ETS 2024 Test 2 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án cho đề ETS 2024 Test 2 Part 2 và giải thích tại sao chọn đáp án đó bằng cách loại trừ các phương án sai và nhận diện các phương án nhiễu để tránh “sập bẫy” trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết giải đề ETS 2024 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
Vũ Hà Mi
25/02/2024
ets 2024 test 2 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án ETS 2024 Test 2 Part 2

 1. B

 1. C

 1. A

 1. B

 1. B

 1. C

 1. C

 1. C

 1. C

 1. A

 1. C

 1. B

 1. B

 1. A

 1. C

 1. A

 1. A

 1. C

 1. C

 1. C

 1. C

 1. A

 1. A

 1. A

 1. B

Giải thích đáp án ETS 2024 Test 2 Part 2

Question 7

W-Br: Tòa nhà này đã bao nhiêu tuổi rồi?

M-Au:

(A) Để vận chuyển một số vật liệu.

(B) Khoảng mười năm tuổi.

(C) Các văn phòng của công ty, tôi nghĩ.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra hành động “vận chuyển một số vật liệu”, không phù hợp với câu hỏi về độ tuổi với “How old”. 

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra danh từ “ các văn phòng của công ty”, không phù hợp với câu hỏi về độ tuổi với “How old”.

Question 8

W-Am: Bạn có thể đến buổi biểu diễn jazz của tôi vào tối nay không?

M-Cn:

(A) Xin lỗi, tôi đã đến muộn cho cuộc họp.

(B) Chủ yếu là các nhạc sĩ địa phương.

(C) Chắc chắn, tôi sẽ đến đó.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án bẫy. Phương án chứa cụm "I’m sorry" để trả lời cho lời mời trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.  

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ "musicians" liên quan đến “jazz performance” trong câu hỏi nhưng nội dung không phù hợp để trả lời cho một lời mời.  

 Question 9

W-Br: Căn hộ nào đã gửi lệnh công tác?

M-Am:

(A) Đó là công việc bạn làm để kiếm sống.

(B) Gửi bài tập của bạn ở đây.

(C) Nó đến từ các cư dân ở B23.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết thông tin về “Căn hộ nào đã gửi lệnh công tác?”, trong khi phương án đưa ra thông tin “Đó là công việc bạn làm để kiếm sống.”. 

- (B) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “submit” có phát âm gần giống với từ phát sinh “submitted” trong câu hỏi, nhưng nội dung phương án không phù hợp với ý hỏi.  

Question 10

M-Cn: Bạn sẽ liên hệ với nhà cung cấp về việc thay đổi giao hàng không?

W-Br:

(A) Dĩ nhiên, tôi sẽ lo việc đó.

(B) Một biên nhận qua email.

(C) Tôi có thể đổi tiền cho một đô la không?

Loại trừ phương án sai: 

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết “Bạn sẽ liên hệ với nhà cung cấp về việc thay đổi giao hàng không?”, trong khi phương án đặt đưa ra danh từ “Một biên nhận qua email”. 

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết “Bạn sẽ liên hệ với nhà cung cấp về việc thay đổi giao hàng không?”, trong khi phương án đặt ra câu hỏi “Tôi có thể đổi tiền cho một đô la không?”. 

Question 11

M-Au: Tại sao người bảo trì ở đây?

W-Am:

(A) Không, anh ấy không.

(B) Từ ba giờ chiều đến bốn giờ chiều.

(C) Vì một đèn cần được sửa.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án phù hợp trả lời cho câu hỏi Yes/No, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về lý do với “Why”.

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra thông tin về thời gian phù hợp trả lời cho câu hỏi với “When”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về lý do với “Why”.

Question 12

W-Am: Ban lãnh đạo đã đưa ra quyết định tuyển dụng chưa?

M-Cn:

(A) Đặt nó ở giá sách cao nhất.

(B) Phòng nhân sự.

(C) Vâng, họ đã chọn Jacob Borgman.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết thông tin “Ban lãnh đạo đã đưa ra quyết định tuyển dụng chưa?”, trong khi phương án đưa ra hành động “Đặt nó ở giá sách cao nhất”. 

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết thông tin “Ban lãnh đạo đã đưa ra quyết định tuyển dụng chưa?”, trong khi phương án đưa ra danh từ “Phòng nhân sự.”

Question 13

M-Cn: Bạn muốn ăn ở đây trong quán ăn của chúng tôi hay ăn ở ngoài?

W-Am:

(A) Anh ấy đã đi đến đó hôm qua.

(B) Tốt, có lẽ một bánh sandwich.

(C) Hãy ăn ở đây.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án sử dụng sai chủ từ. Câu hỏi nói về đối tượng “you” (ngôi thứ hai), trong khi phương án nói về “he” (ngôi thứ ba).

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ "sandwich" liên quan tới “eat” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

Question 14

M-Au: Bạn không gửi email hợp đồng lao động cho ông Patel vào hôm qua phải không?

W-Br:

(A) Vâng, tôi đồng ý.

(B) Không, tôi sẽ gửi ngay bây giờ.

(C) Kiểm tra sách hướng dẫn nhân viên.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “Yes” để trả lời cho câu hỏi Yes/No nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.  

- (C) Phương án bẫy. Phương án sử dụng từ “employee” có phát âm gần giống với từ phát sinh “employment” trong câu hỏi, nhưng nội dung phương án không phù hợp với ý hỏi.  

Question 15

M-Au: Buổi dã ngoại của phòng ban chúng ta là vào thứ Bảy này phải không, right?

M-Cn:

(A) Có nhiều mưa trong dự báo thời tiết.

(B) Chắc chắn, tôi thích salad.

(C) Ở cuối hành lang này.

Loại trừ phương án sai: 

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “Sure” để trả lời cho câu hỏi xác nhận thông tin nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra thông tin về địa điểm phù hợp trả lời cho câu hỏi với “Where”, không phù hợp với câu hỏi xác nhận thông tin. 

Question 16

W-Br: Bạn muốn uống cà phê hay trà?

M-Am:

(A) Chỉ nước, làm ơn.

(B) Thêm vài đô la nữa.

(C) Một giờ nghỉ mười lăm phút.

Loại trừ phương án sai: 

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết “Bạn muốn uống cà phê hay trà?”, trong khi phương án đưa ra thông tin về số tiền “Thêm vài đô la nữa.”. 

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết “Bạn muốn uống cà phê hay trà?”, trong khi phương án đưa ra thông tin về thời gian “Một giờ nghỉ mười lăm phút.”. 

Question 17

W-Am: Chúng ta đã đạt được mục tiêu doanh số bán hàng trong tháng này.

M-Cn:

(A) Đó là tin tức tuyệt vời!

(B) Một vài lần mỗi ngày.

(C) Đến cuối tháng Tư.

Loại trừ phương án sai: 

- (B) Phương án có nội dung chỉ tần suất, không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu.

- (C) Phương án có nội dung chỉ thời gian, không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu.

Question 18

M-Au: Bạn đi thường công tác bao nhiêu lần cho công việc của mình?

W-Br:

(A) Nó đã thành công.

(B) Vâng, tôi đã tìm được một cái.

(C) Khoảng một lần một tháng.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra thông tin “Nó đã thành công.”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về tần suất.

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án chứa từ “Yes” để trả lời cho câu hỏi Yes/No, không phù hợp với câu hỏi về tần suất với “How often”.

 Question 19

W-Br: Chúng ta nên đi bộ trên Wildflower Trail hôm nay.

M-Cn:

(A) Ghế này còn trống.

(B) Tôi không mang bốt.

(C) Tại trung tâm khách tham quan.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp với câu phát biểu. Thông tin “Ghế này còn trống.” không liên quan đến việc “đi bộ trên Wildflower Trail”.

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp với câu phát biểu. Thông tin “Tại trung tâm khách tham quan” không liên quan đến việc “đi bộ trên Wildflower Trail”.

Question 20

M-Au: Bạn đã đặt khách sạn ở Luân Đôn, phải không?

W-Am:

(A) Rất thú vị, cảm ơn.

(B) Anh ấy thường đi tàu.

(C) Vâng, tôi đã đặt chỗ vào tuần trước.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra ý kiến, nhận xét, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi xác nhận thông tin. 

- (B) Phương án sử dụng sai chủ từ. Câu hỏi nói về đối tượng “you” (ngôi thứ hai), trong khi phương án nói về “he” (ngôi thứ ba).

Question 21

W-Am: Còn vé nào cho buổi hòa nhạc tối nay không?

M-Au:

(A) Nó đã bán hết.

(B) Anh ấy là một nghệ sĩ violin biểu diễn.

(C) Họ đã rời đi.

Loại trừ phương án sai: 

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ "concert" trùng với câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

- (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ "left" trùng với câu hỏi. Tuy nhiên, đây là từ nhiều nghĩa. Từ "left” trong phương án trả lời mang nghĩa "rời đi”, trong khi từ "left” trong câu hỏi mang nghĩa "còn lại”. 

Question 22

W-Br: Bạn chưa từng sử dụng phần mềm này trước đây phải không?

M-Cn:

(A) Tôi có thể ghi đơn hàng của bạn không?

(B) Tôi chưa có cơ hội.

(C) Khoảng 40 đô la.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết “Bạn chưa từng sử dụng phần mềm này trước đây phải không?”, trong khi phương án đặt ra câu hỏi “Tôi có thể ghi đơn hàng của bạn không?”. 

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi đề nghị “Bạn có sẽ liên hệ với nhà cung cấp về việc thay đổi giao hàng không?”, trong khi phương án đưa ra thông tin về số tiền “Khoảng 40 đô la.”. 

Question 23

M-Au: Khi nào máy xay mới sẽ được phát hành?

W-Br:

(A) Chỉ với hoa quả và rau củ.

(B) Trong tủ bếp.

(C) Mẫu thử vẫn đang được kiểm tra.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra cách thức với “only with”, không phù hợp để trả lời cho câu hỏi về thời gian với “When”. 

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra địa điểm, phù hợp để trả lời cho câu hỏi với “Where”, không phù hợp với câu hỏi về thời gian với “When”. 

Question 24

M-Au: Ai sẽ đón khách của chúng ta tại sân bay?

W-Am:

(A) Họ quyết định tự lái xe.

(B) Tại nhà ga 2.

(C) Đó là một vị trí tiếp thị.

Loại trừ phương án sai: 

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra địa điểm, phù hợp để trả lời cho câu hỏi với “Where”, không phù hợp với câu hỏi về người với “Who”. 

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra thông tin “Đó là một vị trí tiếp thị.” không liên quan đến việc “đón khách”. 

Question 25

M-Cn: Hoa hồng mà đã đến sáng nay ở đâu?

M-Au:

(A) Khoảng ba lít nước.

(B) Không, tôi không kiểm tra giảm giá.

(C) Tôi cần một số hoa hồng để cắm bó lớn.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra số lượng, phù hợp để trả lời cho câu hỏi với “How many/ How much”, không phù hợp với câu hỏi về địa điểm với “Where”. 

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án chứa từ “No” để trả lời cho câu hỏi với Yes/No, không phù hợp với câu hỏi về địa điểm với “Where”. 

Question 26

M-Au: Bộ phim này đã được đề cử cho vài giải thưởng.

W-Am:

(A) Tại sao chúng ta không đi xem nó?

(B) Sau khi công bố.

(C) Anh ấy đã có một bài phát biểu tuyệt vời.

Loại trừ phương án sai: 

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp với câu phát biểu. Thông tin “sau khi công bố” không liên quan đến việc “Bộ phim này đã được đề cử giải thưởng.”.

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp với câu phát biểu. Thông tin “Anh ấy đã có một bài phát biểu tuyệt vời.” không liên quan đến việc “Bộ phim này đã được đề cử giải thưởng.”.

Question 27

M-Cn: Ai quan tâm đến việc bắt đầu một chương trình đi chung xe ô tô?

W-Br:

(A) Cảm ơn, nhưng tôi không biết bơi.

(B) Clara đã tổ chức một chương trình.

(C) Đó là một bài báo rất thú vị.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “swim” (bơi) liên quan đến “pool” (bể bơi) trong câu hỏi. Tuy nhiên, cụm từ “car pool” trong phương án trả lời mang nghĩa “đi chung xe ô tô”, vì vậy không liên quan đến việc bơi lội.

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp với câu phát biểu. Thông tin “một bài báo rất thú vị” không liên quan đến việc “bắt đầu một chương trình đi chung xe ô tô”.

Question 28

W-Br: Tháng này tôi sẽ dạy hội thảo ở đâu?

M-Cn:

(A) Chúng tôi vừa gửi email cho tất cả giáo viên.

(B) Năm đến bảy tháng.

(C) Vâng, đó là một tòa nhà đẹp.

Loại trừ phương án sai: 

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra thời gian, phù hợp để trả lời cho câu hỏi với “When”, không phù hợp với câu hỏi về địa điểm với “Where”. 

- (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án chứa từ “No” để trả lời cho câu hỏi với Yes/No, không phù hợp với câu hỏi về địa điểm với “Where”. 

Question 29

M-Cn: Tại sao chúng ta đang chuyển những cái áo len này ra phía sau của cửa hàng?

W-Am:

(A) Trong trung tâm mua sắm mới.

(B) Có, chúng có những màu sắc khác.

(C) Hàng mùa xuân của chúng ta sẽ sớm đến.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án đưa ra địa điểm, phù hợp để trả lời cho câu hỏi với “Where”, không phù hợp với câu hỏi về lý do với “Why”. 

- (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án chứa từ “No” để trả lời cho câu hỏi với Yes/No, không phù hợp với câu hỏi về lý do với “Why”. 

Question 30

W-Br: Bạn có muốn làm một số hợp đồng này không?

M-Au:

(A) Cảm ơn đã gặp tôi.

(B) Một đơn thuốc kính áp tròng.

(C) Tôi có thời gian rất hạn chế.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án bẫy. Phương án đưa ra lời cảm ơn để phản hồi lời đề nghị trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

- (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “contact” có phát âm tương tự với từ “contract” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi. 

Question 31

M-Cn: Bạn đang tìm kiếm loại công việc gì?

W-Am:

(A) Không, vào lúc mười giờ sáng.

(B) Tôi thực sự thích làm việc với máy tính.

(C) Chỉ cần một bản sơ yếu lý lịch.

Loại trừ phương án sai: 

- (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án chứa từ “No” để trả lời cho câu hỏi Yes/No, không phù hợp với câu hỏi về chủng loại với “What type”. 

- (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “resumé” liên quan đến “job” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Tổng kết

Trên đây là giải thích đáp án cho đề ETS 2024 Test 2 Part 2 được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC và các kì thi tiếng Anh khác.

Xem tiếp: ETS 2024 Test 2 Part 3

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm TOEIC hay cần làm quen với bài thi TOEIC để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử TOEIC để trải nghiệm ngay hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833