Complete IELTS Band 6.5 – 7.5 Workbook - Anh Ngữ ZIM

Nội dung sách Complete IELTS Band 6.5 – 7.5 Workbook:

Complete IELTS được biết đến bộ giáo trình khá “chính thống”, được xuất bản bởi Cambridge. Bộ tài liệu đề cập đến đầy đủ các kĩ năng: Listening, Reading, Writing, Vocabulary and Spelling, Grammar. Kiến thức trong bộ giáo trình được truyền tải qua các chủ đề thông dụng và thường thấy trong bài thi.

Xem thêm:   IELTS Practice Tests – Express Publishing

Tài liệu dành cho ai?

Complete IELTS Band 6.5 – 7.5 Workbook phù hợp cho học viên ở trình độ 6.5 – 7.0 và có mục tiêu là 7.5+.

Download PDF:

Complete IELTS Band 6.5 – 7.5 Workbook

Download Audio:

Complete IELTS Band 6.5 – 7.5 Workbook