Describe a polite person you know: Bài mẫu kèm từ vựng

Bài viết giúp người đọc có hướng trả lời câu hỏi: Describe a polite person you know thuộc nhóm chủ đề Describe a person và các từ vựng hay chủ đề polite.
describe a polite person you know bai mau kem tu vung

Bài viết cung cấp Sample IELTS Speaking Part 2 “Describe a person you know” thuộc nhóm chủ đề describe a person (miêu tả một người) kèm theo các từ vựng giúp đạt điểm cao trong bài. Đây là một nhóm chủ đề khá phổ biến trong bài IELTS speaking part 2 và chủ đề đã từng ra thi vào quý 4/2021.

Key Takeaways:

 • Bài mẫu câu hỏi “Describe a person you know”.

 • Cách miêu tả một người lịch sự trong IELTS speaking part 2

 • Từ vựng ghi điểm cao trong nhóm chủ đề miêu tả một người và sự lịch sự.

IELTS Speaking Part 2

Describe a polite person you know. You should say:

 • Who he/she is?

 • How do you know him/her?

 • What does he/she look like?

 • And why you think he/she is polite.

IELTS Speaking Part 2 sample

Speaking of a polite person, I’d like to talk about my best friends. His name is Tuan Anh, he is a very kind and hard-working person. He has the whole package: good looks, excellent academic performance, great personality, and really good manners.

We have become soulmates since we were high-school students, so I know him very well. When I first met him, he brought me a very cozy feeling because he always kept a smile on his face and treated me so kind-heartedly.

He’s really into doing exercise because he believes that good health can help him work productively and avoid chronic diseases. He is persevering and determined. Whenever he hit the rock bottom, he always fights harder to achieve his target instead of being frustrated. Recently, he has managed to be able to work for a prestigious company as a senior worker.

He told me that her mother taught him to value modesty, courtesy, and not blow his trumpet. He expresses himself in a very courteous manner, by which I mean he always gives floor to his friends to save their face, make them feel heard, and let them shine. His politeness makes it easier to leave a good impression on others. You know, this may be a little exaggerated sometimes, but all his friends, including me, love him and hold him in high esteem. He is a role model who always reminds me that “politeness is a sign of dignity”.

Từ vựng trong IELTS Speaking Sample

 • Be hard-working / biː ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ/ chăm chỉ

Ví dụ: The hardworking people of this country deserve to enjoy their free time.

 • Manners /ˈmænʌrz/: polite ways of treating other people and behaving in public: những cách lịch sự để đối xử với mọi người và hành xử nơi công cộng

Ví dụ: It's considered good manners in some societies to leave a little food on your plate.

 • Be persevering / biː ˌpɜːsɪˈvɪərɪŋ/: kiên trì, nghị lực

Ví dụ: She was persevering enough to reach the height of her ambition and become CEO.

 • To hit rock bottom: / tuː hɪt rɒk ˈbɒtəm/ gặp những khó khăn, bất hạnh, xuống đến mức thấp nhất

Ví dụ: My mom is always by my side me whenever I hit the rock bottom.

 • Be courteous / biː ˈkɜːtiəs/: lịch sự (bằng polite)

Ví dụ: Although she often disagreed with me, she was always courteous.

 • Courtesy / ˈkɜːtɪsi/: sự lịch sự (bằng politeness)

Ví dụ: He could at least have had the courtesy to say sorry.

 • To blow one’s trumpet: / tuː bləʊ wʌnz ˈtrʌmpɪt/: tự đề cao mình

Ví dụ: We don't want to blow my own trumpet, but we think it's pretty good.

 • Hold him in a high esteem / həʊld ˈsʌmwʌn ɪn ə haɪ ɪsˈtiːm/: quý trọng

Ví dụ: I hold my teacher in high esteem.

 • To give floor to someone / tuː gɪv flɔː tuː ˈsʌmwʌn/: nhường ai đó quyền nói, đưa ra quan điểm

Ví dụ: My leader always gives floor to us in our discussion as all ideas are appreciated.

 • To make some one feel heard / tuː lɛt ˈsʌmwʌn fiːl hɜːd/: làm cho ai đó cảm giác được lắng nghe, thấu hiểu.

Ví dụ: although I am just a kid, my teacher always uses body language while I am talking to make me feel heard.

Mở rộng các chủ đề liên quan

Cách triển khai câu trả lời và từ vựng hay có thể dùng để tham khảo cho các câu hỏi sau:

Describe a person that you admire

Thí sinh có thể tham khảo ý tưởng về một người có tát cả các điểm tốt (học giỏi, vẻ ngoài đẹp và lịch sự) và áp dụng tất cả các từ vựng được cung cấp ở bài viết này. Ngoài ra có thể nhấn mạnh thêm về tài năng như các giải thưởng và thành tựu khác trong công việc và học tập để giải thích lí do bạn ngưỡng mộ người này.

Describe a person you would like to be similar to

Tương tự như câu hỏi trên, thí sinh có thể dùng những đức tính nổi bật của một người gương mẫu và tốt về mọi mặt, được nhiều người quý mến và xem đó là hình mẫu lí tưởng để hướng tới. Và có thể nói rằng thí sinh hiện tại còn nhiều thiếu sót nên sẽ cố gắng trau dồi, học hỏi để trở nên tốt như vậy.

Describe one of your best friends

Tương tự hai câu hỏi trên, thí sinh có thể kể về người bạn tót tính, lịch sự và được lòng tất cả mọi người. Có thể nói thêm về quá trinhg gặp gỡ, có sự tương đồng về tính cách và trở thành bạn thân.

IELTS Speaking Part 3

Câu hỏi: Do you think you are a polite person?

Gợi ý: đưa ra các biểu hiện của bản thân “say thanks and sorry when necessary” và được mẹ dạy như vậy.

Well, I don’t think I go to any lengths to please others but I do think I'm a polite person. I always say thanks and sorry when necessary, especially when I make mistakes and want to show others my gratitude. My mom taught me to be a courteous person from an early age as it is a prerequisite for success.

Câu hỏi: Do you think politeness is important?

Gợi ý: đưa ra các lợi ích của việc lịch sự “receive respect and admiration” và lợi ích trong công việc và xã hội. Có thể thêm hậu quả của việc bất lịch sự để thấy được tầm quan trọng.

Of course, as I mentioned before, politeness is a sign of dignity. Polite people always receive respect and admiration from others, thus having good relationships with everyone. Conversely, an impolite person can be isolated in society however intelligent they are.

Câu hỏi: What’s the standard of being polite?

Gợi ý: đưa ra các yêu cầu để trở nên lịch sự “respecting the feelings of other people”, say “please” and “thank you”, và “shouldn’t ask overly personal questions”

In different societies, people have different criteria of courtesy. However, being polite always means being aware of and respecting the feelings of other people. And there are many traits that make a person polite and respectful. Firstly, the golden rule of good manners is to know how to say “please” and “thank you”. The second rule, I think, is we shouldn’t ask overly personal questions.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833