Cách phân biệt neither và either đơn giản chính xác

Khi sử dụng tiếng Anh, một số người học thường gặp khó khăn trong việc phân biệt neither và either và cách sử dụng của chúng. Trên thực tế hai từ đặc biệt này mang hàm nghĩa khác nhau khi được đặt những vị trí và vai trò khác nhau trong câu. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ đưa ra định nghĩa và cách sử dụng either và neither trong bối cảnh một vai trò cụ thể trong câu.
ZIM Academy
10/01/2022
cach phan biet neither va either don gian chinh xac

Key takeaways

"Either" được sử dụng để chỉ ra hai lựa chọn hoặc hai điều kiện có thể xảy ra, và chỉ trong hai trường hợp đó. Các cách sử dụng Either gồm:

 • Either of + Object pronoun

 • Either of + Determiner + Plural noun

 • Either...or…

 • Either + Singular noun

"Neither" có nghĩa là "không cái này và cũng không cái kia" hoặc "không một ai và cũng không ai khác". Neither có các cách sử dụng như:

 • Neither…nor…

 • Neither + singular noun

 • Neither of + determiner + plural noun

 • Neither of + Object pronoun

Một số lỗi sai thường gặp liên quan đến neither và either có thể nói như:

 • Khi đề cập đến hai người hoặc hai vật với hàm ý phủ định, người nói nên sử dụng “neither” thay vì “none”.

 • “Neither of them” nên được sử dụng thay vì “None of them”

"Neither" và "either" là những từ đồng nghĩa với nhau, thường được dùng trong tiếng Anh để chỉ sự lựa chọn hoặc trả lời phủ định. Tuy nhiên, chúng khác nhau trong các trường hợp sử dụng và cấu trúc khi sử dụng.

Either là gì? Cách sử dụng Either

"Either" là một từ trong tiếng Anh và được sử dụng để chỉ ra hai lựa chọn hoặc hai điều kiện có thể xảy ra, và chỉ trong hai trường hợp đó. Nó được sử dụng khi một cái gì đó có thể được chọn từ giữa hai tùy chọn hoặc khi một tình huống có thể xảy ra theo hai cách khác nhau.

Ví dụ: 

 • You can either have tea or coffee (Bạn có thể chọn giữa uống trà hoặc cà phê) 

 • Either you will pass the exam or you will fail (Bạn sẽ đỗ hoặc rớt kì thi).

image-alt

Either of + Object pronoun

Cấu trúc "Either of + Object pronoun" được sử dụng để chỉ ra hai người hoặc vật và rằng một trong hai đối tượng sẽ được lựa chọn. "Either" có nghĩa là "một trong hai", "of" có nghĩa là "trong số", Object pronoun là đại từ đối tượng. 

Ví dụ, trong câu "Either of them will do the job", "them" là object pronoun, và trong trường hợp sử dụng Cấu trúc này, nó đề cập đến hai đối tượng. Câu này có nghĩa là "một trong hai đối tượng đều có thể làm việc". Cấu trúc này đơn giản để sử dụng, tuy nhiên, cần chú ý đến việc sử dụng các đại từ đối tượng đúng cách để tránh gây hiểu nhầm hoặc nghĩa sai.

Ví dụ:

 • Either of them will be fine. (Cả hai đều tốt.)

 • Either of us can go. (Một trong hai chúng ta có thể đi.)

Either of + Determiner + Plural noun

Cấu trúc "Either of + Determiner + Plural noun" cũng được sử dụng để chỉ ra một trong hai tùy chọn nhưng khác với Cấu trúc trước, nó sử dụng singular noun (danh từ số ít) và determiner kèm với plural noun (danh từ số nhiều). 

Ví dụ, trong câu "You can choose either of the two dresses", "two" là determiner và "dresses" là plural noun, trên cơ sở đó ta sử dụng Cấu trúc "Either of + Determiner + Plural noun". Cấu trúc này có nghĩa là "tùy chọn giữa hai tùy chọn trong 1 nhóm là số nhiều". Nó thường được sử dụng trong các trường hợp khi có hai lựa chọn hoặc nhóm tùy chọn và người nói muốn chỉ rằng anh ta / cô ta chỉ chọn một trong hai tùy chọn hoặc trong một trong hai nhóm.

Ví dụ: 

 • Either of the two routes is fine. (Cả hai lối đi đều được.)

 • You can go to either of the two stores. (Bạn có thể tới bất kỳ cửa hàng nào trong hai cửa hàng.)

Either...or...

Cấu trúc "Either...or..." được sử dụng để chỉ ra hai tùy chọn hoặc phương án và đề cập đến việc lựa chọn giữa hai tùy chọn hoặc phương án đó. Trong Cấu trúc này, từ "Either" được sử dụng để đưa ra hai tùy chọn hoặc phương án, trong khi "or" được sử dụng để kết nối giữa hai tùy chọn hoặc phương án đó. 

Ví dụ, trong câu "You can either eat your vegetables or go to bed hungry", "eat your vegetables" và "go to bed hungry" là hai tùy chọn của một trẻ em. Câu này có nghĩa là "Bạn có thể chọn ăn rau hoặc đi ngủ đói". Cấu trúc này cũng có thể được sử dụng để đưa ra các tùy chọn cho người dùng trong các trang web hoặc ứng dụng, hoặc trong các câu hỏi để đưa ra các phương án cho người trả lời.

Ví dụ: 

 • You can either study or work. (Bạn có thể học hoặc làm việc.)

 • You can either come with us or stay home. (Bạn có thể đi cùng chúng tôi hoặc ở nhà.)

Either + Singular noun

Cấu trúc "Either + Singular noun" được sử dụng để chỉ ra hai tùy chọn hoặc nhóm tùy chọn nhưng giới hạn chỉ trong danh sách các danh từ số ít. Trong Cấu trúc này, "Either" có nghĩa là "một trong hai", và singular noun là danh từ số ít.

 Ví dụ, câu "You can choose either book" có nghĩa là "Bạn có thể chọn một trong hai cuốn sách", trong đó "book" là danh từ số ít tại đây. Cấu trúc này chỉ được sử dụng trong các trường hợp có hai lựa chọn hoặc nhóm tùy chọn giới hạn số lượng trong danh sách danh từ số ít.

Ví dụ: 

 • Either book is fine. (Cả hai quyển sách đều được.)

 • You can choose either dress. (Bạn có thể chọn bất kỳ chiếc váy nào trong hai chiếc.)

Dùng "Either" trong câu trả lời ngắn

Trong tiếng Anh, "Either" được sử dụng trong câu trả lời ngắn với ý nghĩa "cũng vậy" hoặc "đúng vậy". Cụ thể, khi người đối thoại trình bày một ý kiến, một tuyên bố hay một câu hỏi, người trả lời có thể sử dụng "Either" để xác nhận rằng ý kiến, tuyên bố hay câu hỏi đó đúng hoặc cũng đồng ý với người nói. 

Ví dụ:

 • Person A: "I don't like this restaurant." (Tôi không thích nhà hàng này)

 • Person B: "Either." (Cũng vậy / Đúng vậy)

Ở đây, câu trả lời "Either" của Person B có nghĩa là "tôi cũng thấy vậy / đúng vậy", đồng ý với ý kiến của Person A. "Either" thường được sử dụng trong các trường hợp khi người trả lời có ý kiến hoặc tuyên bố giống với ý kiến hoặc tuyên bố của người nói.

Neither là gì? Cách sử dụng Neither

"Neither" là một liên từ trong tiếng Anh có nghĩa là "không cái này và cũng không cái kia" hoặc "không một ai và cũng không ai khác". Liên từ này thường được sử dụng để chỉ ra hai sự lựa chọn hoặc hai người hoặc hai đồ vật một cách tương tự như "either...or" chỉ định hai sự lựa chọn.

Ví dụ: "Neither of the two routes is shorter than the other." (Không có tuyến đường nào ngắn hơn tuyến đường kia.)

Ở ví dụ trên, "neither" được sử dụng để so sánh sự ngắn/ dài của hai tuyến đường như một cách chỉ ra rằng không có sự khác biệt nào giữa chúng.

image-alt

Neither…nor…

"Neither...nor..." là một cấu trúc trong tiếng Anh được dùng để biểu thị không phải lựa chọn nào cả trong hai hoặc nhiều hơn các tùy chọn. Cụ thể, chúng ta sử dụng "neither" để chỉ ra sự phủ nhận của các tùy chọn đầu tiên trong khi "nor" được sử dụng để đưa ra các tùy chọn khác tiếp theo.

Neither thường được kết hợp với động từ ở thể phủ định, nhưng nó cũng có thể được sử dụng với các danh từ hoặc các cụm từ phủ định.

Ví dụ:

 • Neither Maria nor Sarah is coming to the party. (Không Maria, cũng không Sarah tới dự tiệc.)

 • I am neither for nor against the proposal. (Tôi không ủng hộ và cũng không phản đối đề xuất.)

Neither + singular noun

Cấu trúc "Neither + singular noun" trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ sự từ chối hoàn toàn hoặc không đồng ý với một điều gì đó hoặc một người nào đó. Cụ thể, chúng ta sử dụng "neither" (không cả hai) để phủ nhận cả hai lựa chọn. Khi sử dụng cấu trúc này, cần dùng động từ số ít và danh từ số ít.

Ví dụ:

 • Neither the coach nor the captain wants to lose the game. (Không có huấn luyện viên nào và cũng không có đội trưởng nào muốn thua trận đấu.)

 • Neither my friend nor my sister enjoys horror movies. (Cả bạn của tôi và cả em gái tôi đều không thích xem phim kinh dị.)

Neither of + determiner + plural noun

Cấu trúc "Neither of + determiner + plural noun" thường được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ đến một nhóm người hoặc vật và bổ nghĩa cho một nội dung không xảy ra với nhóm đó.

Ví dụ:

 • Neither of the books has the answer. (Không có quyển sách nào trong đó có câu trả lời.)

 • Neither of the boys has arrived yet. (Không có cậu bé nào đã đến nơi.)

 • Neither of the students have finished the homework. (Không có học sinh nào đã hoàn thành bài tập về nhà.)

Cấu trúc này bắt buộc phải sử dụng "determiner" (mạo từ) trước danh từ số nhiều. Điều này giúp cho cấu trúc câu có ý nghĩa chính xác hơn và dễ hiểu hơn.

Chúng ta có thể sử dụng các mạo từ như "the", "these", "those", "my", "your", "her", "his", "their",... để bổ nghĩa cho danh từ số nhiều trong câu.

Lưu ý, trong cấu trúc này thì động từ thường được sử dụng ở số ít để phù hợp với "neither". Ví dụ: Neither of the books has the answer. Thay vì Neither of the books have the answer.

Neither of + Object pronoun

Cấu trúc "Neither of + Object pronoun" thường được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ một số lượng những vật hoặc người nhất định, và bổ nghĩa về điều không xảy ra với chúng.

Ví dụ:

 • Neither of us likes coffee. (Không ai trong chúng tôi thích cà phê.)

 • Neither of them is here. (Không ai trong số họ có mặt ở đây.)

Trong cấu trúc này, "Neither" có nghĩa là "không ai trong số" và tiếp theo là "of" để bổ nghĩa cho người hoặc vật mà ta muốn nhắc đến, và cuối cùng là "object pronoun" để nói đến những người hoặc vật đó.

Cần lưu ý rằng, khi sử dụng cấu trúc này, động từ thường được sử dụng ở số ít. Ví dụ: Neither of them is happy. Thay vì Neither of them are happy.

Dùng Neither trong câu trả lời ngắn

Trong câu trả lời ngắn, "neither" được sử dụng để đồng ý với phần phủ định đã trình bày trước đó. Chúng ta sử dụng "neither" khi muốn chỉ ra rằng bản thân cũng có chung ý kiến hay quan điểm với một ai đó, hoặc cảm thấy giống như không có sự khác biệt giữa hai lựa chọn.

Ví dụ:

 • A: Do you speak German or French? B: Neither, I only speak English. (Không, tôi chỉ nói tiếng Anh thôi.)

 • A: I don't like coffee, do you? B: Neither do I. (Tôi cũng không thích.)

 • A: She doesn't like action movies, and neither do I. B: That's interesting, I don't like them either. (Thật thú vị, tôi cũng không thích chúng.)

Trong các ví dụ trên, "neither" được sử dụng để đồng ý với phần phủ định trong câu trước đó. Ví dụ thứ ba cả hai người đều không thích phim hành động, vì thế B sử dụng "neither" để đồng ý với quan điểm của A.

Các lỗi phổ biến liên quan either và neither

Khi đề cập đến hai người hoặc hai vật với hàm ý phủ định, người nói nên sử dụng “neither” thay vì “none”.

Ví dụ: “John and Mike are in trouble today. Neither of them did their homework” (John và Mike đang gặp rắc rối hôm nay. Không ai trong hai người này làm bài tập về nhà) 

“Neither of them” nên được sử dụng thay vì “None of them” 

Tương tự, người bản xứ thường không dùng từ “both” trong một mệnh đề phủ định mà thay vào đó họ sẽ dùng “neither”.

Ví dụ:  “Neither of these two shirts suit me” (Không cái áo nào trong hai cái áo này hợp với tôi)

Diễn đạt tự nhiên hơn so với câu “Both of the shirts don’t suit me” (Cả hai cái áo không hợp với tôi)

Khi dùng either như một hạn định từ, danh từ theo sau bắt buộc phải ở dạng số ít.

Ví dụ: “I don’t like either shirt” (Tôi không thích cái áo nào)

Danh từ “shirt” phải được dùng ở dạng số ít. 

Khi đồng tình với câu phủ định, người nói không nên dùng “Me too” hay “So do I” (Tôi cũng vậy) mà thay vào đó nên dùng “Me neither”, “Neither do I” hoặc “I don’t, either” (Tôi cũng không)

Trong cấu trúc either…or và neither…nor, động từ được chia theo nguyên tắc như sau: 

 • Nếu cả hai danh từ được đề cập đến là số ít, động từ sẽ được dùng ở dạng số ít.

Ví dụ: Hoặc mẹ tôi hoặc ba tôi phải đi làm hôm nay

either-va-neither

 • Tuy nhiên, nếu một trong hai danh từ là số nhiều thì động từ sẽ được dùng dạng số nhiều.

Ví dụ: Either my sister or my parents have to pick me up tonight. (Hoặc chị gái tôi hoặc ba mẹ tôi phải đón tôi vào tối nay)

Đọc thêm: Phân biệt Other, Others, The Other, The Others, Another, Each Other, One Another, Together

Phân biệt neither và either 

"Neither" và "either" là những từ đồng nghĩa với nhau, thường được dùng trong tiếng Anh để chỉ sự lựa chọn hoặc trả lời phủ định.

Tuy nhiên, hai từ này được sử dụng trong các trường hợp khác nhau:

 • "Either" (người hoặc vật nào đó), nghĩa là "bất kỳ, đều được", thường được sử dụng khi cung cấp sự lựa chọn giữa hai hoặc nhiều điều tương tự.

Ví dụ: "Bạn có thể chọn bất kỳ bộ đồ nào trong tiệm này." (You can choose any outfit in this store.)

 • "Neither" thường được dùng để phủ định một tuyên bố hoặc lựa chọn trước đó, có nghĩa là "không cái nào cả".

Ví dụ: "Tôi không thích cà phê, và cũng không thích trà." (I don't like coffee, and neither do I like tea.)

Cả hai từ "neither" và "either" đều được sử dụng để chỉ ra hai sự lựa chọn, tuy nhiên chúng được sử dụng trong các cấu trúc khác nhau.

Cấu trúc khi sử dụng neither và either được so sánh như sau:

 • Khi sử dụng "neither", chúng ta thường sử dụng cấu trúc "neither + auxiliary verb (trợ động từ) + subject". Cấu trúc này được sử dụng đề chỉ ý phủ định hai sự lựa chọn. Ví dụ:

 • "I don't like coffee." - "Neither do I."

 • "She hasn't eaten sushi before." - "Neither have I."

 • Khi sử dụng "either", chúng ta thường sử dụng cấu trúc "either + auxiliary verb + subject + or + auxiliary verb + subject". Cấu trúc này được sử dụng để chỉ ra hai sự lựa chọn. Ví dụ:

Either is she going to take the bus to work or is she going to drive her car. (Cô ấy sẽ đi bằng xe buýt đến nơi làm việc hoặc sẽ lái xe của mình.)

Tổng kết

Neither và either là cặp từ đặc biệt có nhiều cách sử dụng và cách diễn dịch khác nhau tùy vào ngữ cảnh, vai trò và vị trí trong một câu. Vì vậy, người đọc cần hiểu rõ từng chức năng của chúng để có thể linh hoạt và sử dụng chính xác hơn hai từ này trong văn viết và giao tiếp hàng ngày.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833