Ứng dụng từ nối chỉ nguyên nhân – kết quả trong IELTS Speaking và Writing (P.2)

Phần tiếp theo đây sẽ chỉ ra cách ứng dụng từ nối nguyên nhân – kết quả vào IELTS Speaking và Writing giúp đáp ứng tiêu chí Coherence và Cohesion trong hai bài thi này.
ZIM Academy
14/11/2020
ung dung tu noi chi nguyen nhan ket qua trong ielts speaking va writing p2

Trong phần trước “Ứng dụng từ nối chỉ nguyên nhân – kết quả trong IELTS Speaking và Writing“, bài viết đã cung cấp cho người đọc một số từ nối chỉ nguyên nhân – kết quả thông dụng. Phần tiếp theo đây sẽ chỉ ra cách ứng dụng từ nối nguyên nhân – kết quả vào IELTS Speaking và Writing giúp đáp ứng tiêu chí Coherence và Cohesion trong hai bài thi này.

Xem thêm: 138 linking words thông dụng cho bài thi IELTS

Ứng dụng từ nối nguyên nhân – kết quả vào IELTS Writing

 • Topic: Working from home

On the one hand, remote working is advantageous in certain aspects (1). Firstly, it is convenient for people regarding time and cost efficiency; hence, hours spent on commuting every day can be used for other purposes such as leisure activities or self-improvement (2). Also, by working at home, people will no longer have worries over money for transportation, especially when the fuel price has increased significantly recently (3). Another benefit of working remotely is that it helps minimize air pollution (4). Since people are no longer travelling to the workplace, they are likely to use private vehicles less than before and thus reduce the amount of exhaust fumes (5).

Phân tích ví dụ:

Câu (2):

 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân: it is convenient for people regarding time and cost efficiency (Làm việc từ xa thuận tiện để di chuyển và đỡ tốn chi phí)

 • Mệnh đề chỉ kết quả: hours spent on commuting every day can be used for other purposes such as leisure activities or self-improvement (thời gian di chuyển có thể được tận dụng cho những hoạt động giải trí hoặc cải thiện bản thân)

 • Từ nối: hence (chính vì thế)

Câu (5):

 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân: people are no longer travelling to the workplace (Người làm không cần di chuyển đến chỗ làm nữa)

 • Mệnh đề chỉ kết quả: they are likely to use private vehicles less than before (Họ có xu hướng ít sử dụng phương tiện cá nhân hơn)

 • Từ nối: Since (vì)

 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân: they are likely to use private vehicles less than before (họ có xu hướng ít sử dụng phương tiện cá nhân hơn)

 • Mệnh đề chỉ kết quả: reduce the amount of exhaust fumes (lượng khí thải được giảm bớt)

 • Từ nối: thus (vì vậy)

tu-noi-chi-nguyen-nhan-ket-qua-trong-ielts-writing

Đọc thêm:Những lỗi phổ biến trong IELTS Writing khi dùng mệnh đề quan hệ (P.1)

Ứng dụng từ nối nguyên nhân – kết quả vào IELTS Speaking

IELTS Speaking Part 1:

Câu hỏi: Do you like crowded places?

Absolutely not (1). It’s not that I’m shy or unable to socialize but I’m just into enjoying spending time alone (2). Therefore, most of the time I avoid being in crowded places (3). One more thing I also found out is that it’s really time-consuming and energy-consuming when it comes to socializing, so it can heavily affect my productivity during the day (4).

Câu (2), (3):

 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân: I’m just into enjoying spending time alone (tôi thích dành thời gian một mình)

 • Mệnh đề chỉ kết quả: most of the time I avoid being in crowded places (đa phần thời gian tôi tránh việc dành thời gian ở nơi đông người)

 • Từ nối: therefore (vì thế)

Câu (4)

 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân: One more thing I also found out is that it’s really time-consuming and energy-consuming when it comes to socializing (tôi cảm thấy việc quảng giao rất tốn thời gian và tốn năng lượng)

 • Mệnh đề chỉ kết quả: it can heavily affect my productivity during the day (việc đó ảnh hưởng đến năng suất làm việc của tôi nguyên ngày)

 • Từ nối: so (vì thế)

tu-noi-chi-nguyen-nhan-ket-qua-trong-ielts-speaking-part-1

Đọc thêm:Tổng hợp câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 3:

Câu hỏi: Why are there many children who do not like to learn history?

There are two main factors from my perspective (1). First of all, most of them are not mature enough, hence the uninterest in historical events (2). As they are too young, they are more fond of movies and games instead of historical documentaries (3). The second reason is the ways schools teach history (4). Because of the tedious methods, teachers can hardly attract students’ attention to the lessons, and therefore fail to engage students in the subject (5).

Phân tích ví dụ:

Câu (2):

 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân: most of them are not mature enough (hầu hết bọn chúng chưa đủ trưởng thành).

 • Mệnh đề chỉ kết quả: the uninterest in historical events (sự mất hứng thú với các sự kiện lịch sử).

 • Từ nối: hence

Câu (5):

 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân: the tedious methods (những phương pháp tẻ nhạt).

 • Mệnh đề chỉ kết quả: teachers can hardly attract students’ attention to the lessons (giáo viên khó có thể thu hút sự chú ý của học sinh vào bài học)

 • Từ nối: Because of

 • Mệnh đề chỉ nguyên nhân: teachers can hardly attract students’ attention to the lessons (giáo viên khó có thể thu hút sự chú ý của học sinh vào bài học)

 • Mệnh đề chỉ kết quả: fail to engage students in the subject (không thể làm học sinh hứng thú với môn học)

 • Từ nối: therefore (vì vậy)

tu-noi-chi-nguyen-nhan-ket-qua-trong-ielts-speaking-part-3

Đọc thêm: Xử lý các dạng câu hỏi có yếu tố thời gian trong IELTS Speaking Part 3

Tổng kết

Mặc dù những từ nối này đều có sự tương đồng về nghĩa và mục đích sử dụng, nhưng chúng có sự khác biệt rất lớn trong vận dụng, đặc biệt là về mặt cấu trúc. Đồng thời, tuỳ thuộc vào việc người học vận dụng từ nối nguyên nhân – kết quả vào IELTS Speaking và Writing như thế nào thì các từ nối sẽ có những ngoại lệ nhất định. Do đó, người học cần có những biện pháp phù hợp để học cũng như áp dụng những từ nối này để cải thiện band điểm tiêu chí Coherence bài thi IELTS Speaking và Writing. 

Ngô Phương Thảo

Người học cần làm quen với các thao tác và làm bài thi IELTS trên máy tính để giúp tự tin hơn trước ngày thi chính thức. Đăng ký tham gia thi thử IELTS trên máy tính tại ZIM có ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity