Giải đề Cambridge IELTS 15, Test 3, Listening Part 4: Early history of keeping clean

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 3, Listening Part 4: Early history of keeping clean
ZIM Academy
15/07/2023
giai de cambridge ielts 15 test 3 listening part 4 early history of keeping clean

Lưu ý: bạn đọc cần kiểm tra audioscript ở cuối sách, đồng thời kết hợp với phần giải thích đáp án trong bài viết này để quá trình tra cứu đáp án trở nên hiệu quả hơn.

Đáp án

Question

Đáp án

31

mud

32

clay

33

metal

34

hair

35

Bath(s)

36

Disease(s)

37

Perfume

38

Salt

39

Science

40

tax

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 15, Test 3, Listening Part 4

Question 31

Đáp án: mud

Từ khoá

Ta cần chú ý đến đề mục “Prehistoric times” Đây là mốc thời gian sẽ được nhắc đến khi nghe để ta xác định được điểm bắt đầu câu hỏi. 

Các keywords cần gạch chân là “water” (nước), “wash off” (rửa trôi). Ta có thể thấy “wash off” được paraphrase trong bài nghe thành “rinse off”.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu ta điền một danh từ - thứ sẽ được rửa trôi khi ta sử dụng nước. Sau khi ta nghe nhắc đến đề mục “prehistoric times” cũng như keyword “water”, ta nghe được “it rinsed mud off their hands” (nó - nước rửa trôi bùn khỏi đôi bàn tay của họ). Như vậy ta cần điền “mud” vào chỗ trống.

Question 32

Đáp án: clay

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Ta cần chú ý đến đề mục “Ancient Babylon” Đây là mốc thời gian sẽ được nhắc đến khi nghe để ta xác định được điểm bắt đầu câu hỏi.

Các từ khóa cần gạch chân “found in” (được tìm thấy trong) và “cylinders” (ống xi lanh).

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu ta điền một danh từ hoặc tính từ bổ nghĩa cho “cylinders” (ống xi lanh). Sau khi ta nghe nhắc đến đề mục “Ancient Babylon”, ta nghe được “Archaeologists discovered cylinders made of clay” (Các nhà khảo cổ đã phát hiện các ống xi lanh làm bằng đất sét). Như vậy, “clay” (đất sét) là từ bổ nghĩa - chỉ vật liệu làm nên “cylinders”, vậy “cylinders” là đáp án.

Question 33

Đáp án: metal

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Ta cần chú ý đến đề mục “Ancient Greek”. Đây là mốc thời gian sẽ được nhắc đến khi nghe để ta xác định được điểm bắt đầu câu hỏi. Trong bài nghe, mốc này được nói thành “the early Greeks” (Người Hy lạp cổ đại).

Các keyword cần gạch chân là “strigil” và “made of” (làm bằng).

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu ta nghe thông tin về một trong những cách mà người Hy Lạp cổ đại thực hiện để vệ sinh. Chỗ cần điền là một chất liệu mà một dụng cụ có tên là “strigil” làm từ. Trong bài, ta nghe “scraped off the oil and dirt with a metal instrument known as a strigil” (cạo sạch dầu và đất với một vật dụng kim loại được biết đến là strigil). Như vậy, “metal” (kim loại) là đáp án.

Question 34

Đáp án: hair

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Ta cần chú ý đến đề mục “Ancient Germany and Gaul”. Đây là mốc thời gian sẽ được nhắc đến khi nghe để ta xác định được điểm bắt đầu câu hỏi.

Ta cũng gạch chân các keywords “soap” (xà phòng) “to colour” (để nhuộm), “colour” được paraphrase trong bài nghe thành “tint”.

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu ta điền một danh từ - một thứ được tạo màu khi người Đức và Gaul cổ đại sử dụng xà phòng. Trong bài, sau khi nghe nhắc đến “soap”, ta nghe được “They used this mixture to tint their hair red” (Họ sử dụng hỗn hợp này để nhuộm đỏ tóc của họ). Như vậy “hair” (tóc) là đáp án.

Question 35

Đáp án: Bath(s)

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Ta cần chú ý đến đề mục “Ancient Rome”. Đây là mốc thời gian sẽ được nhắc đến khi nghe để ta xác định được điểm bắt đầu câu hỏi.

Ta cần gạch chân các từ khóa “water” (nước); “carried to” (được mang đến) “by aqueducts” (bằng ống dẫn nước).

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu ta điền một danh từ - cái gì đó của người Roman. Trong bài, có đoạn “…the famous Roman baths, supplied with water from their aqueducts…” (…Những bồn tắm nổi tiếng của người Rome, được cung cấp bởi nước từ những ống dẫn nước). “…supplied with water” đồng nghĩa với “water carried to …” trên câu hỏi, vì vậy đáp án là “bath(s)”.

Question 36

Đáp án: Disease(s)

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Chú ý các từ khóa “decline” (sự giảm) “bathing” (tắm rửa) và “contributed to” (đóng góp vào). Lưu ý cụm từ “contribute to” hay được sử dụng cho các câu có ý nghĩa nguyên nhân - kết quả. Trong bài nghe, cụm từ này được thay bằng “were a major factors” (là một yếu tố chính) cũng có ý nghĩa nguyên nhân - kết quả tương tự.

Giải thích

Trong bài nghe, có đoạn “This lack of personal cleanliness... were major factors in the outbreaks of disease” (Sự thiếu hụt vệ sinh cá nhân này … là những nguyên nhân chính trong sự bùng nổ của dịch bệnh). “outbreak” (sự bùng phát - dịch bệnh) đồng nghĩa với “occurrence” (sự xảy ra) trên câu hỏi. Vì vậy, đáp án là “disease(s)” (bệnh).

Question 37

Đáp án: Perfume

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Các keywords cần gạch chân “began” (bắt đầu); “be added” (được thêm vào) và “soap” (xà phòng). Trong bài nghe “began” được thay bằng “for the first time” (lần đầu tiên).

Giải thích

Khi nói đến việc làm xà phòng vào thời trung cổ, ta có thể nghe được rất nhiều thứ được thêm vào - “Vegetable and animal oils were used with ashes of plants, along with perfume, apparently for the first time” (Dầu động vật và các loại rau được sử dụng cùng với tro của các thực vật, cùng với chất thơm, được biết đến lần đầu tiên). Tuy nhiên, đáp án là “perfume”, vì theo câu hỏi, ta cần phải nghe cái gì bắt đầu được thêm vào “began to be added”.

Question 38

Đáp án: Salt

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Ta cần gạch chân các keyword “1791” và “Leblanc” để xác định vị trí câu hỏi trong bài nghe.

Giải thích

Trong bài nghe, có đoạn “…Nicholas Leblanc, patented a process for turning salt into soda ash…” (Nicholas Leblanc, yêu cầu cấp bằng sáng chế cho quá trình chuyển muối thành bột soda). Ở đây, “patent” (yêu cầu cấp bằng sáng chế) có liên quan với “invent” (phát minh) trong câu hỏi, “a way” được paraphrase thành “a process” (một quá trình) và cấu trúc “making soda ash from…” (làm bột soda từ) được thay bằng “turning …. into soda ash (biến cái gì đó thành soda). Như vậy đáp án là “salt” (muối).

Question 39

Đáp án: Science

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Ta cần chú ý đến tên riêng “Chevreul” để xác định vị trí cần nghe trong bài. Ngoài ra cũng cần gạch chân từ khóa “soapmaking” (việc làm xà phòng).

Giải thích

Trong bài, sau khi tên riêng “Chevreul” được nhắc đến, ta nghe được “His studies established …, and soapmaking became a science”. Ở đây ta thấy “became” (trở thành) đồng nghĩa với “turned … into” (biến cái gì đó thành) trên câu hỏi. Vì vậy, đáp án là “science” (khoa học).

Question 40

Đáp án: tax

Giải thích đáp án:

Từ khoá

Ta cần gạch chân keyword “no longer” (không còn nữa).

Giải thích

Câu hỏi yêu cầu ta điền một danh từ - một cái gì đó về xà phòng mà không còn nữa từ những năm 1800s, hoặc đầu thế kỷ 19. Trong bài, ta nghe được “it became an everyday necessity … when the high tax was removed” (Nó - ở đây là xà phòng, đã trở thành một nhu cầu hằng ngày … khi thuế cao được loại bỏ). “be removed” (bị loại bỏ) ứng với “no longer” (không còn nữa) trên câu hỏi. Vì vậy, đáp án là “tax”.

Trên đây là đáp án cho đề IELTS 15, Test 3, Listening Part 4 được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Để chinh phục mục tiêu IELTS, cần có một lộ trình học tập phù hợp, ôn luyện hiệu quả sẽ giúp tối ưu quá trình và thời gian học. Đăng ký học IELTS với Anh ngữ ZIM để đạt mục tiêu của bạn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu