Cách viết bài nguyên lý hoạt động trong IELTS Writing Task 1

Mô tả nguyên lý hoạt động là một dạng bài tuy ít gặp nhưng lại khá khó trong IELTS Writing Task 1. Để giúp người đọc, đặc biệt là các thí sinh đang tự ôn thi IELTS Writing hiểu rõ hơn về dạng bài này, tác giả sẽ hướng dẫn người đọc cách triển khai dạng bài mô tả nguyên lý hoạt động, đồng thời cung cấp một số từ vựng, cấu trúc ngữ pháp hữu ích cũng như ví dụ minh họa để người đọc nắm được kiến thức tốt hơn.
cach viet bai nguyen ly hoat dong trong ielts writing task 1

Key takeaways

1. Dạng bài mô tả nguyên lý hoạt động trong IELTS Writing Task 1 là dạng bài yêu cầu thí sinh mô tả cấu tạo và cách thức hoạt động của một đối tượng, ví dụ như một thiết bị, máy móc,….

2. Bài viết hoàn chỉnh sẽ gồm 4 đoạn: mở bài, đoạn tổng quát, và hai đoạn thân bài:

 • Đoạn mở bài: Giới thiệu nội dung sơ đồ

 • Đoạn tổng quát: Nhận xét về đặc điểm chính trong cấu tạo và trong cơ chế hoạt động của đối tượng

 • Đoạn thân bài 1: Miêu tả về cấu tạo của thiết bị/ hệ thống

 • Đoạn thân bài 2: Miêu tả về cơ chế hoạt động của thiết bị/ hệ thống.

3. Một số từ vựng thường dùng trong dạng bài quy trình hoạt động: To consist of, to be attached to, to work, to operate, to house, to be attached to, to be powered by,…

Dạng bài mô tả nguyên lý hoạt động trong IELTS Writing Task 1

Dạng bài mô tả nguyên lý hoạt động trong IELTS Writing Task 1 là dạng bài yêu cầu thí sinh mô tả cấu tạo và cách thức hoạt động của một đối tượng, ví dụ như một thiết bị, máy móc,…. Dưới đây là một số đề bài thuộc dạng miêu tả nguyên lý hoạt động:

Đề bài 1: The diagrams show the structure of a solar panel and its use.

Bài mẫu: https://zim.vn/giai-de-ielts-writing-task-1-va-task-2-band-7-de-thi-ngay-18122021

image-altĐề bài 2: The diagrams below show some principles of house design for cool and for warm climates.

image-altĐề bài 3: The picture below shows how a hot balloon works.

Bài mẫu: https://zim.vn/doan-van-mieu-ta-la-gi-va-ung-dung-viet-nhan-xet-bieu-do-trong-ielts-writing-task-1

image-altĐề bài 4: The diagram shows how an LED (light emitting diode) flashlight works.

Bài mẫu: https://zim.vn/giai-de-va-bai-mau-ielts-writing-task-1-la-kho-or-phan-7

image-altĐề bài 5: The diagram shows how electricity is generated by a hydroelectric dam.

image-alt

Cách triển khai dạng bài mô tả nguyên lý hoạt động trong IELTS Writing Task 1

Một bài viết hoàn chỉnh mô tả nguyên lý hoạt động trong IELTS Writing Task 1 sẽ gồm 4 đoạn: mở bài, đoạn tổng quát, và hai đoạn thân bài:

 • Đoạn mở bài: Giới thiệu nội dung sơ đồ

 • Đoạn tổng quát: Nhận xét về đặc điểm chính trong cấu tạo và trong cơ chế hoạt động của đối tượng

 • Đoạn thân bài 1: Miêu tả về cấu tạo của thiết bị/ hệ thống

 • Đoạn thân bài 2: Miêu tả về cơ chế hoạt động của thiết bị/ hệ thống.

Sau đây tác giả sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết cách viết một bài miêu tả nguyên lý hoạt động trong IELTS Writing Task 1.

Cách viết mở bài

Để viết mở bài trong IELTS Writing Task 1, người học cần viết lại câu đề bài bằng ngôn ngữ và cách hiểu của mình (Paraphrasing). Sau đây là các bước để người học viết lại câu đề bài.

 • B1: Đọc hiểu nghĩa các khái niệm chính trong đề bài.

 • B2: Xác định các từ có thể và không thể thay thế.

 • B3: Sử dụng các thủ thuật viết lại câu như dùng từ đồng nghĩa, đổi cấu trúc câu, đổi dạng từ trong câu,… để viết mở bài hoàn chỉnh.

Người học có thể tham khảo cách biến đổi thường dùng sau đây:

Đề bài: The picture below shows how a hot balloon works.

Mở bài tham khảo: The diagram below illustrates the structure and the working of a hot balloon. (Sơ đồ dưới đây minh họa cấu tạo và hoạt động của khinh khí cầu)

Trong đó:

 • The picture được thay bởi The diagram

 • Động từ shows đổi thành illustrates

 • Cụm từ how [X] works có thể đổi thành the working of [X] hoặc how [X] operates (X là đối tượng được miêu tả)

 • Ngoài ra người học có thể thêm vào cụm từ the design of/ the structure of [X] để mở bài nêu rõ nội dung bài viết hơn.

Ví dụ:

 • Topic 1: The diagram illustrates the structure and function of a solar panel.

 • Topic 2: The diagrams below illustrate various principles of house design for both cool and warm climates.

 • Topic 3: The diagram below illustrates the working of a hot air balloon.

 • Topic 4: The diagram illustrates how an LED flashlight operates.

 • Topic 5: The diagram illustrates the process of generating electricity through a hydroelectric dam.

Cách viết đoạn tổng quát (Overview):

Để thành lập đoạn overview với dạng bài miêu tả nguyên lý hoạt động, người học nhận xét các nội dung sau:

 • Nhận xét về đặc điểm chính trong cấu tạo của đối tượng

 • Nhận xét về đặc điểm chính trong cơ chế hoạt động của đối tượng (Tạo ra sản phẩm gì? Từ nguồn năng lượng nào?)

Người học có thể tham khảo cấu trúc viết Overview sau:

Overall, the [X] consists of……… In addition, the system/structure produces ................... by using .............

Ví dụ: Overall, the flashlight consists of five key components including a slide switch to turn the flashlight on and off. In addition, the equipment produces light by using batteries as the power source.

(Nhìn chung, đèn pin bao gồm năm thành phần chính bao gồm một công tắc trượt để bật và tắt đèn pin. Ngoài ra, thiết bị tạo ra ánh sáng bằng cách sử dụng pin làm nguồn điện)

Cách chia đoạn thân bài:

Với dạng bài miêu tả nguyên lý hoạt động của một đối tượng, người học có thể chia đoạn bằng cách:

 • Đoạn thân bài 1: Miêu tả về cấu tạo của thiết bị/ hệ thống;

 • Đoạn thân bài 2: Miêu tả về cơ chế hoạt động của thiết bị/ hệ thống.

Ví dụ:

image-alt

image-alt

Bài mẫu minh họa cho dạng bài miêu tả nguyên lý hoạt động

Để người học có thể hình dung rõ hơn về cách viết bài miêu tả nguyên lý hoạt động trong IELTS Writing Task 1, dưới đây là ví dụ minh họa.

Đề bài: The diagram shows how an LED (light emitting diode) flashlight works. Summerise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

image-altDàn bài

Mở bài

Giới thiệu nội dung chính của sơ đồ

Đoạn tổng quát (Overview)

 • Đèn pin LED có năm thành phần chính với công tắc trượt là thành phần giúp tắt/mở đèn.

 • Đèn pin tạo ra ánh sáng từ nguồn điện cung cấp từ pin.

Thân bài 1

Phân tích cấu tạo của đèn pin LED:

 • Phía ngoài cùng là vỏ nhựa chứa các thành phần khác như pin, bóng đèn và mạch điện (dây kim loại).

 • Một thành phần quan trọng trong việc tắt/mở đèn là công tắc dạng trượt.

Thân bài 2

Phân tích nguyên lý hoạt động:

 • Khi công tắc ở vị trí MỞ, hai dải tiếp xúc chạm vào nhau, hoàn thành mạch điện và pin bắt đầu cung cấp năng lượng khiến đèn sáng.

 • Khi công tắc ở vị trí TẮT, hai dải tiếp xúc tách rời nhau, mạch điện bị đứt đoạn → đèn tắt.

Bài mẫu

The picture illustrates the design of an LED (light-emitting diode) flashlight and how it works.

Overall, the flashlight consists of five key components, including a slide switch to turn the flashlight on and off. In addition, the equipment produces light by using batteries as the power source.

The LED flashlight consists of a plastic casing that houses many different parts: a light bulb, batteries, and metal wiring that runs throughout the flashlight. Another important part is the slide switch, which has the function of controlling the power to the light bulb.

When the switch of the flashlight is pushed into the on position, it closes the metal switch contacts and completes the circuit, which activates a flow of electricity powered by the batteries and turns the flashlight on. The circuit is broken when the switch is moved to the off position, where the two contacts are separated, which results in the flashlight being turned off.

(161 words)

Bản dịch

Hình ảnh này minh họa thiết kế của đèn pin LED (đi-ốt phát sáng) và cách thức hoạt động của nó.

Nhìn chung, đèn pin bao gồm năm thành phần chính bao gồm một công tắc trượt để bật và tắt đèn pin. Ngoài ra, thiết bị tạo ra ánh sáng bằng cách sử dụng pin làm nguồn điện.

Đèn pin LED bao gồm một vỏ nhựa chứa nhiều bộ phận khác nhau: một bóng đèn, pin và dây kim loại chạy khắp đèn pin. Một bộ phận quan trọng nữa là công tắc trượt có chức năng điều khiển nguồn điện đến bóng đèn.

Khi đẩy công tắc của đèn pin sang vị trí bật, nó sẽ đóng các tiếp điểm của công tắc kim loại và hoàn thành mạch điện, kích hoạt dòng điện chạy bằng pin, làm bật đèn pin. Mạch bị đứt khi chuyển công tắc sang vị trí tắt, nơi hai tiếp điểm được tách ra, dẫn đến đèn pin bị tắt.

Một số từ vựng hữu ích để miêu tả nguyên lý hoạt động của một thiết bị

Để giúp người học mô tả được cấu tạo cũng như cơ chế hoạt động của một thiết bị, máy móc,… tốt hơn, dưới đây là một số từ vựng thường dùng trong dạng bài mô tả nguyên lý hoạt động trong bài thi IELTS Writing Task 1:

 • To work /wɜːk/: Hoạt động

Ví dụ: The picture shows how a hot balloon works. (Hình ảnh cho thấy khinh khí cầu hoạt động như thế nào)

 • To operate /ˈɒpəreɪt/: Hoạt động, vận hành

Ví dụ: Solar panels can only operate in sunlight. (Các tấm pin mặt trời chỉ có thể hoạt động dưới ánh sáng mặt trời)

 • To consist of /kənˈsɪst/: Bao gồm

Ví dụ: The flashlight consists of eight main parts. (Đèn pin bao gồm tám phần chính)

 • The design of/ The structure of /dɪˈzaɪn/ /ˈstrʌktʃər/: Thiết kết, cấu trúc

Ví dụ: The structure of the panel is not complex, consisting of only a few details. (Cấu trúc của bảng điều khiển không phức tạp, chỉ bao gồm một số chi tiết)

 • Component/ part /kəmˈpəʊnənt/ /pɑːrt/: Thành phần, bộ phận

Ví dụ: The flashlight consists of eight main parts/ components. (Đèn pin bao gồm tám phần chính)

 • Power source /ˈpaʊə sɔːs/: Nguồn điện

Ví dụ: It is clear that there are five key parts of an LED flashlight with the batteries being the power source. (Có năm bộ phận chính của đèn pin LED với pin là nguồn điện)

 • Battery /ˈbætəri/: Pin

Ví dụ: It activates a flow of electricity powered by the batteries. (Nó kích hoạt một dòng điện chạy bằng pin)

 • To house /haʊz/: Chứa đựng

Ví dụ: On the outside of the LED flashlight is the plastic case, which houses many different parts. (Bên ngoài đèn pin LED là lớp vỏ nhựa chứa nhiều bộ phận khác nhau)

 • To be attached to /əˈtætʃt/: Được đính với

Ví dụ: A combination lock is attached to the case by a cable. (Khóa kết hợp được gắn vào vỏ bằng cáp)

 • To have the function of /ˈfʌŋkʃn/: Có chức năng

Ví dụ: The slide switch has the function of controlling the electricity. (Công tắc trượt có chức năng điều khiển điện)

 • To be powered by /ˈpaʊəd/: Chạy bằng

Ví dụ: It activates a flow of electricity powered by the batteries. (Nó kích hoạt một dòng điện chạy bằng pin)

English Vocabulary

Vietnamese Translation

Collocations

structure

cấu trúc

the structure of a solar panel/house/design

solar panel

tấm pin mặt trời

a solar panel installation

use

sử dụng

the use of solar energy

principles

nguyên tắc

principles of house design/climate control

house design

thiết kế nhà

principles of house design/sustainable house design

cool climate

khí hậu mát

house design for a cool climate/cool climate adaptations

warm climate

khí hậu nóng

house design for a warm climate/warm climate adaptations

hot balloon

khinh khí cầu nóng

the operation of a hot balloon/hot air balloon flight

works

hoạt động

how a hot balloon works/operates

LED flashlight

đèn pin LED

the working of an LED flashlight/LED flashlight features

electricity

điện

the generation of electricity/electricity production

hydroelectric dam

đập thủy điện

how a hydroelectric dam works/hydroelectric power generation

components

các thành phần

key components of a solar panel/LED flashlight

power source

nguồn năng lượng

the power source for a solar panel/flashlight

circuit

mạch điện

the circuit of an LED flashlight/electrical circuit

energy generation

sản xuất năng lượng

methods of energy generation/energy generation techniques

plastic casing

vỏ nhựa

the plastic casing of a flashlight/electronic device

metal wiring

dây kim loại

the metal wiring inside a device/electrical wiring system

slide switch

công tắc trượt

the function of a slide switch/positioning the slide switch

heat storage

lưu trữ nhiệt

methods of heat storage/thermal energy storage

insulation

cách nhiệt

insulation materials/thermal insulation properties

ventilation system

hệ thống thông gió

design of a ventilation system/ventilation system installation

propane cylinders

bình gas propane

storage of propane cylinders/propane tank safety

parachute valve

van nhảy dù

the function of a parachute valve/parachute valve operation

ascend

tăng lên, bay lên

the balloon begins to ascend/the process of ascending

accumulate

tích tụ

heat accumulates inside the balloon/accumulation of energy

manipulate

điều khiển

how to manipulate the hot air balloon/manipulating the controls

image-alt

Tổng kết

Tác giả vừa giới thiệu đến người đọc cách triển khai dạng bài miêu tả nguyên lý hoạt động trong IELTS Writing Task 1, thông qua bài viết trên, tác giả hi vọng người đọc có thể trau dồi thêm kiến thức về kỹ năng viết cũng như vốn từ vựng của mình để từ đó có thể cải thiện điểm số của mình trong bài thi IELTS Writing.


Nguồn tham khảo

 • IELTSAcademic. "IELTS Writing Task 1 Process Diagram with Sample Answer." IELTS Academic, 29 Sept. 2019, ielts-academic.com/2012/03/11/ielts-writing-task-1-process-diagram-with-sample-answer/.

 • ZIM, Anh N. "Đoạn Văn Miêu Tả Là Gì Và ứng Dụng Viết Nhận Xét Biểu đồ Trong IELTS Writing Task 1." Zim.vn, 17 Nov. 2022, zim.vn/doan-van-mieu-ta-la-gi-va-ung-dung-viet-nhan-xet-bieu-do-trong-ielts-writing-task-1.

 • White, Jonathan. "Example of Difficult IELTS Writing Task 1 - Sample 1." The Exam Academy, 18 Oct. 2022, www.theexamacademy.com/post/example-of-difficultt-ielts-writing-task-1.

 • "I’ve Just Completed an IELTS Writing Test!" IELTS Online Practice Tests FREE | IELTS Online Tests, ieltsonlinetests.com/vi/wot/result/writing-practice-test-2-2647.

 • "IELTS Writing Task 1: Always the Same Method." IELTS Simon, 26 May 2011, www.ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2011/05/ielts-writing-task-1-always-the-same-method.html.

 • IELTS Luminary Team. "Task 1 Process Diagram Band 9 - House Design for Cool and for Warm Climates." Ieltsluminary, 10 Feb. 2023, www.ieltsluminary.com/post/principles-of-house-design.

 • Wang, Yue X. Basic IELTS: Writing. p. 83. 2013.

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833