

Trong phần này, các câu hỏi về thông tin chi tiết là một trong những dạng câu hỏi phổ biến. Để đạt được điểm số cao trong phần này, thí sinh cần phải có kỹ năng đọc hiểu tốt và biết cách tiếp cận các câu hỏi một cách hiệu quả.

Trong bài viết này, thí sinh sẽ tìm hiểu về dạng câu hỏi này và các kỹ thuật để giải quyết.

Key takeaways 

1. Đối với phần thi TOEIC Reading Part 7, thí sinh sẽ tổng cộng 49 (Đề cũ) hay 54 (Đề mới) câu hỏi gồm: Single passages và Multiple passages.

2. Dạng câu hỏi thông tin chi tiết TOEIC Reading Part 7 xuất hiện với tần suất khá là dày đặc.

3. Các chiến lược xử lý dạng câu hỏi về thông tin chi tiết TOEIC Reading Part 7:

 • Bước 1: Đọc và nhận biết keywords (Từ khóa) của mỗi câu hỏi

 • Bước 2: Skimming để xác định vị trí của câu chứa keywords (từ khóa) đó hoặc từ đồng nghĩa với từ khóa

 • Bước 3: Scanning câu đã tìm thấy keywords phù hợp và tìm thông tin liên quan để chọn đáp án

Tổng quan về bài thi TOEIC và TOEIC Reading Part 7

TOEIC (Test of English for International Communication) là bài thi tiếng Anh được quản lý bởi ETS (Educational Testing Service) là bài thi tiếng Anh quốc tế về giao tiếp dành cho thí sinh sử dụng tiếng Anh, đặc biệt về môi trường giao tiếp hay làm việc quốc tế. 

Bài thi TOEIC bao gồm 3 hình thức:

 • TOEIC Listening & Reading 

 • TOEIC Speaking & Writing

 • TOEIC Bridge

Cụ thể, IELTS Listening có 100 câu và được thực hiện trong 45 phút và Reading được thực hiện trong 75 phút với 100 câu. Như vậy, tổng thời gian cho bài thi TOEIC là 120 phút. Phần thi Listening sẽ tập trung đánh giá khả năng nghe của thí sinh, bao gồm 4 phần: Part 1 - Part 4. Đối với phần thi TOEIC Reading sẽ đánh giá trình độ ngữ pháp, vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu của thí sinh, bao gồm 3 phần: Part 5 - Part 7.

Bảng dưới đây là cấu trúc của một bài thi TOEIC 2 kỹ năng: Reading và Listening:

Listening:

Phần

Số câu hỏi

Nội dung

1

6

Photographs

2

25

Questions- Response

3

39

Conversations 

4

30

Talks

Reading:

Phần

Số câu hỏi

Nội dung

5

30

Incomplete sentences

6

16

Text completion

7

29

Single passages

25

Multiple passages

Đối với bài thi TOEIC Speaking, thí sinh sẽ được gặp 11 câu hỏi để dánh giá các khía cạnh trong khả năng giao tiếp tiếng Anh của thí sinh trong vòng 20 phút. Đối với mỗi câu hỏi thí sinh sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết để trả lời câu hỏi một cách đúng nhất.

Nội dung phần thi Speaking xoay quanh các tình huống trong đời sống hàng ngày hoặc trong công việc. Phần thi này sẽ kiểm tra phát âm, ngữ pháp, ngữ điệu, sự đa dạng về từ vựng và cách diễn đạt khi nói của thí sinh.

Đối với bài thi TOEIC Writing, thí sinh sẽ cần trả lời 8 câu hỏi để đánh giá khả năng viết của thí sinh trong vòng 60 phút. Phần thi nhằm kiểm tra khả năng miêu tả hình ảnh, viết thư và lập luận của thí sinh về một vấn đề trong bối cảnh đời sống hàng ngày và trong công việc.

Bảng dưới đây là cấu trúc của một phần thi Speaking và Writing:

Speaking:

Câu hỏi

Nội dung

1-2

Read a text aloud

3

Describe a picture

4-5-6

Respond to questions

7-8-9

Respond to questions using provided information

10

Propose a solution

11

Express an opinion

Writing:

Câu hỏi

Nội dung

1-5

Write a sentence based on a picture

6-7

Respond to a written request

8

Write an opinion essay

Giới thiệu phần thi TOEIC Reading Part 7

Đối với phần thi TOEIC Reading Part 7, thí sinh sẽ tổng cộng 49 (Đề cũ) hay 54 (Đề mới) câu hỏi gồm: Single passages và Multiple passages. Tại đây, thí sinh sẽ đọc 10 đoạn văn như báo, email hoặc tin nhắn và đối với mỗi đoạn văn, thí sinh cần trả lời các câu hỏi liên quan tới nội dung đã đọc và thí sinh cũng được đọc 5 bài văn gồm nhiều đoạn báo hoặc tin nhắn. Với mỗi bài văn, thí sinh cũng cần tìm hiểu thật kĩ và trả lời các nội dung đã đọc.

Đây là phần chiếm số câu nhiều nhất, đồng nghĩa với việc thí sinh cần làm tốt phần này để cải thiện điểm thi tối đa. Một số dạng câu hỏi phổ biến trong phần thi TOEIC Reading Part 7:

Dạng câu hỏi về thông tin chi tiết (Detailed question) trong TOEIC Reading Part 7

Tìm hiểu về dạng câu hỏi thông tin chi tiết TOEIC Reading Part 7

Đây là dạng câu hỏi xuất hiện với tần suất khá là dày đặc trong bài thi TOEIC Reading Part 7 - khoảng 40% đến 50% tần suất sẽ xuất hiện các câu hỏi dạng này. Những câu hỏi dạng này đều hỏi về những thông tin cụ thể đã được đề cập trong bài đọc và thường có dấu hiện nhận biết bắt đầu bằng câu hỏi WH - WH questions: who, when, where, what, which, how,...)

Một số câu hỏi về thông tin chi tiết của bài thi TOEIC Reading Part 7 bao gồm:

 • When does the company founded? 

 • How can people apply for this position?

 • When will Mr. Johnson give his presentation?

 • What is suggested about the shop?

 • What is suggested about Health Shack products?

 • Why don’t the owners advertise?

 • Who are most likely participating in this group discussion?

 • What’s being discussed?

 • What will Patricia Noble probably do next?

 • At 10:15, what does Adam Cruz mean when he writes “I’m flattered by your vote of confidence”?

Các chiến lược xử lý dạng câu hỏi về thông tin chi tiết TOEIC Reading Part 7

Để giải quyết câu hỏi TOEIC Reading, thí sinh có thể làm theo một số bước sau đây:

 • Tìm kiếm từ khóa trong câu hỏi.

 • Skimming và Scanning để nắm được ý chính của từng đoạn văn và ở cả câu hỏi và sau đó tìm câu hoặc đoạn văn chứa từ kháo hoặc thông tin xoay quoanh từ khóa.

 • Đọc kĩ tiếp tục đoạn thông tin để tìm ra đáp án Thí sinh cần đọc kĩ ở giai đoạn này vì đáp án và thông tin trong bài thường không được diễn đạt giống nhau mà sử dụng phương pháp paraphrase (diễn tả cùng nội dung nhưng bằng từ ngữ, cách diễn đạt khác).

 • Ngoài ra, đối với dạng câu hỏi có “NOT” thí sinh cần loại từ 3 đáp án được nêu trong bài đọc để lựa chọn các đáp án còn lại.

Đối với phần thi TOEIC Reading Part 7, chiến lược và cách xác định thông tin câu trả lời như sau:

Bước 1: Đọc và nhận biết keywords (Từ khóa) của mỗi câu hỏi

Ví dụ: What is suggested about Health Shack products?

 • Từ để hỏi: What

 • Từ khóa: suggested, products, Health Shack

Bước 2: Skimming để xác định vị trí của câu chứa keywords (từ khóa) đó hoặc từ đồng nghĩa với từ khóa

Bước 3: Scanning câu đã tìm thấy keywords phù hợp và tìm thông tin liên quan để chọn đáp án.

Xem thêm:

Áp dụng vào bài thi TOEIC Reading Part 7 thực tế

Questions 147-148 refer to the following coupon

Thank you for enrolling your daughter or son in the training session at T-Star Tennis Clinic! We hope your child enjoyed the lessons and comes back to T-Star Tennis Clinic again. Use this coupon at Great Angle Tennis Shop to receive 30 percent off any adult- or junior-size tennis racket or 20 percent off any other tennis equipment. For an online purchase, enter discount code RW445. Valid through June 30. Cannot be combined with any other coupon. 

Excludes clothing, bags, and shoes.

147. What is suggested about T-Star Tennis Clinic?

 (A) It is owned by a famous athlete.

 (B) It operates in several countries

 (C) It runs a program for children.

 (D) It manufactures tennis equipment.

148. What is true about the coupon?

 (A) It expires at the end of the year.

 (B) It applies only to purchases over $30.

 (C) It is not valid for online purchases.

 (D) It cannot be used on tennis shirts.

Đối với câu 147: 

 • Từ để hỏi: What

 • Từ khóa: T-Star Tennis Clinic

 • Thông tin chứa từ khóa ở hàng thứ 1, 2 ở trên đoạn văn trên

 • Ở hàng 1, có thể thấy, người nói đã cảm ơn người nghe vì đã đăng kí cho con của họ vào khóa huấn luyện tại T-Star Tennis Clinnic. Vì vậy, có thể suy đoán rằng khóa học này giành riêng cho người trẻ tuổi và có thể lựa chọn đáo án C.

Đối với câu 148:

 • Từ để hỏi: What

 • Từ khóa: coupon

 • Thông tin về “Coupon” xuất hiện ở hàng thứ 3 của đoạn văn. Cụ thể, coupon chỉ có thể được áp dụng cho adult- or junior-size tennis racket và other tennis equipment. Như vậy, đối với đáp án này câu hỏi có thể suy ra là coupon không thể sử dụng cho “tennis shirts”. Lựa chọn đáp án D.

Questions 147 - 148 refer to the following e-mail

From: frontdesk @parkersquarehotel.com 

To: noro@mailsail.com

Subject: re: Early check 

Date: May 16, 1:30 P.M

Dear Mr. Noro, 

We received your e-mail about early check-ins. To answer your question, at the Parker Square Hotel early check-ins are available between 10:00 A.M. and 2:00 P.M. for an additional $25. Guests are requested to contact us at least one day ahead of time so that we can make arrangements and have a room ready for them in the morning. Because you'll be arriving tomorrow, could you please reply today by 6:00 PM to confirm that you are interested in checking in earlier? 

With best regards, 

Lisa Murata 

Front Desk Manager, Parker Square Hotel

147. What is the purpose of the e-mail?

 (A) To explain a policy

 (B) To offer a room upgrade

 (C) To advertise a special rate

 (D) To confirm a reservation

148. When is the latest that Mr. Noro should contact Ms. Murata?

 (A) By 10:00 A.M.

 (B) By 1:30 P.M.

 (C) By 2:00 P.M.

 (D) By 6:00 P.M.

Đối với câu 147:

 • Từ để hỏi: What

 • Từ khóa: purpose, email

 • Thông tin về “purpose’ của đoạn email không xuất hiện cụ thể trong câu văn nào cả. Thí sinh nên đọc toàn bộ đoạn văn và hiểu thông tin đoạn văn để có được câu trả lời. Sau khi đọc xong đoạn văn, có thể hiểu người gửi thư đang có một thỉnh cầu và “explain a policy” cho người nhận. Chọn đáp án A.

Đối với câu 148:

 • Từ để hỏi: When

 • Từ khóa:  Mr. Noro, contact, Ms. Murata, latest

 • Thông tin về thời gian muộn nhất “lastest” Mr. Noro liên hệ cho Ms. Murata xuất hiện ở dòng cuối cùng ‘could you please reply today by 6:00 PM. to confirm that you are interested in checking in earlier?”. Thí sinh cần lựa chọn đáp án D.

Tổng kết

Tổng kết lại, dạng câu hỏi và hướng tiếp cận trong TOEIC Reading Part 7 - Câu hỏi về thông tin chi tiết là một trong những phần quan trọng của kỳ thi TOEIC. Để đạt điểm cao trong phần này, thí sinh cần phải có một kỹ năng đọc hiểu tốt và biết cách phân tích câu hỏi để tìm kiếm thông tin chi tiết trong văn bản.

Để giúp thí sinh cải thiện kỹ năng của mình, có thể thực hành làm các bài tập trắc nghiệm và đọc nhiều tài liệu bằng tiếng Anh. Ngoài ra, cần phải học các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản để có thể hiểu các câu hỏi và văn bản một cách chính xác.

Tuy nhiên, không chỉ cần tập trung vào phần Reading Part 7 mà cần phải đồng thời nâng cao kỹ năng nghe, nói và viết để có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi TOEIC. Với kinh nghiệm và sự cố gắng, thí sinh có thể cải thiện kỹ năng của mình và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi TOEIC.

Tham khảo thêm khóa học ôn thi TOEIC tại ZIM, học viên được luyện tập sát đề thi, sửa lỗi sai, giải thích chi tiết. Giáo viên theo sát tiến độ và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu