Complete IELTS Band 5.0 – 6.5 Student’s Book - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Nội dung sách Complete IELTS Band 5-6.5 Student’s Book:

Complete IELTS được biết đến bộ giáo trình khá “chính thống”, được xuất bản bởi Cambridge. Bộ tài liệu đề cập đến đầy đủ các kĩ năng: Listening, Reading, Writing, Vocabulary and Spelling, Grammar. Kiến thức trong bộ giáo trình được truyền tải qua các chủ đề thông dụng và thường thấy trong bài thi.

Tài liệu dành cho ai?

Complete IELTS Band 5 – 6.5, tài liệu phù hợp những bạn ở trình độ 5.0 – 5.5 và có mục tiêu là 6.5+.

Download PDF:

Complete IELTS Band 5-6.5 Student’s Book

Download Audio:

Complete IELTS Band 5-6.5 Student’s Book

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain