Từ vựng tiếng Anh luyện thi THPT Quốc gia trình độ cơ bản - Topic: Hobbies and interests

Bài viết giới thiệu đến người học những từ vựng tiếng Anh luyện thi THPT Quốc gia trình độ cơ bản - Topic: Hobbies and interests kèm theo bài tập và đáp án cụ thể.
ZIM Academy
06/01/2022
tu vung tieng anh luyen thi thpt quoc gia trinh do co ban topic hobbies and interests

Đây là series bài viết giới thiệu những từ vựng tiếng Anh luyện thi THPT Quốc gia cơ bản giúp người học tối ưu số điểm của mình. Bài viết sẽ đem đến 30 từ vựng chủ đề Hobbies and interests (Sở thích và hứng thú) kèm theo bài tập vận dụng vào bài thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh.

Những từ vựng tiếng Anh luyện thi THPT Quốc gia cơ bản chủ đề Hobbies and interests

Stt

Từ/ cụm từ

Nghĩa

Ví dụ

1

Admire

/əd'maiə/

Động từ

Ngưỡng mộ

I really admire people who can work in such difficult conditions.

Tôi thực sự ngưỡng mộ những người có thể làm việc trong điều kiện khó khăn như vậy.

2

Avid

/ˈæv.ɪd/

Tính từ

Cực kỳ thích thú, đam mê.

He is an avid football fan.

Anh ấy là một người cực kỳ đam mê bóng đá.

3

Indulge (in)

/ɪnˈdʌldʒ/

Động từ

 

Ham mê, say mê tận hưởng một điều gì đó

My brother indulged his passion for skiing whenever he could.

Anh trai tôi đam mê trượt tuyết bất cứ khi nào anh ấy có thể.

4

Occupied /'ɒkjʊpaied/

Tính từ

Bận rộn

At that time I was fully occupied taking care of my elderly mother.

Lúc đó tôi hoàn toàn bận rộn với việc chăm sóc mẹ già.

5

Emotion

/ɪˈmoʊ.ʃən/

Danh từ

Cảm xúc

He finds it hard to express his emotions with his parents.

Anh ấy cảm thấy khó khi thể hiện cảm xúc của mình với bố mẹ.

6

Joyfulness /'dʒɔifulnis/

Danh từ

Sự vui sướng, tràn ngập niềm vui

She has a natural joyfulness of character.

Cô ấy có tính cách vui vẻ tự nhiên.

7

Delight

/dɪˈlaɪt/

Động từ,

danh từ

Làm cho vui thích, hài lòng

 Sự vui thích, thích thú

Sam's good academic result at school delighted his family.

Kết quả học tập tốt của Sam ở trường đã làm gia đình anh ấy vui mừng.

8

Convey

/kən'vei/

Động từ

Truyền đạt, biểu lộ

I tried to convey in my speech how grateful we all were for his help.

Tôi cố gắng truyền tải qua bài phát biểu rằng tất cả chúng tôi  biết ơn sự giúp đỡ của anh ấy đến dường nào. 

9

Appropriate

/əˈproʊ.pri.ət/

Tính từ

Phù hợp, thích đáng

Is this computer game appropriate for small children under 10?

Trò chơi máy tính này có phù hợp với trẻ nhỏ dưới 10 tuổi không?

10

Tune

/tuːn/

Danh từ

Giai điệu

This catchy tune really brings back my childhood memories. 

Giai điệu bắt tay này thực sự gợi lại nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của tôi.

11

Character

/'kæriktə/

Danh từ

Nhân vật

He loves to draw and create his own cartoon characters.

Anh ấy thích vẽ và tạo ra các nhân vật hoạt hình của riêng mình.

12

Cast

/kɑ:st/

Danh từ

Dàn diễn viên (trong phim)

This film gets positive reviews because the cast is good.

Phim này nhận được đánh giá tích cực vì dàn diễn viên tốt..

13

Audience

/'ɔ:djəns/

Danh từ

Khán giả, thính giả

The audience was impressed by the outstanding performance of Ellen.

Khán giả bị ấn tượng bởi màn trình diễn nổi bật của Ellen.

14

Adventurer /əd'vent∫ərə/

Danh từ

Nhà thám hiểm, người thích phiêu lưu, mạo hiểm

He is an adventurer, and he spends most of his life exploring new places.

Anh ấy là một nhà thám hiểm, và anh dành phần lớn cuộc đời mình để trải nghiệm các vùng đất mới. 

15

Broaden

 /'brɔ:dn/

Động từ

Mở rộng (kiến thức)

Studying overseas can give students opportunities to broaden their knowledge.

Du học nước ngoài có thể mang đến cho học  sinh cơ hội mở rộng kiến thức.

16

Imaginary /i'mædʒinəri/

Tính từ 

Imagination

/ɪˌmædʒ.əˈneɪ.ʃən/

Danh từ

Trong tưởng tượng

 

 

 

Trí tưởng tượng

The story in this book is set in an imaginary world.

Câu chuyện trong cuốn sách này lấy bối cảnh là một thế giới trong tưởng tượng.


17

Category

 /'kætigəri/

Danh từ

Categorize

/ˈkæt̬·ɪ·ɡəˌrɑɪz/

Động từ

Thể loại, hạng mục
Phân loại

Books displayed in the library are usually categorized by subject.

Sách được trưng bày trong thư viện thường được phân loại theo chủ đề.


18

Spectacular  /spekˈtækjələ(r)/

Tính từ

Đẹp mắt, ngoạn mục, hùng vĩ

Tourists enjoyed a spectacular sunset last night.

Khách du lịch đã được thưởng thức cảnh hoàng hôn đẹp mắt vào đêm qua.

19

Fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/

Tính từ

Hấp dẫn, lôi cuốn

This is such a fascinating movie.

Đây quả là một bộ phim hấp dẫn.

21

Express

/ɪkˈspres/

Động từ

Thể hiện, diễn tả

Words can't express how happy I was when I received his present.

Từ ngữ không thể diễn tả hết tôi đã hạnh phúc dường nào khi nhận quà của anh ấy.

22

Compose  /kəm'pouz/

Động từ

 

Composer

/kəm'pouzə/

Danh từ

Soạn nhạc, sáng tác nhạc

 


Nhà soạn nhạc

Mozart composed his last opera shortly before he died.

Mozart đã sáng tác vở opera cuối cùng không lâu trước khi ông qua đời.

He is a classical music composer.

Ông ấy là nhà soạn nhạc cổ điển. 

23

Author

 /'ɔ:θə/

Danh từ

Tác giả

He's the author of several successful comic books .

Anh ấy là tác giả của một số quyển truyện tranh thành công.

24

Scene

/si:n/

Danh từ

Cảnh (phim)

Several scenes of the movie were filmed in Paris.

Một vài Cảnh mở đầu của bộ phim được quay tại thành phố Paris.

25

Scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/

Tính từ

Thuộc về khoa học

We will have to adopt a more scientific approach in the future.

Chúng tôi sẽ phải áp dụng một phương pháp khoa học hơn trong tương lai.

26

Fiction

/ˈfɪkʃn/

Danh từ

Science fiction /'saiəns'fik∫n/

Danh từ

(Tiểu thuyết, truyện) viễn tưởng, hư cấu

  

Phim khoa học viễn tưởng

She wrote successful detective fiction and soon became famous.

Cô ấy viết tiểu thuyết trinh thám và sớm trở nên nổi tiếng.

27

Romantic /rou'mæntik/

Tính từ

Lãng mạn

I'm a big fan of romantic movies because they are touching.

Tôi rất thích những bộ phim lãng mạn vì chúng cảm động.

28

Recreation

/ˌriː.kriˈeɪ.ʃən/

Danh từ

Sự giải trí

His favourite recreations are golf and playing badminton.

Những trò giải trí yêu thích của anh ấy là chơi gôn và chơi cầu lông.

29

Detective

/dɪˈtek.tɪv/

Danh từ

Tính từ

Thám tử

Trinh thám

A private detective has discovered some evidence of the crime.

Một thám tử tư đã tìm thấy một số bằng chứng về vụ phạm tội.

30

Literature

/'litrət∫ə/

Danh từ

Văn học

He's very knowledgeable about German literature.

Anh ấy rất am hiểu về văn học Đức.

Bài tập kiểm tra nghĩa từ vựng chủ đề Hobbies and interests

Exercise 1: Match the correct meanings of the following words/phrases

 1. Văn học   

 2. Sự giải trí   

 3. (Tiểu thuyết, truyện) viễn tưởng, hư cấu

 4. Cảnh (phim) 

 5. Soạn nhạc, sáng tác nhạc

 6. Hấp dẫn, lôi cuốn   

 7. Thể loại, hạng mục 

 8. Mở rộng (kiến thức)   

 9. Khán giả, thính giả    

 10. Nhân vật         

A. Character

B. Scene

C. Category

D. Audience

E. Recreation

F. Fiction

G. Fascinating

H. Compose

I. Broaden

J. Literature

Exercise 2: Fill in the blanks with corrects words that have the following meanings

 1. Cực kỳ thích thú, đam mê

: ___________________

 1. Cảm xúc 

: ___________________

 1. Ham mê, say mê tận hưởng một điều gì đó 

: ___________________

 1. Giai điệu 

: ___________________

 1. Làm cho vui thích, hài lòng    

: ___________________

 1. Trí tưởng tượng 

: ___________________

 1. Đẹp mắt, ngoạn mục, hùng vĩ 

: ___________________

 1. Thể hiện, diễn tả 

: ___________________

 1. Tác giả  

: ___________________

 1. Nhà thám hiểm, người thích phiêu lưu, mạo hiểm 

: ___________________

 Exercise 3: Choose the correct answers among A, B, C or D 

 1. Lãng mạn

A. Fiction

B. Scientific

C. Cast 

D. Romantic

     2.  Truyền đạt, biểu lộ

A. Delight

B. Convey

C. Occupy 

D. Admire

    3.  Phù hợp, thích đáng

A. Appropriate

B. Compose

C. Recreation

D. Emotion

    4. Sự vui sướng, tràn ngập niềm vui

A. Spectacular

B. Literature

C. Joyfulness

D. Convey

    5. Bận rộn

A. Occupied

B. Scene

C. Broaden

D. Fascinating

     6. Ngưỡng mộ

A. Express

B. Admire

C. Indulge

D. Compose

    7. Thuộc về khoa học

A. Spectacular

B. Scientific

C. Delight

D. Adventurer

8. Thám tử, Trinh thám

A. Adventurer

B. Detective

C. Audience

D. Character

     9. Đẹp mắt, ngoạn mục, hùng vĩ

A. Imaginary

B. Broaden

C. Fascinating

D. Spectacular

 10. Dàn diễn viên

A. Category

B. Cast

C. Author

D. Audience

Bài tập vận dụng chủ đề Hobbies and interests

Exercise 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1:

A. Category        

B. Adventure        

C. Detective       

D. Express

Question 2:

A. Delight        

B. Occupied        

C. Avid       

D. Admire

Exercise 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3:

A. Literature        

B. Imaginary        

C. Spectacular       

D. Appropriate

Question 4:

A. Recreation        

B. Scientific        

C. Adventurer       

D. Occupation

Question 5:

A. Audience        

B. Fascinating  

C. Joyfulness       

D. Composer

Exercise 3: Mark the letter A, B, C. or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 6: Switzerland is famous for its _______ scenery.

A. appropriate    

B. spectacular       

C. scientific      

D. imaginary

Question 7: All the new toys kept the kids  _______  for hours.

A. romantic     

B. avid   

C.  occupied 

D. imaginary

Question 8: Samantha 's only form of _______ seems to be swimming.

A.   audience     

B. imagination    

C. category      

D. recreation

Question 9: The history of this palace was absolutely _______.

A.  occupied     

B.   fascinating   

C. romantic       

D. appropriate

Question 10: I've always _______ her for her talent and kindness.

A.  delighted     

B.   indulged   

C. broadened       

D. admired

Question 11: I hope that taking a gap year to go traveling can help me_______ my horizons 

A.  broaden     

B.   admire   

C. indulge       

D. delight

Question 12: I didn't think his comments were _______at that time.

A.  spectacular     

B.   appropriate   

C. scientific       

D. imaginary

Question 13: The course in English _______ allows students to learn about Shakespeare’s plays.

A.  audience     

B.   adventurer   

C. composer       

D. literature 

Question 14:  He has just received a reward for his amazing ________ discovery.

A.  appropriate     

B.   spectacular   

C. avid       

D. scientific 

Question 15: We got lost in the jungle once, but it turned out to be a/an _______.

A.  category     

B.   adventure   

C. recreational       

D. character 

Question 16: He is a big fan of pop songs which have catchy _______.

A.  tune     

B.   literature   

C. recreation       

D. express

Question 17: Detective _______and comic books are the bestsellers in many bookstores.

A.  composer     

B.   admire   

C. fiction       

D. delight

Question 18: Most students in the class expressed _______ with his performance.

A.  delight     

B.   recreation   

C. imagination       

D. joyful

Question 19: Some victims _______ disappointment at the small amount of money they 

were offered after the accident.

A.  broadened     

B.   delighted   

C. imagined       

D. expressed 

Question 20: The magic TV show had a lot of _______ performance, so it attracted a large number of viewers .

A.  composer     

B.   adventurer   

C. audience       

D. spectacular

Exercise 4: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 21 to 25

tu-vung-tieng-anh-luyen-thi-thpt-quoc-gia-trinh-do-co-ban-topic-hobbies-and-interests

Reading is one of the greatest (21)_______ of life. To book-lovers, nothing is more (22)_______ than a favorite book. And, the ordinary educated man who is interested and absorbed in his daily occupation wants to occasionally escape from his drudgery into the wonderland of books for (23)_______ and refreshment. One of the reasons why reading is the best hobby is because it (24)_______ your horizons. There are so many diverse subjects that you can read about that you are learning something every time that you read. Even if you choose to read (25)_______, you may learn something that is helpful in your life.

Question 21:

A. literature        

B. enjoyments      

C. audiences       

D. categories

Question 22:

A. fascinating        

B. romantic        

C. imaginary       

D. detective

Question 23:

A. character        

B. recreation        

C. scene       

D. adventurer

Question 24:

A. composes       

B. expresses        

C. conveys       

D. broadens

Question 25:

A. author        

B. cast        

C. fiction       

D. emotion

Đáp án

Bài tập kiểm tra nghĩa từ

Exercise 1

 1. J

 2. E

 3. F

 4. B

 5. H

 6. G

 7. C

 8. I

 9. D

 10. A

Exercise 2

 1. Avid

 2. Emotion

 3. Indulge in

 4. Tune

 5. Delight

 6. Imagination

 7. Spectacular

 8. Express

 9. Author

 10. Adventurer

Exercise 3

 1. D

 2. B

 3. A

 4. C

 5. A

 6. B

 7. B

 8. B

 9. D

 10. B

Bài tập vận dụng

Exercise 1

1. A

2. C

Exercise 2

3. A

4. C

5. D

Exercise 3

6. B

7. C

8. D

9. B

10. D

11. A

12. B

13. D

14. D

15. B

16. A

17. C

18. A

19. D

20. D

Exercise 4

21. B

22. A

23. B

24. D

25. C

Tổng kết

Trên đây là những từ vựng tiếng Anh luyện thi THPT Quốc gia trình độ cơ bản chủ đề Hobbies and interests, hy vọng người học có thể áp dụng vào bài thi của mình.

Đọc thêm: Từ vựng tiếng Anh luyện thi THPT Quốc gia trình độ cơ bản - Topic: Family

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833