0

Bài mẫu IELTS Writing

giai-de-ielts-writing-task-1-va-task-2-ngay-27052023

Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 27/05/2023

Phân tích đề, các bước lập dàn bài, bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 27/05/2023....

ZIM Academy