Giải đề Cambridge IELTS 15, Test 3, Reading Passage 2: The Desolenator: producing clean water

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 15, Test 3, Reading Passage 2: The Desolenator: producing clean water.
ZIM Academy
11/07/2023
giai de cambridge ielts 15 test 3 reading passage 2 the desolenator producing clean water

Đáp án

Question

Đáp án

14

section

A - iii

15

section

B - vi

16

section

C - v

17

section

D - x

18

section

E - iv

19

section

F - viii

20

section G - i

21

wheels

22

film

23

filter

24

waste

25

performance

26

servicing

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 15, Test 3, Reading Passage 2

Questions 14-20

Question 14

Đáp án:

section

A - iii

Vị trí: A Travelling around Thailand in the 1990s, William Janssen was impressed with the basic rooftop solar heating systems that were on many homes, where energy from the sun was absorbed by a plate and then used to heat water for domestic use. Two decades later Janssen developed that basic idea he saw in Southeast Asia into a portable device that uses the power from the sun to purify water.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

iii. From initial inspiration to new product.

Giải thích

Đoạn A chỉ ra việc William Janssen khi đi du lịch Thái Lan vào thập kỷ 1990 đã ấn tượng với hệ thống làm nóng bằng nhiệt lượng cơ bản trên mái nhà. Hai thập kỷ sau Janssen phát triển ý tưởng cơ bản mà ông đã thấy ở Đông Nam Á thành một thiết bị xách tay cái dùng năng lượng mặt trời để làm sạch nước. Như vậy, đáp án là ‘’iii’’.

Question 15

Đáp án:

section

B - vi

Vị trí: The Desolenator operates as a mobile desalination unit that can take water from different places, such as the sea, rivers, boreholes and rain, and purify it for human consumption. It is particularly valuable in regions where natural groundwater reserves have been polluted, or where seawater is the only water source available.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

vi. Cleaning water from a range of sources

Giải thích

Đoạn bên chỉ ra rằng “the Desolenator” vận hành như một thiết bị khử muối di động cái mà lấy nước từ nhiều nguồn… Nó có sẵn ở những khu vực mà nguồn nước ngầm tự nhiên bị ô nhiễm, hoặc nước biển là nguồn nước duy nhất. Như vậy, đáp án là “vi”.

Question 16

Đáp án:

section

C - v

Vị trí: Its main selling point is that unlike standard desalination techniques, it doesn’t require a generated power supply: just sunlight.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

v. What makes the device different from alternatives

Từ khoá

Different - unlike: khác, không giống với

Giải thích

Đoạn bên chỉ rằng điểm đáng giá là không giống kỹ thuật khử muối cơ bản, nó không yêu cầu một nguồn năng lượng phát ra: chỉ ánh sáng mặt trời. Phần sau của đoạn mô tả chi tiết máy khử muối này. Như vậy, đáp án là “v”.

Question 17

Đáp án:

section

D - x

Vị trí: A recent analysis found that at least two-thirds of the world's population lives with severe water scarcity for at least a month every year. Janssen says that by 2030 half of the world's population will be living with water stress — where the …

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

x. The number of people affected by water shortages

Từ khoá

Shortage - scarcity: thiếu hụt.

Giải thích

Đoạn bên chỉ ra rằng một phân tích gần đây cho thấy ít nhất 2/3 dân số trên thế giới sống với tình trạng thiếu nước ít nhất một lần mỗi năm. Janssen nói rằng đến 2030 nửa dân số trên thế giới sẽ sống với sự căng thẳng về nước. Như vậy, đáp án là “x”.

Question 18

Đáp án:

section

E - iv

Vị trí: The device is aimed at a wide variety of users …

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

iv. The range of potential customers for the device

Từ khoá

Range of - variety of: sự đa dạng.

Customers - users: khách hàng, người dùng.

Giải thích

Câu bên chỉ ra thiết bị này nhằm đến nhiều người dùng – đây chính là câu chủ đề của đoạn. Phần sau của đoạn liệt kê và mô tả những người cần sử dụng thiết bị. Như vậy, đáp án là “iv”.

Question 19

Đáp án:

section

F - viii

Vị trí: Prices will vary according to where it is bought…

“We are a venture with a social mission…”

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

viii   Profit not the primary goal

Giải thích

Đoạn bên chỉ ra rằng giá sẽ thay đổi tùy vào nơi được mua. Jenssen nói họ là một liên doanh với mục tiêu cộng đồng. Phần sau của đoạn kể mức giá khác nhau giữa nước phát triển và nước đang phát triển và những phần mà họ để sản phẩm của họ tập trung vào. Như vậy, đáp án là “viii”.

Question 20

Đáp án:

section G - i

Vị trí: G   The company itself is based at Imperial College London, although Janssen, its chief executive, still lives in the UAE. It has raised £340,000 in funding so far. Within two years, he says, the company aims to be selling 1,000 units a month, mainly in the humanitarian field. They are expected to be sold in areas such as Australia, northern Chile, Peru, Texas and California.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

i   Getting the finance for production

Giải thích

Đoạn bên đưa ra số tiền gây quỹ và mục tiêu bán hàng của công ty – liên quan đến “finance” (tài chính). Như vậy, đáp án là “i”.

Questions 21-26: How the Desolenator works

Question 21

Đáp án: wheels

Vị trí: It measures 120 cm by 90 cm, and is easy to transport, thanks to its two wheels.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The energy required to operate the Desolenator comes from sunlight. The device can be used in different locations, as it has 21. .....................  Water is fed into …

Từ khoá

Be used in different locations - be easy to transport: dễ di chuyển.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ mà giúp thiết bị có thể được sử dụng ở nhiều địa hình khác nhau.

Câu bên chỉ ra rằng kích thước 120x90 cm, và dễ dàng di chuyển nhờ hai “wheels” (bánh xe). Như vậy, từ cần điền là “wheels”.

Question 22

Đáp án: film

Vị trí: Water enters through a pipe, and flows as a thin film between a sheet of double glazing and the surface of a solar panel.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Water is fed into a pipe, and a 22. …………….. of water flows over a solar panel.

Từ khoá

Be fed into - enter through: đưa vào.

Giải thích

Đáp án cần điền là danh từ của nước chảy qua tấm pin mặt trời.

Câu bên chỉ ra nước đi qua một đường ống, và chảy như một “film” (lớp màng) mỏng giữa một tấm kính hai lớp và bề mặt của tấm phim mặt trời. Như vậy, từ cần điền là “film”.

Question 23

Đáp án: filter

Vị trí: The device has a very simple filter to trap particles.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Any particles in the water are caught in a 23. ………….

Từ khoá

Catch - trap: giữ lại.

Giải thích

Câu bên chỉ ra thiết bị có một “filter” (máy lọc) đơn giản để giữ “particles” (hạt). Như vậy, từ cần điền là “filter”.

Question 24

Đáp án: waste

Vị trí: There are two tubes for liquid coming out: one for the waste … and another for the distilled water

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The purified water comes out through one tube, and all types of 24. ……….. come out through another.

Từ khoá

Purified water - distilled water: nước được làm sạch, nước được chưng cất.

Giải thích

Câu bên chỉ ra có hai loại ống để chất lỏng chảy ra: một cái cho “waste” (rác thải) và cái còn lại cho nước chưng cất. Như vậy, từ cần điền là “waste”.

Question 25

Đáp án: performance

Vị trí: The performance of the unit is shown on an LCD screen...

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

A screen displays the 25. ……….. of the device,

Từ khoá

Display - show: cho thấy.

Device - unit: thiết bị.

Giải thích

Câu bên chỉ ra rằng “performance” (hiệu suất) của thiết bị được chiếu trên màn hình LCD. như vậy, từ cần điền là “performance”.

Question 26

Đáp án: servicing

Vị trí: … and transmitted to the company which provides servicing when necessary

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

and transmits the information to the company so that they know when the Desolenator requires 26. ………………..

Giải thích

Câu bên chỉ ra rằng và được truyền đến công ty cung cấp “servicing” (dịch vụ) khi cần thiết. Như vậy, từ cần điền là “servicing”.

Trên đây là bài mẫu gợi ý cho đề Cambridge IELTS 15, Test 3, Reading Passage 2 được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm