0
classroom-intermediate-ielts-zim-ha-dong-1-2136

[ZIM - Hà Đông 1] ClassRoom] IELTS Intermediate Level 5.5

Hình thức:

ClassRoom

Điểm đầu ra:

5.5

Ngày khai giảng:

06/02/2023

Thời lượng:

24 buổi / 3 tháng

Ca học:

18:30 - 20:30

Buổi học:

Thứ 2, 4

Quyền lợi học viên:

Xem chi tiết

Địa chỉ trung tâm:

Q. Hà Đông, Số 149, đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mỗ Lao

Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

1. Đối tượng

Dành cho học viên đang có trình độ 4.0 – 4.5 IELTS, có thể sử dụng tiếng Anh cho học tập công việc nhưng thường xuyên mắc lỗi ngữ pháp, từ vựng và phát âm.

2. Mục tiêu khóa học

Học viên đạt mức 5.5 ở mỗi kỹ năng. Cụ thể là:

Listening: đạt tối thiểu 18/40 câu trong bài thi có độ khó tương đương bài thi thật.

Reading: đạt tối thiểu 19/40 câu trong bài thi có độ khó tương đương bài thi thật.

Writing:

 • Lý thuyết và thực hành viết câu đơn, phức, ghép trong bài IELTS Writing
 • Phương pháp viết bài IELTS Writing Task 1 dài tối thiểu 150 từ, bao gồm đầy đủ các phần cần thiết (mở bài, tổng quan, thân bài). Kỹ thuật lựa chọn thông tin và mô tả thay đổi.
 • Phương pháp viết bài IELTS Writing Task 2 tối thiểu 250 từ với cấu trúc đủ mở bài, các đoạn thân bài, kết bài. Có thể phát triển luận điểm với đủ phần diễn giải và liên kết.

Speaking:

 • Lý thuyết và thực hành các cấu trúc trả lời câu hỏi, phương pháp lấy ý tưởng cho câu trả lời.
 • Phối hợp các cấu trúc ngữ pháp trình độ trung cấp cho bài trả lời.
 • Phương pháp hạn chế quãng ngắt trong khi nói.

3. Nội dung chương trình

IELTS Intermediate Level 2023
Kỹ năngNội dung
Listening

Listening for gist and details

 • Xác định các thông tin quan trọng trong bài nghe dựa vào từ khóa quan trọng và các công cụ kết nối.
 • Listening for details: Các đặc điểm phát âm đặc biệt trong bài nghe IELTS.
 • Xác định thông tin cần tìm trong bài nghe dựa vào dấu hiệu ngữ cảnh (trong câu hỏi và trong bài nghe)
 • Cách thức paraphrase trong IELTS listening.
 • Nghe hiểu chi tiết dựa vào cách phát âm và đoán nghĩa từ theo ngữ cảnh.
 • Xác định độ chính xác của đáp án dựa vào dấu hiệu ngữ cảnh trong bài nghe.
Reading
 • Phương pháp liên kết thông tin trong bài đọc. Hiểu nội dung thông qua hiểu cấu trúc ngữ pháp.
 • Tổng hợp và tóm tắt ý chính của thông tin.
 • Kỹ thuật skimming/scanning trình độ trung cấp
 • Dạng bài Matching headings – Multiple Choice.
Writing

Task 1:

 • Các cấu trúc so sánh và miêu tả biểu đồ, số liệu, hình ảnh.
 • Tạo bài viết ở các dạng bài task 1.
 • Ngôn ngữ báo cáo: Ngôn ngữ so sánh
 • Ngôn ngữ báo cáo: Ngôn ngữ mô tả phương hướng, vị trí
 • Ngôn ngữ báo cáo: Ngôn ngữ mô tả sự thay đổi trong bản đồ
 • Ngôn ngữ báo cáo: Ngôn ngữ mô tả quy trình
 • Comparison chart và time chart
 • Dạn bài Process

Task 2:

 • Phương pháp P.I.E trong IELTS Writing Task 2
 • Phương pháp A.B.W trong IELTS Writing Task 2
 • Từ vựng theo chủ đề
 • Thực hành và luyện tập
Speaking
 • Các chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking.
 • Phương pháp làm bài Point – Demonstration trong IELTS Speaking Part 1.
 • Phương pháp đưa thông tin từ nhiều góc độ vào trong bài làm
 • Phát triển câu trả lời part 3 với cách thức tương tự như trả lời câu Part 1.
 • 7 chủ đề quan trọng trong IELTS Speaking Part 1 và Part 2
 • Ngôn ngữ tích cực và tiêu cực
 • Các cấu trúc sử dụng trong bài mô tả (người/vật)

Khóa học cùng địa điểm

Hiện tại chưa có khóa học

Đánh giá học viên