Cách viết mở bài cho dạng biểu đồ trong IELTS Writing Task 1

Thông qua bài viết này, tác giả muốn đưa ra cách phân tích và viết mở bài thật đơn giản và hiệu quả cho dạng biểu đồ trong IELTS Writing Task 1.
Nguyễn Lan Anh
27/04/2023
cach viet mo bai cho dang bieu do trong ielts writing task 1

Có nhiều người học gặp vấn đề khi viết mở bài phân tích biểu đồ trong IELTS Writing Task 1, đặc biệt là những biểu đồ đòi hỏi sự so sánh từ 3 đối tượng trở lên.

Tình trạng trên có thể xuất phát từ việc người học tham khảo và học theo những bài mẫu IELTS Writing. Đây là vì việc tham khảo quá nhiều bài mẫu có thể làm cho người viết cảm thấy bối rối và dành quá nhiều thời gian để nghĩ cách paraphrase trong IELTS Writing Task 1.

Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là khi tham khảo những bài mẫu, họ chỉ học theo một cách khuôn khổ và máy móc, chứ chưa thể hiểu được rằng họ cần phải làm gì để có thể viết được phần mở bài phù hợp. Nói cách khác, họ không thể tìm ra được những yếu tố chính cần nêu bật ra khi viết mở bài mà chỉ đơn thuần sao chép đề bài xuống.

Key takeaways

Để viết mở bài cho dạng bài biểu đồ trong IELTS Writing Task 1, người học cần:

  • Xác định các yếu tố trong đề bài

  • Paraphrase yếu tố WHAT

  • Paraphrase các yếu tố còn lại

  • Hoàn thiện phần mở bài

Xác định thành phần của mở bài

Nội dung của phần mở bài là câu trả lời cho câu hỏi: 

  • Các biểu đồ trình bày về cái gì?

Hãy bắt đầu bài viết với 1 câu mở đầu bằng cách viết lại ý của câu hỏi đề bài với ngôn từ của mình (paraphrasing).

Khi xác định thành phần của mở bài, thí sinh cần xác định các yếu tố:

  • Subject: loại biểu đồ : pie chart, bar chart, line graph, table

  • Verb: động từ chỉ sự miêu tả số liệu (ví dụ: give information about, compare)

  • What: chủ ngữ chính của bài viết (ví dụ: the number of.., the amount of…)

  • Where: địa điểm 

  • When : thời gian

Ví dụ

Xác định các yếu tố của mở bài:

 The chart shows the average number of commuters traveling each day by car, bus or train in the UK between 1970 and 2000.

Subject

verb

WHAT

WHERE

WHEN 

Đề bài 

The chart 

shows

the average number of commuters traveling each day by car, bus or train

in the UK 

 between 1970 and 2000.

Xem thêm: Các bước phân tích và lập dàn bài dạng biểu đồ trong IELTS Writing Task 1

Cách viết mở bài

Khi viết mở bài cho dạng biểu đồ trong IELTS WRITING TASK 1 thí sính không nên chép y nguyên đề bài mà cần phải paraphrase.

Cách paraphrase các yếu tố khác 

Đề bài

Paraphrase

The chart

Tuỳ vào loại biểu đồ

Biểu đồ đường: the line graph hoặc line chart

Biểu đồ cột: the bar chart

Biểu đồ tròn: the pie chart

Bảng: the table

Show

Show information about

Illustrate

Demonstrate

Time 

Between… and …

From … to 

Over a period of … years

In the year 2010

Paraphrase yếu tố WHAT

Phần “WHAT” là đối tượng chính mà đề bài nhắc tới, và đây cũng là phần người học có thể khó paraphrase nhất.

Thí sinh tham khảo bảng gợi ý một số cách paraphrase thường dùng:

Cách paraphrase thường dùng

Ví dụ

the number of + countable noun (plural) = how many + countable noun (plural) + verb

The chart shows the number of young males and females studying Marketing in 2000. 

= The chart shows how many young men and women studied Marketing in 2000

the amount of + uncountable noun 

= how much + uncountable noun + verb 

The chart illustrates the amount of energy produced from three sources in 2010. 

= The chart illustrates how much energy was produced from three sources in 2010.

the percentage of + noun (countable or uncountable) 

= the proportion of + noun (countable or uncountable)

The chart shows the percentage of men and women participating in soccer. 

= The chart illustrates the proportion of male and female participants in soccer.

the figure/figures for + N (countable or uncountable) 

“The figure/figures for” được dùng hầu hết trong các trường hợp. Để nói về danh từ đếm được số nhiều, danh từ không đếm được hay tỉ lệ đều dùng được “figures for” 

 The chart shows the number of young males and females studying Marketing in 2000. 

= The chart shows figures for young men and women studying Marketing in 2000. 

- The chart illustrates the amount of energy produced from three sources in 2010. 

= The chart illustrates figures for electricity production from three sources in 2010.

 - The chart shows the percentage of women participating in soccer. 

= The chart illustrates figures for soccer participation among females

Đối với biểu đồ thay đổi theo thời gian, ta có thể paraphrase chủ ngữ theo tính chất của biểu đồ (diễn tả sự thay đổi của sự vật sự việc qua thời gian )

Cách paraphrase thường dùng

Ví dụ

How WHAT changed

WHAT ở đây là đối tượng chủ ngữ của bài

The chart shows the number of young males and females playing sports in 2000. 

= The chart shows how the number of young males and females playing sports changed  in 2000

The change in WHAT

The chart illustrates the amount of electricity produced from three sources in 2010. 

= The chart illustrates the change in the amount of electricity produced from three sources  in 2010.

Áp dụng kiến thức vào thực tiễn:

Để viết mở bài một cách đơn giản và hiệu quả, người học cần thực hiện các bước sau:

C Xét ví dụ sau:

Đối với dạng biểu đồ không thay đổi theo thời gian

The bar chart below shows the amount of money invested in each categories from five organisations.

image-alt

Cách viết Mở bài

Subject

verb

WHAT

WHERE

WHEN 

Đề bài 

The bar chart below

shows

the amount of money invested in each categories from five organizations.

Mở bài

The bar chart

illustrates

how much money is allocated for different sectors including Machinery, Staff Training, Building and Research from five organizations.

Mở bài hoàn chỉnh: The bar chart illustrates how much money is allocated for different sectors including Machinery, Staff Training, Building and Research from five organizations.

Đối với dạng biểu đồ thay đổi theo thời gian

The line graph below shows the percentage of tourists to Scotland who visited four different attractions from 1980 to 2010

image-alt

Cách viết Mở bài

Subject

verb

WHAT

WHERE

WHEN 

Đề bài 

The line graph

shows

the percentage of tourists to Scotland who visited four different attractions

from 1980 to 2010

Mở bài

The line chart

illustrates

the percentage of visitors to four places in Scotland including Aquarium, Castle, Zoo and Festival

over a period of 30 years

how the percentage of visitors to four places in Scotland including Aquarium, Castle, Zoo and Festival changed

between 1980 and 2010

Mở bài hoàn chỉnh:

The line chart illustrates the percentage of visitors to four places in Scotland including Aquarium, Castle, Zoo and Festival over a period of 30 years.

Hoặc

The line chart illustrates how the percentage of visitors to four places in Scotland including Aquarium, Castle, Zoo and Festival changed between 1980 and 2010

Kết luận

Bài viết cung cấp cho các bạn thí sinh luyện thi IELTS có thêm những chiến lược để viết Introduction cho dạng biểu đồ trong IELTS Writing task 1 hiệu quả. Bên cạnh việc học các cấu trúc câu khác nhau để miêu tả: số liệu, các đặc điểm so sánh trong bài thi IELTS Writing Task 1, thí sinh có thể tiếp cận bằng cách học từ vựng theo chủ đề, để từ đó có thể paraphrase đề bài trong IELTS Writing Task 1 linh động về từ vựng và đạt band điểm viết bài Task 1 cao hơn.

Để chinh phục kỳ thi IELTS, tham khảo lớp học IELTS tại ZIM cung cấp môi trường học tập bài bản và hiệu quả cho từng học viên, giúp người học đạt được mục tiêu nhanh chóng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu