IELTS Writing Sample Task 2 chủ đề Fossil fuels

Fossil fuels, such as coal, oil and natural gas, are the main source for many countries. However, some nations are using alternative energy such as solar power and wind power. Do you think this is a positive or negative development? Đề bài yêu cầu người viết đánh giá mặt lợi và mặt hại của việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế so với nhiên liệu hóa thạch.
ZIM Academy
10/01/2022
ielts writing sample task 2 chu de fossil fuels

Chủ đề Fossil fuels là một trong các chủ đề IELTS Writing task 2 được ra trong đề thi thật năm 2019. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra cách viết IELTS Writing task 2, những cách phân tích đề bài, các từ vựng ghi điểm và các cấu trúc câu đáng chú ý trong bài mẫu IELTS Writing task 2 chủ đề fossil fuels

Đề bài và phân tích

Đề bài

Fossil fuels, such as coal, oil and natural gas, are the main source for many countries. However, some nations are using alternative energy such as solar power and wind power. Do you think this is a positive or negative development?

Xem thêm: Cách viết IELTS Writing Task 2: Những lỗi thường gặp khi đưa ra ví dụ và giải pháp

Phân tích đề bài

Đề bài yêu cầu người viết đánh giá mặt lợi và mặt hại của việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế so với nhiên liệu hóa thạch. Nếu người viết chỉ tập trung vào 1 trong 2 khía cạnh, nhiên liệu hóa thạch hoặc năng lượng thay thế, theo IELTS Writing task 2 band descriptors điểm TR (Task Response) của bài viết sẽ không vượt quá 6.0

Một số ví dụ về idea

Hướng đi thứ 1

The positive side of Fossil fuels:

 • Can be exploited easily with available equipment ⇒ help companies and the government save money spent on developing new equipment for finding new types of energy.

The difficulties when replacing fossil fuel with Alternative energy:

 • Require high initial cost for developing equipment ⇒ put financial burden on the government or companies

Hướng đi thứ 2

Some difficulties when replacing fossil fuel with Alternative energy:

 • Require high initial cost for developing equipment ⇒ put financial burden on the government or companies

Fossil fuels:

 • Petroleum-powered emit tremendous amounts of CO2 into the atmosphere every day ⇒ the main cause of air pollution.

 • Fossil fuels are finite resources and will soon run out ⇒ threaten the economy if there are no alternative sources.

 

Hướng đi thứ 3

The positive side of Fossil fuels:

 • Can be exploited easily with available equipment ⇒ help companies and the government save money spent on developing new equipment for finding new types of energy.

The positive sides of using alternative energy compared to fossil fuels:

 • Release very little, or even no, emissions when used in production or running vehicles ⇒ does not cause harm to the environment

 • Energy sources like wind are endless

  ⇒ can be used for long -term development of the whole planet.

Bài mẫu IELTS Writing task 2 chủ đề Fossil fuels

Although fossil fuels still remain the most important energy sources in many places, some countries are now already using alternative sources like solar or wind power. In my opinion, it can be difficult for a country to move towards using alternative energy at first, but this development brings about several benefits in the long run.

On the one hand, the change towards using alternative types of energy would probably put a heavy financial burden on the government and companies as they will have to invest millions of dollars in purchasing and developing new equipment and facilities for harnessing solar, wind or hydro-electric power. For example, the average cost of installing a wind turbine for generating electricity is about $3 million, and an average country would require a wind farm with hundreds of turbines to supply power to all companies and households. In addition, the production cost of large solar panels is still very high, which is why many countries, especially those with a poor economy, are still unable to use this power source.

However, I still believe that shifting towards using alternative energy is a worthwhile investment due to the great benefits it brings. Firstly, fossil fuels are the main cause of air pollution nowadays since petroleum-powered vehicles and factories are releasing tremendous amounts of CO2 into the atmosphere every day. Therefore, replacing coal and petroleum with wind or solar power will help to reduce the level of emissions in the atmosphere and improve air quality. Secondly, fossil fuels, like natural gas or oil, are finite resources and will soon be depleted, which will potentially threaten the economy if there are no alternative sources. This fact emphasizes the need to develop renewable energy to gradually replace traditional sources when fossil fuels inevitably run out.

In conclusion, I hold the view that despite the high initial cost of new equipment and facilities, the switch from fossil fuels to renewable energy sources is still necessary for the long-term development of the planet.

Từ vựng trong bài mẫu IELTS Writing task 2 chủ đề Fossil fuels

 • Put a heavy financial burden on someone: đặt gánh nặng tài chính lên ai đó

 • Harness: khai thác

 • Shift towards doing something: chuyển qua việc làm gì đó

 • Petroleum-powered vehicles and factories: phương tiện và nhà máy chạy bằng ga hoặc xăng

 • Finite resources: nguồn tài nguyên hữu hạn

Cấu trúc ngữ pháp ghi điểm trong bài mẫu IELTS Writing task 2

“The production cost of large solar panels is still very high, which is why many countries, especially those with a poor economy, are still unable to use this power source.”

Ý nghĩa: Câu trên là 1 câu phức với mệnh đề chính nói rằng chi phí sản xuất các tấm pin mặt trời lớn rất cao và mệnh đề quan hệ mang ý nghĩa rằng điều này là lý do tại sao các quốc gia nghèo vẫn chưa sử dụng được nguồn năng lượng này.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Cấu trúc “which” dùng để bổ nghĩa cho cả mệnh đề đứng đằng trước.

 • Cấu trúc “especially + Noun” dùng để nêu 1 ví dụ nổi bật cho 1 tập hợp được nhắc đến trước đó.

Trên đây là bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Fossil fuels kèm cách phân tích đề bài, cách viết bài, cấu trúc câu và từ vựng ghi điểm. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu