Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Technology ngày 26/09/2020

The advancement of internet technology means people do not need to travel to foreign countries to understand how people in other places live. To what extent do you agree or disagree?
ZIM Academy
25/01/2021
bai mau ielts writing task 2 cho chu de technology ngay 26092020

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/09/2020

The advancement of internet technology means people do not need to travel to foreign countries to understand how people in other places live. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Đề bài đề cập đến vấn đề công nghệ internet trong du lịch. Người viết được yêu cầu nêu rõ quan điểm, đồng ý hay không đồng ý với ý kiến “sự phát triển của công nghệ internet đồng nghĩa con người không cần phải du lịch nước ngoài để hiểu người ở những nơi khác sống như thế nào”.

Lưu ý về dạng bài

Đây là dạng bài “Opinion”, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. 

Lỗi thường gặp ở dạng bài này chính là việc quan điểm của người viết không thống nhất hoặc không được thể hiện một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, người viết cần phải lưu ý đề cập được tất cả các phần của đề bài (hai ý: du lịch ra nước ngoài và hiểu cuộc sống của người nơi khác). Nếu chỉ tập trung phân tích một ý chính và bỏ qua ý còn lại, điểm Task Response của bài viết sẽ bị giảm xuống 6.

Bài mẫu tham khảo

These days, the internet has made it possible for people to learn almost anything about the culture of people in another country. Although this is true, learning about the cultures and customs of another country via a computer screen is vastly different to actually experiencing them first-hand.

On the one hand, it is possible to learn a lot about another country without leaving home thanks to the internet. There are endless amounts of videos dedicated to culture and travel on Youtube, and even apps and blogs that allow people to discuss and share their experiences of life in other countries. Facebook also allows people from all over the world to connect with each other to make friends and learn about one another’s culture and customs. Prior to the internet, people could only read about other countries in books at the library, and such information was not always up-to-date or as comprehensive as what is available on the internet.

On the other hand, reading information about a country or watching documentaries can only give someone a limited amount of knowledge. Travelling to another country seeing and experiencing it first-hand will give one a deeper insight. For example, imagine the difference between watching the famous running of the bulls in Spain on Youtube and actually taking part in the festival. Being there to experience the emotion and atmosphere will create memories that will last a lifetime. Furthermore, you cannot compare the experience of walking through the streets of Hanoi smelling and tasting all the amazing flavours of the street food with learning about it via the internet.

In conclusion, I agree to a certain extent that the internet can provide people with knowledge of another country, but that knowledge is not equal to the experiences that someone can gain by travelling there to experience it first-hand.

Từ vựng

  • cultures and customs: phong tục và văn hoá 
  • to experience something first-hand: trải nghiệm điều gì đó trực tiếp
  • up-to-date: cập nhật
  • comprehensive: toàn diện 
  • a deeper insight: một hiểu biết sâu sắc hơn 
  • create memories that will last a lifetime: tạo ra những kỷ niệm kéo dài suốt đời

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833