Bài mẫu IELTS Writing task 2 cho chủ đề Zoos

Some people think that zoos are all cruel and should be closed down. Others however believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both opinions and give your own opinion. Với chủ đề này, người viết cần trình bày về: Mặt lợi và mặt hại của Zoos tới con người hoặc động vật, nên duy trì hay bỏ Zoos.
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing task 2 cho chu de zoos

Đề bài và phân tích

Đề bài

Some people think that zoos are all cruel and should be closed down. Others however believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both opinions and give your own opinion.

Phân tích chủ đề

Đây là một chủ đề nhỏ trong chủ đề lớn Animal Rights, một chủ đề không xuất hiện nhiều trong đề thi IELTS Writing task 2. Với chủ đề này, người viết thường được hỏi về những vấn đề như: Mặt lợi và mặt hại của Zoos tới con người hoặc động vật, nên duy trì hay bỏ Zoos.

Dàn bài

Đoạn mở bài giới thiệu hai quan điểm của bài và đưa ra trả lời cho câu hỏi.

Đoạn than bài đầu tiên phân tích hai lợi ích của zoos trong việc bảo vệ động vật hoang dã, đó là bảo về động vật khỏi việc săn bắt cũng như những mối đe doạ từ bên ngoài , ngoài ra cũng giúp tăng nhận thức của mọi người về tầm quan trọng trong việc bảo tồn động vật.

Đoạn than bài thứ hai đưa ra mặt hại của zoos, đó là zoos khai thác động vật cho mục đích kiếm tiền hơn là bảo tồn , và nhiều zoos cung cấp môi trường sống tồi tàn và hạn chế cho động vật.

Kết bài nhắc lại quan điểm của mình.

Bài mẫu tham khảo

While some people believe that zoos play an important role in protecting wild animals, others feel that keeping animals locked up in such places is cruel and unnecessary. Personally, I agree with the idea that animals should not be kept in zoos and that zoos should be shut down.

On the one hand, many people feel that zoos are useful in some regards. Firstly, zoos can help to preserve endangered animals by keeping them safe from poachers and other threats, such as habitat destruction and the spread of urbanisation. Some zoos also run breeding programs in order to try and increase the numbers of some endangered species to avoid them becoming extinct. Secondly, by keeping animals in zoos, people can learn and understand more about them and this can help to raise awareness amongst the public in order to help preserve certain species.

However, while the abovementioned ideas may be true to a certain extent, I believe that zoos are unnecessary for the following reasons. To begin with, zoos can only hold small numbers of animals and therefore cannot protect the large majority of species from being hunted or their habitats from being destroyed. I believe it is the responsibility of each government to create and fund conservation programs that help to stop the destruction of the habitats of endangered species so that animals can live in their natural state rather than be locked up in cages for their entire life. Furthermore, in many zoos, animals are being mistreated as they are often provided with insufficient food and medical care, which has so far caused many animals in zoos to die because of starvation and diseases.

In conclusion, though some zoos may have some positive impacts on the conservation of some certain animal species, overall, I think they are cruel places and do more harm than good.

Từ vựng theo chủ đề

 1. Play an important role in something: đóng một vài trò quan trọng vào cái gì đó

 2. Preserve endangered animals by keeping them safe from poachers: Bảo vệ các loài động vật quý hiếm từ những kẻ săn bắt

 3. Habitat destruction: Sự phá huỷ môi trường sống

 4. The spread of urbanisation: Sự gia tang đô thị hoá

 5. To become extinct: Bị tuyệt chủng

 6. To raise awareness amongst the public: Nâng cao nhận thức của cộng đồng

 7. To create and fund conservation programs: Tạo ra và trợ cấp cho các chương trình cải tạo

 8. Be locked up in cages for their entire life: Bị nhốt trong lồng.

Cấu trúc ngữ pháp

Câu (1) Firstly, zoos can help to preserve endangered animals by keeping them safe from poachers and other threats, such as habitat destruction and the spread of urbanisation

Ý nghĩa: Ý chính của câu trên là sở thú giúp bảo vệ động vật hoang dã khỏi những kẻ săn bắt và những mối nguy hại khác. Phần còn lại đưa rõ thông tin cho những mối nguy hại khác là gì.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Cấu trúc “By +Ving” dùng để nói một việc nào đó đã xảy ra như nào.

 • Cấu trúc “To preserve something” mang nghĩa bảo tồn cái gì đó.

 • Từ nối “Firstly” được dùng khi người viết muốn đưa quan điểm đầu tiên trong đoạn.

Câu (2) To begin with, zoos can only hold small numbers of animals and therefore cannot protect the large majority of species from being hunted or their habitats from being destroyed

Ý nghĩa: Mệnh đề chính câu trên mang nghĩa sở thú chỉ có thể chứa một số lượng ít các loài động vật hoang dã, phần còn lại đưa ra kết quả của việc này, đó là zoos không thể bảo vệ được số lượng lớn động vật đang bị đe doạ bên ngoài.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Cấu trúc “to protect something from something” mang nghĩa bảo vệ cái gì đó từ việc gì có hại.

 • Từ nối “and therefore” được dùng trong câu khi người viết muốn đưa kết quả của sự vật, sự việc được đề cập trước đó.

 • Từ nối “To begin with ” được dùng khi người viết muốn đưa quan điểm đầu tiên trong đoạn.

Câu (3) Furthermore, in many zoos, animals are being mistreated as they are often provided with insufficient food and medical care, which has so far caused many animals in zoos to die because of starvation and diseases

Ý nghĩa: Ý chính của câu trên là ở nhiều sở thú, động vật đang bị ngược đãi do chúng không nhận được đủ đồ ăn và việc chăm sóc y tế. Phần còn lại của câu nêu ra hậu quả của việc này.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Mệnh đề “which is…..diseases” là mệnh đề quan hệ bổ sung thông tin cho cả mệnh đề trước đó.

 • Từ nối “Furthermore” được dùng khi người viết muốn đưa quan điểm thứ hai trong đoạn.

Tham khảo thêm khóa học IELTS luyện giải đề giúp làm quen áp lực thời gian thi thực tế, cải thiện tốc độ làm bài, và áp dụng kiến thức đã học vào giải đề cùng sự hướng dẫn của giáo viên.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu