Bài mẫu IELTS Writing và từ vựng chủ đề chủ đề Sugar-based drinks

People are having more and more sugar-based drinks. What are the reasons? What can be done to make people drink less?
ZIM Academy
10/01/2022
bai mau ielts writing va tu vung chu de chu de sugar based drinks

Topic:

People are having more and more sugar-based drinks. What are the reasons? What can be done to make people drink less?

Phân tích

 • Chủ đề Sugar-based drinks là những loại đồ uống có đường như là Coca-Cola, Monster v.v.

 • Đề bài yêu cầu người viết đưa ra các lý do và cách làm người dân tiêu thụ ít loại đồ này (dạng Cause & Solution trong IELTS Writing) -> Người viết cần đưa ra 2-3 nguyên ngân và 2-3 giải pháp ở 2 đoạn thân bài.

Bài mẫu tham khảo

People are consuming more and more sugar-based drinks such as soft or energy drinks. I will discuss a number of reasons for this as well as several ways to encourage people to reduce their consumption of such drinks.

There are two main reasons why sugar-based drinks are consumed in large amounts everyday. Firstly, such drinks provide extra energy, increase mental alertness and help consumers to maintain high concentration necessary for their work. Most modern jobs are becoming more and more demanding and require people to spend greater effort to succeed, consequently leading to the popularity of sugar-based drinks. Secondly, the increased consumption of sugar-based drinks is linked to consumers’ lack of awareness and knowledge of a healthy diet and lifestyle as well as the dominance of fast food in the food industry. That is why sedentary lifestyles and convenient but nutrient-poor meals which include sugar-based drinks like Coca-Cola or Pepsi are being favored by a large number of people.

Although reducing the consumption of sugar-based drinks is a complex task, there are a few ways that could be done to discourage people from using those drinks regularly. One instance is to impose higher taxes on the production and distribution of sugar-based drinks, which inevitably increases their price. This may have an effect on the amount of such drinks being consumed. Another thing is that there should be more educational propagation campaigns that encourage people to follow healthy dietary guidelines and lifestyles and to refrain from using sugar-based drinks.

In conclusion, the problem of people having more and more sugar-based drinks is caused by a number of factors as discussed in the essay. Increasing taxes on sugar-based drinks and running propagation campaigns to raise consumers’ awareness of their health are two feasible solutions to combat such problem.

Từ vựng theo chủ đề

 • Soft or energy drinks: Nước ngọt hoặc đồ uống năng lượng (bò húc)

 • The consumption of sugar-based drinks: Sự tiêu thụ của đồ uống có đường

 • To increase mental alertness: Tăng cường sự tỉnh táo

 • To maintain high concentration: Duy trì sự tập trung cao độ

 • One’s lack of awareness and knowledge of a healthy diety and lifestyle: Sự thiếu nhận thức và kiến thức về một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh

 • The dominance of fast food: Sự thống trị của đồ ăn nhanh

 • Sedentary lifestyles: Những lối sống ít vận động

 • Convenient but nutrient-poor meals: Những bữa ăn tiện lợi nhưng ít dinh dưỡng

 • To impose higher taxes on something: Đánh thuế cao hơn lên cái gì

 • The production and distribution of sugar-based drinks: Sự sản xuất và phân phối đồ uống có đường

 • Educational propagation campaigns: Những chiến dịch truyền thông mang tính giáo dục

 • To follow healthy dietary guidelines and lifestyles: Theo lối sống và hướng dẫn về chế độ ăn uống lành mạnh

 • To refrain from using sugar-based drinks: Hạn chế sử dụng đồ uống có đường

Cấu trúc hay cho dạng bài Cause & Solution

 • To discuss a number of reasons for this as well as several ways to do something: Bàn luận 1 số lý do cho điều này cũng như một vài cách để … (dùng cho mở bài)

 • There are two main reasons why … : Có 2 lý do chính … (dùng để mở đoạn lý do)

 • That is why … : Đó là tại sao … (dùng để đưa ra kết quả của một hành động trước đó)

 • There are a few ways that could be done to … : Có một vài cách để … (dùng để mở đoạn giải pháp)

 • To be caused by a number of factors as discussed in the essay: Gây ra bởi một vài nguyên nhân như đã nói trong bài (dùng cho kết bài)

 • To be feasible solutions to combat the problem: Là các giải pháp khả thi để xử lý vấn đề (dùng cho kết bài)

Tác giả: Giảng viên tại ZIM

Xem thêm: Khóa học IELTS giúp học viên luyện thi cấp tốc theo hệ thống học tập cá nhân hóa, cam kết đầu ra 4 kỹ năng bằng văn bản

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833